Odpowiedzi

Pytanie zadane przez: piotr

Treść:

Dzień dobry To już nie pierwsza kolizja z udziałem zwierząt na drodze 716 między Moszczenicą a Rakowem; tym razem ze skutkiem śmiertelnym. Moje pytanie: a może pomiarowy odcinek prędkości i ustalenie max. prędkości 40km/h, lepiej pięć minut później niż ,,x,, lat za wcześnie ?

Odpowiedź:

Szanowny Panie Piotrze, Droga Nr 716 jest drogą wojewódzką, pozostającą w zarządzie Zarządu Województwa Łódzkiego. Zgodnie z art. 10 ust.2 i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, organem zarządzającym ruchem na drogach wojewódzkich jest marszałek województwa, natomiast nadzór nad zarządzaniem ruchem sprawuje wojewoda. Z poważaniem Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Panie Wójcie, dlaczego firma JUKO nie może odbierać popiołu spod posesji mieszkańców gminy, tak jak robi to w innych gminach, np. w Tuszynie czy Rzgowie (informacja na stronie internetowej firmy JUKO)? Co mieszkańcy, zwłaszcza ci którzy nie mają możliwości dostarczyć go do punktu odbioru PSZOK (niepełnosprawni, starsi, bez samochodu), mają robić z popiołem, zwłaszcza w sezonie grzewczym? Pracownicy JUKO, którzy odbierają odpady spod posesji informują, że nie mogą odbierać popiołu i że nie można go umieszczać w pojemnikach na odpady zmieszane. Liczę na szybką odpowiedź. Pozdrawiam Jan

Odpowiedź:

Szanowny Panie Janie, W naszej gminie w ramach selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych nie został wyodrębniony popiół. W związku z tym wyrzucamy go do pojemnika na odpady komunalne zmieszane. Firma obsługująca naszą gminę w zakresie odbioru odpadów ma obowiązek odebrać popiół w pojemnikach. Możemy jednak popiół wystawiać w czarnych workach zakupionych przez siebie przed posesję w terminach odbioru odpadów lub samodzielnie wywozić do PSZOK’u, jeśli mamy taką możliwość. W przypadku jakichkolwiek problemów z odbiorem popiołu, proszę kontaktować się bezpośrednio z tut. urzędem. z poważeniem Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Moszczeniczanin

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, gratuluję wyboru oraz przywrócenia niniejszego działu pytań, a teraz proszę o odpowiedzi na następujące pytania : 1) czy w Moszczenicy będzie powszechny bezpłatny dostęp do internetu światłowodowego, ewentualnie z innego źródła, który nie zawiera limitu pobrań jak obecny ? 2) czy wiadomo już co stanie się z budynkiem gimnazjum w Moszczenicy, po tym jak gimnazjum zostanie wygaszone? 3) czy w centrum Moszczenicy - na skrzyżowaniu Piotrkowskiej, Kosowskiej i Proszeńskiej będzie zainstalowany monitoring tak aby pobliski przystanek autobusowy ("przy jedynce") nie był dewastowany a ewentualni sprawcy mogli być ustaleni? Z poważaniem Moszczeniczanin

Odpowiedź:

Szanowny Panie, od początku zapowiadałem, że "Pytania do Wójta" powrócą. Odpowiadając na Pana pytania: Ad 1. Po okresie trwałości sieci Eleader przeprowadzimy konsultacje społeczne po to, by zaktualizować narzucone przez Prezesa UKE ograniczenia. Proszę pamiętać, że limity o których Pan wspomina to nie są ograniczenia techniczne naszej sieci, ale ograniczenia prawne, które definiuje Urząd Komunikacji Elektronicznej. Proszę zobaczyć jeden z tegorocznych artykułów: https://www.telko.in/uke-chce-wyrazic-zgode-na-darmowy-internet-w-gminie-myszkow . Zdefiniowano tutaj ograniczenia prawne na poziomie 2 Mb/s. W ostatnich konsultacjach niestety brało udział niewielu mieszkańców. Mam nadzieję, że w kolejnych pojawi się mocny głos naszej wspólnoty i spróbujemy przekonać Prezesa do zmniejszenia narzuconych limitów. Ad. 2 O losach budynku zadecyduje nowa Rada Gminy. Ad 3. Głównym celem monitoringu jest podniesienie bezpieczeństwa mieszkańców oraz mienia gminy. Jeżeli Rada Gminy wyrazi zgodę to zespół IT postara się tak dobrać kamerę, aby z budynków Gminy spróbować monitorować wskazany przez Pana przystanek Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Rafał

Treść:

Jakie zmiany przewiduje Wójt w przedsiebiorstwie komunalnym aby poprawić stan wodociagów w naszej gminie. Cisnienie wody dostarczanej dla mieszkanców błaga o pomste do nieba rozumiem że jest awaria studni ale ile czasu to może trwać w dzisiejszych czasach. Spinka wodociagu Moszczenica-Baby miała poprawić to cisnienie a na tą chwile w Babach jeszcze je pogorszyło i nie ma informacji kiedy w końcu ulegnie to poprawie. Czy można ujawnić mieszkańcą jaki jest stan wodociagów w naszej gminie, jakie modernizacje są przewidziane na najbliższe lata aby poprawić jakość dostarczanej wody.

Odpowiedź:

Drogi Panie Rafale, Problem ciśnienia wody w wodociągach gminnych dotyczy głównie mieszkańców, którzy są zaopatrywani z ujęcia Baby i ujęcia Moszczenica. Pozornie by się mogło wydawać, że w dzisiejszych czasach to nie problem ! Pragnę Pana poinformować, że w trakcie eksploatacji bieżącej studni trudno przewidzieć kiedy dana studnia skończy swą żywotność, bo na to ma wpływ wiele czynników i to w głównej mierze niezależnych od eksploatującego, jakim w naszym przypadku jest Przedsiębiorstwo Komunalne. Ujęcie Moszczenica posiadało do maja 2018 r. w eksploatacji dwie studnie głębinowe, w tym jedną po renowacji chemicznej w roku 2017. W ślad za tym Gmina przystąpiła do opracowania niezbędnej dokumentacji na dokonanie nowego odwiertu na tym ujęciu, co jest procesem długotrwałym. Następnie przystąpiono do wyłonienia wykonawcy, jednak sytuacja rynkowa uniemożliwiła wyłonić w wielokrotnym postępowaniu przetargowym, dopiero po wyczerpaniu procedur w drodze negocjacji wyłoniono w drugiej połowie trzeciego kwartału 2018r. Przedsiębiorstwo Komunalne widząc zagrożenia, po uzgodnieniu ze mną, podjęło się renowacji studni wyłączonej z eksploatacji w maju 2018r. po zaciągnięciu wielu opinii w tym zakresie. Proces renowacji omawianej studni zakończył się pozytywnie 6 listopada i przystąpiono do procedur włączających studnie do ponownej eksploatacji. Uzyskanie pozytywnych wyników badań wody umożliwi podanie wody do sieci. Zdaniem Przedsiębiorstwa Komunalnego winno to nastąpić w nocy z 29/30 listopada 2018r./Pod warunkiem uzyskania pozytywnych wyników z TSSE/. Działanie to umożliwi powrócić do ciśnienia wody na ujęciu Baby jakie było wcześniej przed wystąpieniem awarii. Wykonana spinka wodociągu Baby – Moszczenica i spinka Baby – Kuznocin zapobiegła bardzo złej sytuacji z jaka mogliśmy mieć na odcinku zaopatrzenia mieszkańców w wodę, co prawda niskie ciśnienie ale woda docierała do wszystkich mieszkańców. A co do jakości wody, Przedsiębiorstwo Komunalne prowadzi systematycznie badania wody zgodnie z przepisami w tym zakresie jakie nałożone są na eksploatującego. Za utrudnienia mogę tylko przeprosić i prosić o wyrozumiałość. Natomiast o innych procesach inwestycyjnych w tym zakresie będę informował na bieżąco. Z poważaniem Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: beata staniaszek

Treść:

witam Panie Wójcie, proszę o podanie do wiadomości w jakich miejscach będą zlokalizowane przystanki przy ul. Kosowskiej i Dworcowej?

Odpowiedź:

Szanowna Pani, przystanki są dla mieszkańców, dlatego trwają konsultacje. Wielu mieszkańców już przekazało mi swoje sugestie i pomysły. Nie ma jeszcze ostatecznej wersji ich rozkładu, ale zapewniam, że dołożymy wszelkich starań, by spełnić Państwa oczekiwania. Aktualizacja Przystanki tymczasowo będą zlokalizowane w starych miejscach. Docelowo - z uwagi na zaplanowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich zmianę przystanków na ul. Piotrkowskiej ujętą w planach przebudowy tej ulicy, ich lokalizacja będzie następująca: ul. Dworcowa obok pawilonu Mokadi, ul. Dworcowa na parkingu przy „Orliku”, ul. Spacerowa przed blokiem, ul. Spacerowa przy Kosowskiej, Kosowska w obrębie skrzyżowania z ulicą Nowy Świat. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Monika

Treść:

Dzień dobry, Panie Wójcie! Proszę o informację, czy jest spełnienie pańskiej obietnicy wyborczej w nt. kanalizacji i nowej nawierzchni drogi we wsi Gościmowice Drugie. Dziękuję i pozdrawiam Monika

Odpowiedź:

Szanowna Pani, budowa tej kanalizacji jest częścią wniosku o dotację, który złożony został do Urzędu Marszałkowskiego. Instytucja opiniująca nie uznała wszystkich naszych dokumentów , co uważamy za krzywdzące. Dlatego obecnie gmina walczy w sądzie o przyznanie nam racji. Jest szansa, że uda nam się otrzymać dofinansowanie, a wtedy ruszymy z pracami. Natomiast budowa drogi będzie realizowana w nowej kadencji z powiatem piotrkowskim w systemie 50/50. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Marek

Treść:

Panie Wójcie co ma powstać na terenach po byłej cegielni, która została zrównana ziemią, czy znowu jakaś kompostownia odpadów czy może chlewnia?

Odpowiedź:

Szanowny Panie, z informacji, które posiadamy wynika, że właściciel tych terenów zamierza na ich części zainstalować ogniwa fotowoltaiczne czyli inwestycję przyjazną środowisku i ekologii. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Kacper P

Treść:

Szanowny Panie Wójcie Moje pytania dotyczą budowy ul. Klonowej. 1. Dlaczego na ul. Brzozowej krawężniki montowane są z dwóch stron a na Klonowej tylko przy posesjach z numeracją parzystą? 2. Dlaczego firma budująca ulicę wykonując przepust przy ul. Klonowej wymieniała na nowe kręgi betonowe, które były wymieniane kilka lat temu nie pogłębiając rowu na całym odcinku do ul. Dębowej, co jest zasadniczym problemem niedrożności przepustu? 3. Czy będzie chodnik na ul. Klonowej, a jeśli nie jaki będzie sposób zagospodarowania 150cm pasa ziemi między krawężnikiem a posesjami (obecnie znajduje się tam gruz, glina oraz pozostałe odpady)? 4. Jeśli nie będzie chodnika kto będzie odpowiedzialny za utrzymanie porządku na tym pasie ziemi? Z góry dziękuję za rzetelne odpowiedzi na nurtujące mnie pytania. Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie, odpowiadając na Pana pytania: Ad1. Projekty budowy ulic w Woli Moszczenickiej obejmowały budowę chodników. Obecnie realizujemy roboty drogowe w ograniczonym zakresie tj. z jednostronnym krawężnikiem i bez chodnika. Projekt Budowlany obejmował całość zadania, niestety z uwagi na ograniczenia finansowe zmuszeni byliśmy inwestycje realizować etapowo. Jeżeli sytuacja finansowa pozwoli na zrealizowanie całego zadania, to w przyszłym roku podejmiemy się dokończenia robót drogowych. Ad2. Firma realizuje prace zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę i uzgodnieniami. Kwestia odmulenia rowu pomiędzy ulicami Klonową i Dębową zostanie wykonana w momencie zakończenia prac związanych z rowem wzdłuż ulicy Dębowej. Zapewniam, że do końca budowy sprawa ta zostanie unormowana. Ad3. W tym momencie pozostanie tam pas zieleni. Ad4. Odpowiedzialny za porządek w tym pasie jest zarządca drogi czyli Urząd Gminy, który powierzył utrzymanie dróg Przedsiębiorstwu Komunalnemu w Moszczenicy i to właśnie Spółka wykonuje fizycznie prace porządkowe na drogach. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Co z własnością gruntów na których została wybudowana droga w Gajkowicach ?Bez zgody ich właścicieli !Czyżby wykonawca i geodeta wraz z inspektorem nadzoru (władze gminy) poświadcżyli nie prawdę budując samowolę

Odpowiedź:

Szanowny Panie, Przebudowa drogi wykonana była w oparciu o uzyskane pozwolenie na budowę. Podczas tej procedury weryfikowano stan prawny wszystkich nieruchomości, na których planowana była droga. W celu wyjaśnienia wszelkich Pana wątpliwości zapraszam do Urzędu Gminy. Z wyrazami szacunku Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Stefan

Treść:

Panie Wójcie kto na Kosowskiej pozostawił na chodniku gałęzie myślę żę to nie Przedsiębiorstwo Komunalne a jak Pan ustali tego bałaganiarza to niech Pan go uwidoczni.Pozdrawiam

Odpowiedź:

Szanowny Panie, ja również zwróciłem uwagę na ten problem dlatego poprzez Inspektora Nadzoru jako Urząd interweniowaliśmy u wykonawcy remontu ul. Kosowskiej - firmy PEUK SA w sprawie ściętych i niezabezpieczonych gałęzi. Teren został już uprzątnięty. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Arkady

Treść:

Witam .Panie Wójcie a może by tak na stronie internetowej Miasta i Gminy założyć forum by ludzie mogli napisać co potrzebują lub czego mają za dużo . Na razie jak widać tylko organ gminy może się wypowiadać . Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Szanowny Panie, Pańska propozycja jest warta rozważenia. Jeżeli taka będzie wola mieszkańców pochylimy się nad tym tematem. W tej chwili mogę zaprosić Pana na nasz profil na Facebooku. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Joanna świątek

Treść:

GRATULUJĘ wyników wyborów , życzę dalszych realizacji wytyczonych celów. Pozdrawiam.

Odpowiedź:

Pani Joanno, serdecznie dziękuję za gratulację i życzenia. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Bardzo fajnie, że wróciły pytania. Cieszę, się, że wróciła ta forma rozmowy z mieszkańcami.

Odpowiedź:

Panie Janie, Dziękuję za miłe słowa. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

12.11.2018

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej! [ZDJĘCIA]

Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odśpiewanie razem z całą Polską hymnu w samo południe, msza za Ojczyznę oraz wspólne zdjęcie to główne punkty rocznicowych uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka