VII Bieg Niepodległości

09.11.2018

VII Bieg Niepodległości

W tym roku na starcie biegu organizowanego przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki pojawiła się rekordowa liczba uczestników. Gminne szkoły reprezentowało kilkaset uczestników, którzy rywalizowali w czterech kategoriach : klasy I-III, klasy IV-VI, klasy VII-VIII i gimnazjum. Tradycyjnie odbył się również bieg w kategorii VIP. Pobiegli w nim nauczyciele, dyrektorzy placówek związanych z oświatą oraz samorządowcy - m.in. wicestarosta Piotr Wojtysiak oraz wójt Marceli Piekarek. Zmagania sportowe poprzedziła uroczysta akademia oraz odsłonięcie wystawy „Ojcowie Niepodległości”, ufundowanej przez oddział IPN w Łodzi.

Czytaj więcej...

O niepodległości w SP Jarosty

13.11.2018

O niepodległości w SP Jarosty

- 9 listopada 2018 r. odbyły się w naszej szkole obchody 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Od rana mogliśmy oglądać wystawę pamiątek związanych z wolną, niepodległą Polską. Zgromadzili je uczniowie naszej szkoły. Wszyscy otrzymali przypinki okolicznościowe ufundowane przez Radę Rodziców z symbolami Niepodległej. O godz. 9.30 odbył się Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej - mówi Anna Strzopa-Machulska, organizatorka święta.Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: Irena Heinzel, przedstawicielka Rodzin Katyńskich, krewna zamordowanego w Katyniu podporucznika Wojska polskiego Leszka Heinzla, zastępca Wójta Gminy Moszczenica Agata Biesaga, Marcin Adamczyk - przewodniczący Rady Rodziców i dyrektor szkoły – Bożena Nowak-Justyna.  Nagrodzono: Patrycję Dajcz z klasy VI, Natalię Gliszczyńską z klasy V b, Jana Bogusławskiego z klasy V b, Karola Miderę z klasy V b, Sajanę Misztelę z klasy VIII, Zofię Wychowałek z klasy VIII, Mateusza Gąsiora z klasy VII oraz Martynę Jamorską z kl. Va, Uczniowie otrzymali również nagrody za zorganizowane przez panią Annę Strzopę-Machulską konkursy plastyczne pt. „Niepodległa w obrazach” i „Moja Ojczyzna”. Laureatami zostali: Mateusz Pirek z klasy II, Lena Dajcz z klasy II, Angelika Klauz z klasy III, Gabriela Dudek z klasy IV, Amelia Kwiecień z klasy Vb, Oliwia Skorupka z klasy VII, Nikola Klauz z klasy VI, Bartosz Stopka z klasy IV, Marek Pacyniak z klasy Va. Nagrody w konkursach ufundowali Wójt Gminy Moszczenica oraz firma FM Logistic. Uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Niepodległa do hymnu" i o 11.11 zaśpiewali 4 zwrotki Hymnu Narodowy. - Następnym punktem obchodów był konkurs na najładniejsze wykonanie „Mazurka Dąbrowskiego”. Zwyciężyła klasa Va. Odbyło się także spotkanie z naszym gościem honorowym. p. Ireną Heinzel, przedstawicielką Rodzin Katyńskich, która w piękny sposób przybliżyła zebranym historię naszego kraju - podkreśla dyrektor szkoły – Bożena Nowak-Justyna.Uświetnieniem obchodów było wypuszczenie przez naszych uczniów 100 biało-czerwonych balonów. Zwieńczeniem uroczystości było złożenie kwiatów na Mogile w Pieńkach Karlińskich przez przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego.

Czytaj więcej...

Hołd bohaterskim przodkom

13.11.2018

Hołd bohaterskim przodkom

W Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy odbyła się uroczysta akademia z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Wójt Gminy Moszczenica p. Marceli Piekarek, dyrektor GOKiS p. Jerzy Korytkowski, ksiądz wikary Jakub Konwaluk, przedstawiciel Rady Rodziców p. Ewa Pacześ. O godz. 11.11 cała społeczność uczniowska wraz z dyrekcją, nauczycielami, pracownikami obsługi oraz przybyłymi gośćmi odśpiewała hymn państwowy w ramach akcji „Rekord dla Niepodległej” organizowanej przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej. Następnie głos zabrała pani dyrektor Bożena Justyna oraz zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach wspominali trudne losy naszej ojczyzny, ważne daty w historii Polski, dążenia Polaków do odzyskania niepodległości oraz mówili o znaczeniu wolności dla narodu polskiego. Wręczono również nagrody w konkursie historycznym „Droga do wolności 1772-1918”. I miejsce zajęła Julita Lech z klasy IIIb, II miejsce – Jakub Dytrych z klasy IIIa, III miejsce – Martyna Bieńkowska z klasy IIIc. Pani dyrektor pogratulowała nagrodzonym uczniom. Zebrani mieli okazję obejrzeć montaż słowno-muzyczny pt. „Radosna niepodległość” przygotowany przez klasę IIIa pod kierunkiem p. Anety Lipy i p. Ilony Malasińskiej, zaś o oprawę muzyczną zadbał p. Robert Bykowksi. Po części głównej uroczystości młodzież wzięła udział w terenowej grze edukacyjnej pt. „Tajny rozkaz Piłsudskiego” przygotowanej przez p. Marzenę Fijałkowską. Uczniowie mieli do rozwiązania szereg zadań sprawdzających wiedzę o tematyce niepodległościowej oraz ich refleks. Gra cieszyła się dużym zaangażowaniem uczestników. Zwycięzcami zostali uczniowie klasy IIIb, których nagrodzono drobnymi upominkami.

Czytaj więcej...

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

09.11.2018

Rekord dla Niepodległej

9 listopada uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, przyłączyła się do akcji organizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej "Rekord dla Niepodległej". O godzinie 11.11 cała społeczność uczniowska wraz z przybyłymi gośćmi, rodzicami, dyrekcją, nauczycielami, pracownikami obsługi zaśpiewała hymn Rzeczpospolitej Polskiej. Uczciliśmy w ten sposób 100 - lecie odzyskania Niepodległości.

Czytaj więcej...

Podsumowanie tegorocznej kwesty

08.11.2018

Podsumowanie tegorocznej kwesty

W tym roku dzięki ofiarności osób wrzucających do puszek udało się  uzbierać kwotę 8. 658 zł i 27 gr. Pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą renowację cmentarza w Moszczenicy. Organizatorzy zbiórki - Stowarzyszenie „Moszczenica Naszą Gminą”, GOKiS oraz Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy serdecznie dziękują wszystkim darczyńcom za udział w tegorocznej kweście.

Czytaj więcej...

W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Poszukują gruntów do wydzierżawienia

08.11.2018

Poszukują gruntów do wydzierżawienia

R.Power Sp. z o.o. poszukuje gruntów do wydzierżawienia pod budowę farm słonecznych. Podstawowe kryteria działek: • powierzchnia min. 2 ha, • bez planu zagospodarowania, • klasa gruntu IV lub gorsza, • bez drzew i zabudowań • obszar nie objęty formami ochrony przyrody Oferujemy atrakcyjne warunki współpracy, zysk nawet do 500 tyś zł. Osoby zainteresowane proszę o kontakt telefoniczny pod numerem 883-350-147 lub mailowy pod adresem gmina@rpower.pl

Czytaj więcej...

Wystawa

08.11.2018

Wystawa "Ojcowie niepodległości"

Do 15 listopada w moszczenickim gimnazjum można oglądać wystawę pt. „ Ojcowie niepodległości”. Została ona przygotowana przez IPN w Łodzi – centrum edukacyjne. - Dzięki aktywnej współpracy naszego gimnazjum z tą instytucją cała społeczność szkolna oraz lokalna może dowiedzieć się więcej o trudnej drodze Polski do niepodległości. Bohaterami wystawy są : Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos oraz Wojciech Korfanty. Są to postacie, których zasługi dla odzyskania polskiej niepodległości były rzeczywiście bardzo duże. Oglądając wystawę poznajemy bliżej ich życie i działalność - zachęca Agnieszka Sima. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z tą niezwykle interesującą ekspozycją.

Czytaj więcej...

Najlepsi z wiedzy o Niepodległej

07.11.2018

Najlepsi z wiedzy o Niepodległej

Dziesięcioosobowa grupa uczniów klas ósmych Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy (18 października) wraz z wychowawczyniami – Alicją Stanaszek i Izabelą Pawłowską zdobyła pierwsze miejsce w akcji przygotowanej przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych i Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych nr 3 w Piotrkowie Trybunalskim. Nasza drużyna wzięła udział w wraz z 15 innymi placówkami w zabawie pod hasłem „Spotkanie z Niepodległością”. W sposób lekki i przyjemny, w formie zabawy przybliżono uczniom historię naszej Ojczyzny w XX wieku. Uczniowie brali udział w konkurencjach indywidualnych i zespołowych (test z wiedzy historycznej; dyktando, którego myślą przewodnią było odzyskanie niepodległości; kreatywne pisanie Dekalogu Młodego Patrioty, wykonanie plakatu, zapisanie skojarzeń związanych z oglądaną prezentacją; tor przeszkód, w którym też znalazły się zadania nawiązujące do naszej historii). Skład zwycięskiej drużyny: Martyna Hrabska, Wiktoria Badek, Maja Kamińska, Kinga Korytkowska, Weronika Przybysz, Justyna Rytych, Maciej Krawczyk, Jakub Chaładaj, Kacper Góralczyk, Jakub Zwoliński.

Czytaj więcej...

Maki, bratki, astry, wszystkie kwiaty pochodzące z polskich łąk powstawały z barwnych bibuł w ramach warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Jarostach.

06.11.2018

Kwiaty jak z obrazka

Maki, bratki, astry, wszystkie kwiaty pochodzące z polskich łąk powstawały z barwnych bibuł w ramach warsztatów rękodzielniczych zorganizowanych w Szkole Podstawowej w Jarostach. Piękne płatki, giętkie łodygi, jednym słowem, kwiaty jak żywe, rosnące na polskich łąkach. Takie niezwykłe bukiety z giętkiej bibuły tworzyli uczniowie Szkoły Podstawowej w Jarostach. By bibuła modelowała się z lekkością pod palcami i była plastyczna, nasi mali twórcy wsłuchiwali się we wskazówki utalentowanej i uhonorowanej licznymi nagrodami (m.in. Nagrodą im. Oskara Kolberga) twórczyni ludowej z Opoczna, Pani Zofii Pacan, której towarzyszyła równie uzdolniona córka. Organizatorem warsztatów w szkole była p. Ewa Wiśniewska - wychowawca oddziału przedszkolnego. Serdeczne podziękowania dla Pań: Katarzyny Kujawskiej, Renaty Dróżdż, Edyty Szulc, Małgorzaty Patryniak za przygotowanie sali.

Czytaj więcej...

Już od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach wraz ze swoimi wychowawcami, w czasie poprzedzającym Święto Zmarłych, odwiedzają i porządkują mogiły w Pieńkach Karlińskich.

05.11.2018

Pamiętali o pomordowanych

Już od wielu lat uczniowie Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach wraz ze swoimi wychowawcami, w czasie poprzedzającym Święto Zmarłych, odwiedzają i porządkują mogiły w Pieńkach Karlińskich. Za opiekę nad tym miejscem nasza szkoła została odznaczona Medalem Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 31 października 2018 roku uczniowie klasy I oraz III wraz ze swoimi wychowawcami: Anną Kwiatkowską i  Małgorzatą Cukiernik oraz Anettą Banaszczyk, po uprzednim uporządkowaniu grobów, oddali cześć Ich pamięci. Na mogile zapalono symboliczny znicz i złożono wiązankę kwiatów.

Czytaj więcej...

Kwestowali na rzecz cmentarza

01.11.2018

Kwesta na rzecz odnowy cmentarza w Moszczenicy

W Dniu Wszystkich Świętych odbyła się kolejna - siódma już zbiórka pieniędzy na rzecz dalszej odnowy moszczenickiego cmentarza. Przy trzech bramach od rana stali wolontariusze ze specjalnie oznaczonymi puszkami. - Bardzo cieszy nas ofiarność mieszkańców. Do puszek trafiają prawie same banknoty. Wrzucają i starsi i młodsi - podkreśla wójt Marceli Piekarek, który kwestował przy głównej bramie. Wśród osób, które czynnie włączyły się do akcji można było spotkać polityków, społeczników, ludzi kultury i sportu oraz dyrektorów szkół. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac renowacyjnych na cmentarzu. Kwestę po raz kolejny zorganizowali wspólnie Stowarzyszenie „Moszczenica Naszą Gminą”, GOKiS oraz Parafia pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy

Czytaj więcej...

Po raz kolejny klub HDK-PCK przy OSP w Babach zorganizował zbiórkę krwi

31.10.2018

Zebrali blisko 14 litrów krwi

Klub HDK-PCK przy OSP w Babach zorganizował po raz kolejny zbiórkę krwi. - Zgłosiło się aż 37 osób, z których do akcji mogło przystąpić 31 honorowych krwiodawców. łącznie oddano 13 litrów 950 ml tego cennego leku - podkreśla prezes klubu Stanisław Ortel. Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim za udział w tej szczytnej akcji. 

Czytaj więcej...

Pamiętali o bohaterach

31.10.2018

Kartki dla bohaterów

Jednym z przedsięwzięć podejmowanych przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy w ramach obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości była akcja pisania i wysyłania kartek do Powstańców Warszawskich.  Pisząc kartki uczniowie skupili się przede wszystkim na ludziach, którzy są wśród nas - Bohaterach, którzy z miłości do Wolności i Ojczyzny nierzadko poświęcali tak wiele. Uczniowie klas ósmych, siódmych i szóstych napisali 120 kartek z życzeniami i pozdrowieniami. Wybraliśmy 10, których autorzy zostaną nagrodzeni. Tu prezentujemy dwie z nich: Drodzy Powstańcy! Jesteśmy dumni, ze żyjemy w kraju tak odważnych ludzi. Dzięki Wam- Powstańcom uczymy się takich pojęć jak „patriotyzm”, „wolność”, czy „heroizm”. Składamy Wam wyrazy najwyższego uznania za patriotyczna postawę, odwagę i bohaterstwo. Szczególnie gorąco dziękujemy za przekaz historyczny i wiedzę o przeszłości naszej Ojczyzny, krzewiącą patriotyzm kolejnych pokoleń Polaków. Justyna Drodzy Powstańcy! Dziękujemy Wam, że walczyliście za Polskę i nigdy się nie poddaliście. Jesteście dla nas wzorem jak być prawdziwymi patriotami. Pamiętamy i nigdy nie zapomnimy! Jan

Czytaj więcej...

Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej w Jarostach

31.10.2018

Ślubowanie pierwszaków w Szkole Podstawowej w Jarostach

Dzieci uczęszczające klasy I złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowanych przez dyrektor Bożenę Nowak- Justynę na uczniów Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach.  Uczniowie otrzymali legitymacje szkolne i  pamiątkowe dyplomy oraz upominki przygotowane przez Radę Rodziców i starszych kolegów z klasy III.  Dzieciom wręczono także znaczki odblaskowe podarowane  w ramach akcji prowadzonej przez PZU.  Świeżo upieczonym uczniom rodzice zafundowali ogromny tort, który wszystkim smakował wyśmienicie.  

Czytaj więcej...

Gminne zawody w unihokeja

31.10.2018

Gminne zawody w unihokeja

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbyły się gminne zawody w unihokeja. Startowali uczniowie - rocznik 2006 i młodsi. Uczestniczyły w nich cztery szkoły z naszej gminy: z Jarost, z Gazomi, z Rękoraja i z Bab. Spotkania między poszczególnymi drużynami w każdej kategorii rozegrano systemem każdy z każdym. W wyniku sportowej rywalizacji wśród dziewcząt I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, II miejsce ze Szkoły Podstawowej im. im. Margarethy Kamprad w Jarostach, III miejsce ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gazomi, IV miejsce ze Szkoły Podstawowej w Rękoraju. Po rozegranych meczach okazało się, że wśród chłopców I miejsce zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, II miejsce ze Szkoły Podstawowej im. im. Margarethy Kamprad w Jarostach, III miejsce ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gazomi, IV miejsce ze Szkoły Podstawowej w Rękoraju. Uczennice i uczniowie z I miejsc będą reprezentować Gminę Moszczenica na Powiatowych Mistrzostwach w Unihokeja w Łękach Szlacheckich.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w kolejnej kweście na rzecz odnowy cmentarza w Moszczenicy

30.10.2018

Zapraszamy do udziału w kolejnej kweście na rzecz odnowy cmentarza w Moszczenicy

Kwesta organizowana jest po raz siódmy. Wolontariusze pojawią się 1 listopada przy bramach cmentarza w Moszczenicy. Każdy z nich będzie miał puszkę oznaczoną logo organizatora oraz specjalny identyfikator. Zebrane środki zostaną przeznaczone na kontynuację prac renowacyjnych na cmentarzu. Kwestę po raz kolejny organizują wspólnie Stowarzyszenie „Moszczenica Naszą Gminą” oraz Parafię pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy. Inicjatorzy zbiórki zapraszają do wzięcia udziału w tej szczytnej akcji i do ofiarności.

Czytaj więcej...

Wystawa

25.10.2018

Wystawa W IMIĘ PAMIĘCI

Wystawa zorganizowana została przez uczniów i nauczycieli  moszczenickiego gimnazjum w setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Zgromadzone na niej dokumenty i przedmioty opowiadają o historii naszej „Małej Ojczyzny” od czasów zaborów aż po II wojnę światową. Ekspozycję otwierają „ Dokumenty z okresu II wojny światowej”. - Możemy zobaczyć m. in.: dowody pobytu mieszkańców w obozach zagłady, fotografie przedstawiające V Batalion Strzelców Pieszych w Szkocji, gazety z czasów okupacji oraz mundur żołnierza Armii Krajowej. Przenosząc się w bardziej odległe czasy podziwiać możemy: fotografie rodziny Enderów - właścicieli majątku Moszczenica w latach 1898-1944, pocztówki i monety z życia codziennego mieszkańców gminy Bogusławice, akt notarialny z zaboru rosyjskiego z 1889 roku, fotografię rodziny z roku 1918, czy też obligację pochodzącą z okresu dwudziestolecia międzywojennego. Wystawa jest niewątpliwie żywą i pouczającą lekcją historii dla całej społeczności szkolnej oraz mieszkańców, którzy mieli okazję ją obejrzeć podczas wyborów samorządowych 21 października 2018 roku. Zapraszamy wszystkich chętnych do obejrzenia wystawy - zachęcają opiekunki wystawy - Agnieszka Sima i  Ilona Malasińska.                                                                                                                                                            

Czytaj więcej...

Uwaga zmiana terminu odbioru odpadów gabarytowych i sprzętu elektrycznego

25.10.2018

Uwaga zmiana terminu odbioru odpadów gabarytowych i sprzętu elektrycznego

Zmiany dotyczą miejscowości: Kosów, Sierosław, Rękoraj, Srock, Podolin, Dąbrówka oraz części ulic w Moszczenicy i Woli Moszczenickiej. Zmiany terminu odbioru odpadów gabarytowych i sprzętu elektrycznego:1. Kosów, Sierosław, Rękoraj - było 15.11.2018 r. będzie 14.11.2018 r.2. Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa/Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa, Włókniarzy - było 16.11.2018 r. będzie 13.11.2018 r.3. Srock, Podolin, Dąbrówka - było 29.11.2018 r. będzie 28.11.2018 r.

Czytaj więcej...

Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 520,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka