strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
°Inwestycje z udziałem WFOŚiGW
°Inwestycje w 2006 r.
°Inwestycje w 2007 r.
°Inwestycje w 2008 r.
°Inwestycje w 2009 r.
°Inwestycje w 2010 r.
°Inwestycje w 2011 r.
°Inwestycje w 2012 r.
°Inwestycje planowane do realizacji w 2014 roku
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Inwestycje w 2010 r.»
Wykaz inwestycji wykonanych w 2010 r.

Prezentujemy Państwu wykaz inwestycji zrealizowanych w 2010 r. W tym roku zakończone zostały dwie duże inwestycje z zakresu infrastruktury ochrony środowiska prowadzone przez Gminę Moszczenica, które współfinansowane były przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013.

WODOCIĄGI

łącznie 361,00 mb, 108.490,66 zł

 • Sieć wodociągowa w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowa - wartość inwestycji 51.009,93 zł
  • z rur PCV Ø90 o długości 181,00 m,
  • 1 hydrant p.poż. 
  • odtworzenie pasa drogowego poprzez wysypanie tłuczniem
 • Sieć wodociągowa w Woli Moszczenickiej w ul. Dworskiej - wartość inwestycji 57.480,73 zł
  •  rur PCV Ø100 o długości 180,00 m,
  • 2 hydranty p.poż.
KANALIZACJA

łącznie 15.430.547,09 zł

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską
ze środków Europejsiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 • Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków do Q= 1875m3/d w Moszczenicy, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - wartość inwestycji 8.586.823,04 złotych, w tym wartość dofinansowania: 6.179.483,82 zł
  • budowa nowego zbiornika BIOGRADEX II, zbiornika cylindryczny wraz z komorą denitryfikacji, nitryfikacji I  i nitryfikacji II v = 3 000m3
  • modernizacja i rozbudowa budynku socjalno-technicznego wraz zadaszeniem zrzutu osadu, wyposażeniem BHP
  • modernizacja pompowni poprzez dobudowanie trzeciej pompy q = 12 l/s do istniejącej pompowni głównej
  • montaż sita pionowego ze zgniotem skratek na dopływie do pompowni             
  • modernizacja piaskownika poprzez wymianę istniejącego pierścienia napowietrzającego na dyszę napowietrzającą ENVICON Dn 32 cm, podniesienie przelewu na dopływie o 30 cm, wykonaniu nadbudowy żelbetowej o h=20 cm, wymianę przegród rozdzielających strugi przepływu pionowego oraz montaż separatora piasku
  • montaż dysz napowietrzających ENVIKON – 210 szt.
  • montaż prasy taśmowej osadu Monobet NP-08, pompy płuczącej elektrowibratora, pompy osadu, dozownika polimeru, przenośnika ślimakowego, wentylatora kanałowego, mieszacza osadu wapna, urządzenia dawkującego i magazynującego PIX oraz zespołu odzysku wody płuczącej prasę
  • przebudowa istniejącego zbiornika BIOGRADEX I poprzez opróżnienie i wyczyszczenie zbiornika wraz z wymianą wszystkich urządzeń i instalacji technologicznych z zastosowaniem urządzeń niekorozyjnych ze stali kwsoodpornej
  • zakup i montaż agregatu prądotwórczego w obudowie dźwiękochłonnej z automatyką  i sterowaniem SDMO Montana J88K automatyka Nexys oraz wykonanie wiaty ochronnej
  • wykonanie kompaktowej stacji zlewczej  ścieków ENKO STZ 201 BP
  • wykonanie sieci wodociągowej  z rur PCV Ø 32 o dł. 28m, z rur PE Ø 25 o dł. 2,5m
  • wykonanie sieci kanalizacyjnej t.j. przewodu zrzutowego ścieków oczyszczonych z rur PCV Ø 300 o dł. 27m, z rur PCV Ø 200 o dł. 2,5m
  • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PCV Ø 200 o dł. 25,5m, z rur PCV Ø 160 o dł. 28m
  • modernizacja instalacji elektrycznych i AKPiA oraz linii kablowych
  • wykonanie ukształtowania terenu
  • wykonanie dróg i chodników
  • wykonanie ogrodzenia terenu oczyszczalni i nasadzenie zieleni
  • wykonanie rozruchu.

Projekt współfinasowany przez Unię Europejską
ze środków Europejsiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Łódzkiego
na lata 2007-2013

 • Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Baby i Kiełczówka, etap II., gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie - wartość inwestycji 6.030.107,61 złotych, w tym dofinasowanie: 3.843.137,68 zł
  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PE 9 Ø 250 o dł. 174,40 m,
  • sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC kl. S Ø 200 o dł. 10 357,80 m,

  • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej- kanał tłoczny z rur PE SDR 17,6 Ø125 o dł. 1 018,00 m,

  • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-kanał tłoczny z rur PE SDR 17,6 Ø 110 o dł. 2 912,10 m,

  • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-kanał tłoczny z rur PE SDR 17,6 Ø 90 o dł. 373,00 m,

  • sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej-kanał tłoczny z rur PE SDR 17,6 Ø 63 o dł. 69,00 m,

  • 363 przyłączy kanalizacji sanitarnej, w tym: z rur PVC kl. S Ø 160 o dł. 3 213,30 m i z rur PVC kl. S Ø 200 o dł. 122,30 m,

  • 12 przepompowni ścieków wraz zasilaniem i ogrodzeniem + 2 indywidualne przepompownie ścieków

 • Samochód wielofunkcyjny WUKO do czyszczenia kanalizacji - wartość inwestycji 768.580,42 złotych
 • Sieć kanalizacji sanitarnej w Woli Moszczenickiej w ul. Dębowa - wartość inwestycji 45.036,02 zł.
  • z rur PCVØ 200 o dł. 153,50m,
  • z rur PCVØ 160 o dł. 25,00m,
  • 8 studzienek kanalizacyjnych p.poż. o średnicy 425mm

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG
 • Linia oświetlenia ulicznego w Babach, ul. Wąska - wartość inwestycji 11 353,09 zł.
  • długość linii 90,00 m, przewód AsYSu 2x25mm2,
  • 2 słupy,
  • 2.opraw oświetleniowe OUSC-150
KULTURA FIZYCZNA I SPORT
 • Kompleks sportowy „Moje Boisko – Orlik 2012” w Moszczenicy, ul. Dworcowa - całkowita wartość inwestycji 1 701 873,95 zł, w tym: 
  • BOISKA SPORTOWEwartość inwestycji 1 383 659,07 zł, w tym wartość budynku szatniowo-sanitarnego - 156 799,05 zł
   • Boisko piłkarskie o wymiarach 30,00 m x 62,00 m o pow. całkowitej – 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m) na podbudowie przepuszczalnej z odwodnieniem, nawierzchnia to (do piłki nożnej) sztuczna trawa o wys. 60 mm z malowaniem linii, trawa Tigerturf Orlik zasypana piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, piłkochwyty o wysk. 6,0 m, boisko wyposażone w sprzęt sportowy: 2 bramki piłkarskie aluminiowe, 2 siatki do bramek, 4 tuleje montażowe.
   • Boisko wielofunkcyjne  o wymiarach 19,10 m x 32,10 m o pow. całkowitej – 613,11 m2 (pole do gry 15,10 x 28,10m) na podbudowie przepuszczalnej z odwodnieniem, nawierzchnia poliuretanowa Interchenol Eltan 25 z malowaniem linii, ogrodzone siatką o wysk. 4 m, 2 słupki do piłki siatkowej aluminiowe, dekiel maskujący do słupków, sprzęt do piłki koszykowej: konstrukcja jednosłupowa z wysięgnikiem do tablicy i mechanizmem do regulacji wysokości i montażem w tulejach, tablica 105 x 180 cm obręcz wzmocniona, siatka do obręczy.
   • Budynek szatniowo-sanitarny o pow. użytkowej - 58,20 m2 typ standard plus, segment w tym: 2 pomieszczenia gospodarcze, 4 pomieszczenia sanitarne, 4 szatnie.
   • Chodniki – ciągi komunikacyjne z kostki betonowej o pow. 239,94 m2 ,
   • Oświetlenie boisk:
    • boisko do piłki nożnej - 20 opraw na 6 słupach , moc zainstalowanych. opraw 8kW,
    • boisko wielofunkcyjne – 8 opraw na 4 słupach, moc zainstalowanych opraw 3,2 kW i 3 oprawy na 3 słupach oświetlenia zewnętrznego, moc zainstalowanych opraw 0,21 kW
   • Przyłącze wodociągowe z rur PCVØ 90 o dł. 63,98 m, rur PEØ 40 o dł. 12,50 m
   • Przyłącze kanalizacyjne z rur PCVØ 160 o długości 22,87 m.
  • PARKING – DROGI  I PLACE ZEWNĘTRZNE wartość inwestycji 310 968,31 zł
   • Parking przy kompleksie boisk o nawierzchni z kostki brukowej o gr. 8 cm wraz z odwodnieniem: 3 wpusty uliczne, 1 separator, 1 osadnik. Powierzchnia parkingów na miejscach postojowych – 351,5 m2, w tym 2 zatoki parkingowe ze stanowiskami postojowymi usytuowanymi prostopadle do jezdni dróg: na 20 stanowisk dla samochodów osobowych w tym 1 stanowisko dla pojazdu osoby niepełnosprawnej, na 10 stanowisk dla samochodów osobowych. Powierzchnia na drogach zewnętrznych – 938,63 m2 Przecięcie krawędzi jezdni manewrowej i obsługującej wyokrąglono łukami kołowymi o promieniu 6,0 m.Wjazd od ul. Dworcowej w Moszczenicy poprzez istniejący zjazd drogą dojazdową.
  • OGRODZENIE wartość inwestycji 7.246,57 zł

   • Ogrodzenie targowiska od strony południowej z siatki ogrodzeniowej o wysokości 1,5 m na słupkach stalowych z rur Ø70 osadzonych na gruncie  i obetonowane o dł. 11 m, wrota z furtkami o wysk. 2,5 m, szerokości wrót 7 m, wrota z furtkami o wysk. 2,5 m, szerokości wrót 1,1 m.

 

Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom