strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy»
Prawdziwe zadania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

W Przedsiębiorstwie Komunalnym Spółka z o.o. w Moszczenicy koniec roku 2010 to początek zmian przywracających funkcje wynikające z założeń powołania do życia tego podmiotu.

Przełom roku 2010/2011 to okres oceny i wypracowania nowych reguł i zasad funkcjonowania Przedsiębiorstwa. W miesiącu marcu 2011r Rada Gminy Moszczenica postanawia, iż wszystkie zadania własne Gminy w zakresie zagadnień o charakterze komunalnym powierza własnemu podmiotowi, którego właścicielem jest Gmina Moszczenica.

Przyjęcie takiego rozwiązania pozwoliło zamknąć pewien bardzo ograniczony zakres działalności Przedsiębiorstwa i otworzyć szeroki zakres do realizacji zadań własnych Gminy na lata następne. Dokonując dziś oceny tzw. stanu zastałego należy stwierdzić, że na wielu odcinkach działalności Przedsiębiorstwa napotkać można było nie rozwiązanych wiele problemów albo rozwiązanych połowicznie. Dotyczy to głównie całej infrastruktury wodnej i kanalizacyjnej, która i tak na dzień dzisiejszy nie została rozwiązana, bo wymaga to pewnych procesów inwestycyjnych o mniejszym lub większym znaczeniu.

Dziś mieszkańcy Moszczenicy ,Woli Moszczenickiej, Srocka zapomnieli już o wieloletnim zalewaniu ul. Piotrkowskiej, ul. Proszeńskiej, czy drogi do miejscowości Podolin, a zimą w wyniku tych zalań jeżdżenie po utworzonych lodowiskach. Patrząc dziś wstecz i przypominając sobie fakty łamania rąk i nóg na chodnikach z nazwy zwanymi, na wątpliwej urody przystań dla smakoszy piwa przy głównym skrzyżowaniu dróg i ulic w samym centrum Moszczenicy i w drodze do kościoła, przejazd przez Moszczenicę 15km/godz, bo szybciej jechać się nie dawało, bo dziura na dziurze, to tylko kilka historycznych wspomnień.

Każde nowe działanie gospodarcze poprzedzić musi okres tzw. przygotowania i wdrożenia, uzbrojenia technicznego pracy. Również i nasze Przedsiębiorstwo w miarę upływu czasu musiało te etapy przejść. Musieliśmy również zdobyć doświadczenie w wykonywaniu szeregu prac i przygotować kadrowo pracowników do ich wykonywania. Dziś możemy stwierdzić, iż powołana grupa remontowo-budowlana wypracowała już dość wysoki poziom jakościowy wykonywanych prac, czego dowodem jest kończący się remont budynku Urzędu Gminy w Moszczenicy. Przeprowadzony zakres prac to już wiek XXI a nie czasy lat 60 poprzedniego wieku. Najlepiej sami mieszkańcy pamiętają jak jeszcze nie tak dawno wyglądał Urząd ,a jak dziś, nie mówiąc o ludziach tzw. przyjezdnych, powracających do Moszczenicy, którzy przed rozpoczęciem remontu twierdzili, iż w Moszczenicy czas się zatrzymał.

Następnym ważnym wyzwaniem z jakim przyszło nam się zmierzyć to przyjęcie funkcji organizacyjnej i administracyjnej nad nowo oddaną Gminno-Szkolną Halą Sportową im. Romana Każmierczaka, nowo wybudowanym targowiskiem gminnym i nad obiektami sportowymi w samej Moszczenicy, do czasu powołania Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy.

Najbardziej trudnym zadaniem z jakim przyszło nam się zmierzyć to naprawy cząstkowe i remonty ulic i dróg lokalnych. W momencie podjęcia się tego zadania Przedsiębiorstwo oprócz ambicji i chęci dysponowało jedną zagęszczarką, za pomocą której można było zagęszczać masę asfaltową na zimno i to otrzymaną w spadku po grupie remontowej zatrudnionej jeszcze w Urzędzie Gminy. Dopiero po rozwiązaniu tej grupy i przejęciu jej przez Przedsiębiorstwo nastąpił okres nauki naprawy dróg, choć jeszcze tzw. metodami chałupniczymi. Dokonano w pierwszej kolejności zakupu walca drogowego wraz z wibracją, następnie Remontera drogowego, który został zainstalowany na jedynym w tym czasie samochodzie Star 200 będącym w Spółce biorąc pod uwagę, że również powierzono nam tzw. zimowe utrzymanie dróg i ulic, który może być w każdej chwili zdemontowany, aby zwolnić samochód do innych celów nie zapominając, że był to jedyny samochód ciężarowy w Spółce. Takie rozwiązanie pozwoliło nam na instalowanie na okres zimy pługa czołowego, natomiast na skrzyni montowanie piaskarki ślimakowej, którą również musieliśmy zakupić.

W miarę rozwoju działalności, mając duże wsparcie i zrozumienie Wójta Gminy Moszczenica Marcelego Piekarka, następuje dalsze wsparcie w techniczne uzbrojenie Przedsiębiorstwa. Podjęto decyzję wycofania samochodów Star 244 z OSP Podolin i OSP Gościmowic, a Przedsiębiorstwo we własnym zakresie dokona demontażu urządzeń strażackich i przerobi te dwa samochody w samochody samowyładowcze, uzbrajając je w tzw. pługi lekkie czołowe. Aby można było tego dokonać należało pilnie poprawić warunki pracy na stanowiskach warsztatowych poprzez wymianę drzwi, które być może pamiętały jeszcze czasy, kiedy w tym miejscu był PGR.

Kolejnym wyzwaniem po doświadczeniach pierwszej zimy i dużej ilości awarii na sieciach wodociągowych mając do dyspozycji jedną koparkę postanowiono, że bez kolejnej nie da się dalej funkcjonować .W związku z tym Zarząd Przedsiębiorstwa wnioskował do Wójta Gminy, właściciela Spółki o wyrażenie zgody na zakup kolejnej ze środków własnych Spółki przy wsparciu linii kredytowej uruchomionej przez Spółkę. Zakup ten zwiększył nasze bezpieczeństwo w zakresie eksploatacji sieci wodnej, kanalizacyjnej, deszczowej, a ponadto umożliwił budowanie w szerszym zakresie nowych przyłączy na terenie Gminy. Pamiętać należy, że do chwili zakupu nowej koparki zmuszeni byliśmy wynajmować taki sprzęt i to głównie w okresie zimy. Dziś obie koparki „STALOWA WOLA” zostały dodatkowo wyposażone w pługi czołowe i uczestniczą w akcji zima na najbardziej trudnych odcinkach.

W roku 2012 Przedsiębiorstwo wzbogaca się o dwie piaskarki, które również remontujemy we własnym zakresie i zakupujemy tzw. piaskarkę lekką zawieszaną do ciągnika, ponieważ wiele ulic na terenie Gminy Moszczenica głównie osiedlowych jest wąskich. W ten sposób zorganizowany został sprzęt do akcji zima 2013 w ilości 6 pługów i 4 piaskarek, z czego po doświadczeniach z poprzednich lat Gminy ościenne podpytywały, co my robimy że mamy tak dobą przejezdność dróg.

Kolejnym zadaniem powierzonym Przedsiębiorstwu dnia 1 marca 2014 r. jest konserwacja i naprawa oświetlenia ulicznego w całej Gminie, co niektórzy radni projekt ten przyjmowali z brakiem wiary, że i z tym zadaniem damy sobie radę. Należy stwierdzić, iż również do zadania tego musieliśmy się przygotować kadrowo i sprzętowo mimo, że ta decyzja zapadła w drugiej połowie miesiąca lutego tegoż roku, było mało czasu i mimo tego bez większych zakłóceń oświetlenie uliczne funkcjonuje . Na dzień dzisiejszy zatrudniamy dwóch pracowników, którzy posiadają niezbędne uprawnienia i dwóch kierowców do tego rodzaju wykonywania prac. Zaszła także pilna potrzeba zakupu samochodu ze specjalnym podnośnikiem koszowym, który Przedsiębiorstwo nabyło i we własnym zakresie przeprowadziło niezbędne prace, aby dozór techniczny dopuścił go do pracy. Ostatnim rozszerzeniem zakresu naszej działalności w wyniku decyzji Wójta Gminy jest przejęcie z dniem 1 kwietnia 2014r. obsługi technicznej samochodów strażackich z terenu Gminy Moszczenica wraz z ich konserwacją.

Na przestrzeni tych trzech lat Przedsiębiorstwo Komunalne wykonało również szereg innych prac na terenie Gminy Moszczenica, które przyczyniły się do poprawy jej infrastruktury, wyglądu i utrzymania porządku, tj. poprzez budowę chodników, parkingów, odwodnień ulic i dróg, utrzymania terenów zielonych, wykonywania ogrodzeń, utwardzenia dróg, napraw urządzeń melioracyjnych, utrzymywania gminnego targowiska w Moszczenicy itp.

Mówiąc o zadaniach nie sposób pominąć faktu, jak kształtowały się wyniki finansowe Spółki na przestrzeni tych lat.

Rok 2011 zamknięty został zyskiem, który przeznaczono na powiększenie kapitału rezerwowego spółki, natomiast wypracowany w 2012 roku zysk w 50 % zasilił również kapitał rezerwowy spółki. Drugą połowę Spółka wypłaciła Gminie w formie dywidendy. Rok bieżący również zamknięty został zyskiem, a podział jego nastąpi na Walnym Zgromadzeniu Wspólników do końca czerwca 2014 r.

Podsumowując trzyletni okres funkcjonowania Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy mimo szerokiego rozwoju zakresu jego działalności to okres ożywionego rozwoju i tworzenia dobrych podstaw ekonomicznych do funkcjonowania w przyszłości i rozwiązywania bieżących bolączek naszych mieszkańców. Jesteśmy przekonani, że nie powrócą czasy ze spotkań z sołtysami, kiedy 90% czasu zabierały utyskiwania na nierozwiązane drobne a dokuczliwe problemy poszczególnych środowisk. Dziś też występują, ale są to pojedyncze głosy, albo raczej propozycje o charakterze koniecznych działań do podjęcia w niedalekiej przyszłości.

« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom