strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
°Inwestycje z udziałem WFOŚiGW
°Inwestycje w 2006 r.
°Inwestycje w 2007 r.
°Inwestycje w 2008 r.
°Inwestycje w 2009 r.
°Inwestycje w 2010 r.
°Inwestycje w 2011 r.
°Inwestycje w 2012 r.
°Inwestycje planowane do realizacji w 2014 roku
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Inwestycje w 2011 r.»
Wykaz inwestycji wykonanych w 2011 roku
Rok 2011 obfitował w liczne nowe inwestycje w Gminie Moszczenicy. Kontynuowano również zadania rozpoczęte w poprzednim roku. Trwa nadal realizacja jednej z większych inwestycji ostatnich lat w naszej Gminie, czyli Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa. Poniżej przedstawiamy Państwu inwestycje w 2011 roku.


WODOCIĄGI
Zakup sieci wodociągowej w miejscowości Podolin – wartość inwestycji 63 630,00 zł  
 • z rur PCV Ø110 o długości 348 mb
 • zasuwa kołnierzowa sieciowa Ø100 mm
 • 3 hydranty nadziemne Ø80 mm
KANALIZACJA
Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniająca ulicę Jaworową i docelowo teren przy ul. Kosowskiej w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – wartość inwestycji 193 391,69 zł.
 • z rur PCV Ø200 o długości 221,80 m
 • z rur PCV Ø400 o długości 201,80 m
 • 11 betonowych studzienek ściekowych ulicznych Ø500 z osadnikiem i syfonem
 • 11 ulicznych wpustów ściekowych żeliwnych typu ciężkiego 650x450
 • 9 studzienek rewizyjnych z kręgów betonowych Ø1000 z włazem kanałowym typu ciężkiego
 • separator lanelowy PSW 15/150 wraz z osadnikiem pionowym OS V = 3,5 m3
TRANSPORT I ŁĄCZNIŚĆ

łącznie: 1767,85 mb, 1 187 956,60 zł

Budowa drogi dojazdowej wewnętrznej na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Jaworowa, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – wartość inwestycji 275 473,61 zł
 • długość 211,00 m
 • szerokość jezdni 5,00 m
 • powierzchnia jezdni 1055 m2
 • warstwa ścieralna 4 cm grubości z betonu asfaltowego
 • warstwa wiążąca 4 cm grubości z betonu asfaltowego
 • podbudowa z kruszywa łamanego o grubości 20 cm
 • warstwa odsączająca z piasku średnioziarnistego o grubości 15 cm o
 • chodniki obustronne o długości 402,38 m z kostki betonowej o grubości 8 cm i powierzchni 585,50 m2
 • zjazdy indywidualne 14 sztuk
Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie – wartość inwestycji 912 482,99 zł
 • długość całkowita drogi 1556,85 m, w tym:
  • nawierzchnia z betonu asfaltowego o długości 785,99 mb i szerokości 5,00 m, szerokość poboczy 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe za pomocą nowych rowów oraz przebudowanych istniejących, warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego, warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego + skropienie emulsją asfaltową (warstwa górna) i o grubości 12 cm z kruszywa łamanego, warstwa odsączająca o grubości 15 m z pospółki,
  • nawierzchnia z tłucznia kamiennego o długości 770,86 mb i szerokości 3,00 m, szerokość poboczy 0,75 m, odwodnienie powierzchniowe za pomocą spadów poprzecznych i podłużnych drogi po istniejącym terenie, górna warstwa podbudowy o grubości 8 cm z kruszywa łamanego + miłowanie, dolna warstwa podbudowy o grubości 12 cm z kruszywa łamanego, warstwa odsączająca 15 cm z topólki,
 • zjazdy o szerokości 5 m w liczbie 26 sztuk w linii rowu pod zjazdami przepust drogowy z rur żelbetowych o Ø40 i Ø30, 2 sztuki przepustów żelbetowych Ø60 i 1 sztuka przepustu żelbetowego Ø50 (warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości 15 cm, podbudowa dolna z gruntu stabilizowanego cementem po zagęszczeniu o grubości 10 cm, nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowego o grubości 4 cm)
 • w miejscu skrzyżowania z rurociągiem i kablem światłowodowym na całej szerokości drogi wykonano konstrukcję odciążającą z płyt żelbetowych typu MON
 • wykonano nowe rurociągi drenarskie z rur PVC Ø110 i studnie drenarskie
 • oznakowanie pionowe drogi
DROGI WEWNĘTRZNE

Budowa dróg na Osiedlu Kosowska-Spacerowa w Moszczenicy, ul. Wrzosowa – opracowanie dokumentacji technicznej – wartość inwestycji 12 054,00 zł

Przebudowa ul. Spacerowej w Moszczenicy – opracowanie dokumentacji technicznej –wartość inwestycji 12 054,00 zł

GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI

zakup łącznie 1,0125 ha pod poszerzenie dróg o wartości 10 034,16 zł

Zakup działki gruntu nr 94/16 położonej w obrębie geodezyjnym Karlin o powierzchni 0,0140 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 1 658,12 zł

Zakup działki gruntu nr 147/5 położonej w obrębie geodezyjnym Michałów o powierzchni 0,0868 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 1 339,05 zł

Zakup działki gruntu nr 173/1 położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice o powierzchni 0,0929 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 1 179,37 zł

Zakup działki gruntu nr 33/1 położonej w obrębie geodezyjnym Podolin Kolonia o powierzchni 0,2321 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 1 252,64 zł

Zakup działki gruntu nr 708/4 położonej w obrębie geodezyjnym Podolin o powierzchni 0,2105 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę –wartość inwestycji 1 136,26 zł

Zakup działki gruntu nr 321/2 położonej w obrębie geodezyjnym Gajkowice, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod poszerzenie ul. Łódzkiej w Gajkowicach – wartość inwestycji 676,50 zł

Zakup działki gruntu nr 1052/9 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka o powierzchni 0,0940 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 904,41 zł

Zakup działki gruntu nr 14/8 położonej w obrębie geodezyjnym Baby o powierzchni 0,1882 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 983,40 zł

Zakup działki gruntu nr 1052/9 położonej w obrębie geodezyjnym Wola Moszczenicka o powierzchni 0,0940 ha, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie z przeznaczeniem pod drogę – wartość inwestycji 904,41 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

łącznie: 14 073,03 zł

Zakup bazy danych do programu EWMAPA – elektroniczne mapy obrębów: Srock Prywatny, Srock Rządowy, Dąbrówka, Podolin, Podolin Kolonia, Gościmowice II, gm. Moszczenica – wartość inwestycji 6 577,80 zł

Zakup bazy danych do programu EWMAPA – elektroniczne mapy obrębów: Raków, Michałów, Jarosty, Karlin, Daszówka, gm. Moszczenica – wartość inwestycji 7 495,23 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE

Zakup sprzętu i oprogramowania interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Jarostach – wartość inwestycji 10 977,75 zł


GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - Pozostała działalność

łącznie: 12 958,05 zł

Zakup Walca drogowego Bumag BW 75 HS nr 101023300547 –  

 • masa 1100 kg
 • napęd silnikiem diesla Hatz E 785
 • wibracja na 2 bębny
 

Zakup przyczepy Curant VIN: VJUPR 15000L006014 do przewozu walca drogowego -  

 • ładowność 1500 kg
 • hamulec najazdowy
 • zaczep do samochodu ciężarowego
 

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

łącznie: 15 880,00 zł

Zakup kuchni gazowo-elektrycznej YA 19650FEMWTC na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Karlinie, gm. Moszczenica – wartość inwestycji 5 600,00 zł

Zakup szafy chłodniczej Sch-Z 1400 na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Karlinie, gm. Moszczenica –4 900,00 zł

Zakup szafy chłodniczej BOLRUS S-147 z wentylatorem do Świetlicy Wiejskiej w Białkowicach – wartość inwestycji 5 380,00 zł

INWESTYCJE W TOKU
Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej wraz z zapleczem i zagospodarowaniem terenu wokół hali w Moszczenicy, ul. Spacerowa, wraz z zagospodarowaniem terenu wokół hali wartość inwestycji 11 116 280,33 zł – zrealizowano w 67,09%
 • Hala sportowa o wymiarach 24,72x 45,0x11,68 m w konstrukcji stalowej jako łuk kołowo-paraboliczny o L = 24,72 m, H = 11,68 m o rozstawie A = 3,0 m.
 • Dane obiektu: powierzchnia użytkowa 2115,91 m2,, kubatura ok.11680m3
 • Dane hali: powierzchnia użytkowa 1092m2, kubatura ok. 7890m3, wielkość widowni
 • W hali zostały zaprojektowane boiska do: siatkówki o wym. 18 x 9 m , tenisa ziemnego 23,77 x 10,97 m, koszykówki 28 x 15 m, piłki ręcznej 40 x 20 m, piłka nożna 40 x 20 m.
 • Hala główna (pow. 1092 m2), wentylatornia (pow. 35,93 m2), kotłownia (pow. 19,20 m2), magazyn oleju (pow.19,07m2), magazyn sprzętu hali (pow. 47,85 m2), WC dla niepełnosprawnych (pow. 6,28 m2), korytarz (pow. 122,98 m2), korytarz (pow. 82,06 m2), sala korekty postawy (pow. 138,71 m2), pokój instruktora korekty + łazienka (pow.13,89m2 + pow.4,13m2), natryski męskie (18,58 m2) , WC męski ogólny (pow. 5,69 m2), WC męski przy natryskach (pow. 3,96 m2), szatnia męska (pow. 73,68 m2), holl wejściowy i holl główny (pow. 30,86 m2 i pow.96.36m2), szatnia damska (pow. 73,68 m2), natryski damskie (pow. 20,47 m2), WC damski ogólny (pow. 3,96 m2), WC damski przy natryskach (pow. 3,96 m2), szatnia męska przy sali korekty ( pow.13,60m2) .
 • Powierzchnię pochylni (pow. 8,40 m2) i tarasu przed wejściem do budynku (pow. 65,15 m2) wliczono do kosztów kwalifikowanych jako elementy umożliwiające osobom niepełnosprawnym dostęp do hali, a tym samym realizujące jedno z kluczowych dążeń Unii Europejskich, jakim jest aktywizacja osób niepełnosprawnych.
 • Ponadto w ramach zagospodarowania terenu wokół hali powstanie oświetlenie zewnętrzne, kanalizacja deszczowa oraz skocznia w dal i sześciotorowa bieżnia o długości 100 m, które będą stanowiły uzupełnienie oferty sportowej. Cały kompleks zostanie ogrodzony.

Budowa drogi w Kosowie, ul. Główna – opracowanie dokumentacji technicznej – długość planowanego zadania 5500 mb.

Przebudowa drogi Rękoraj – Moszczenica (projekt techniczny) – długość planowanego zadania 3500 mb

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom