strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
«Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa»
Mamy trzeci projekt infrastrukturalny


Trzecim wybrańcem do dofinansowanie jest projekt pn. „PRZEBUDOWA DROGI BIAŁKOWICE-GAZOMIA NOWA”, nr wniosku WND-RPLD-01-01-00-00-005/09, który został złożony w Konkursie dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Przypomnijmy, że w/w wniosek w pierwszym podziale puli środków finansowych w ramach konkursu nie uzyskał dofinansowania ze względu na ich szczupłość, ale został sklasyfikowany na 7 miejscu listy rezerwowej. W wyniku uwalniania środków finansowych stopniowo awansował, aby Uchwałą nr 1066/10 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 6 lipca 2010 r. zostać zakwalifikowanym do dofinansowania. Podpisanie Umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 pomiędzy Instytucją Zarządzającą RPO WŁ na lata 2007-2013 – Zarządem Województwa, a Beneficjentem – Gminą Moszczenica nastąpiło 21 lipca 2010 r. 
Droga została oddana do użytku w 2008 r. W wyniku przebudowy uzyskała następujące parametry:
etap I – droga o długości 2,07606 km, szerokość podbudowy 6,24 m, warstwa jezdnia wykonana z kruszywa łamanego, jako dolna warstwa podbudowy o grubości 20 cm na powierzchni 13707,6 m2, warstwa odcinająca z piasku grubości 15 cm, zagęszczona mechanicznie o powierzchni 13707,6 m2, zjazdy gospodarcze z przepustami – 8 szt., warstwa jezdna na zjazdach wykonana z kruszywa łamanego (górna warstwa podbudowy) o powierzchni 122,00 m2, przepust rurowy pod rowem krytym o długości 32 m, oczyszczanie rowów wraz z profilowaniem dna i skarp o długości 4452,00 m z namułu o grubości 20 cm, przepust Ø 60 o długości 129,00 m, usunięcie kolizji z liniami energetycznymi, oznakowanie pionowe w ilości 21 sztuk,
etap II – wykonywanie krawężników, obrzeży i chodnika oraz roboty bitumiczne na całej długości drogi, w tym warstwa wiążąca o grubości 4 cm z betonu BA 0/12,8 o powierzchni 13305,12 m2, warstwa ścieralna o grubości 4 cm z betonu BA 0/12,8 o powierzchni 13056 m2 wraz z robotami wykończeniowymi, oznakowanie poziome, wjazdy o nawierzchni bitumicznej o powierzchni 181,5 m2, chodnik o długości 161,5 m, krawężnik – 103,5 m długości, obrzeża – 110 m długości.
« powrót
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom