strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Wójt odpowiada na pytania

Z uwagi na to, że dużo pytań od mieszkańców dotyczy próśb o przedstawienie dokonań Wójta Gminy za okres 2010 - 2015 odsyłam Państwa do poniższego linku, pod którym znajduje się stosowne sprawozdanie:

Sprawozdanie

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy


Przypominam, że zgodnie z Regulaminem zadawania pytań nie będę odpowiadał na pytania sformułowane w sposób wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity bądź poniżający mnie, moich współpracowników i pracowników, a także naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż nie temu służy ta strona.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy


imie: Mieszanka Dolisk data: 2017-07-01 19:25:33
pytanie:
Proszę Pana, w sprawozdaniu jakie umieszczono na stronie, który dotyczy Pańskiej działalności wspomina Pan o zakupie sprzętów do siłowni oraz elementów placu zabaw dla Dolisk, dawnego boiska. Czy widzial Pan stan tego miejsca, jest to skandal, by tak doprowadzić wcześniej uczeszczane przez mieszkańców miejsce. Kiedy się to zmieni.

odpowiedź:
Szanowna Pani,

Działka, na której znajduje się byłe boisko jest własnością OSP Moszczenica. Urządzenia siłowni i placu zabaw zostaną kupione i zamontowane w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Moszczenica. Przed zamontowaniem urządzeń teren boiska zostanie wyrównany, uporządkowany przez OSP Moszczenica.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Mieszanka data: 2017-06-29 14:30:27
pytanie:
Droga władzo, proszę o informację czy mieszkańcy Wolborskiej w M-cy, doczekają się chodnika, który z niewiadomego powodu nie jest pociagniety do końca posiadłości na tej ulicy? Co z wywiazaniem się z zaplanowanym zagospodarowaniem byłego boiska na tej ulicy? Poza chwastami, śmiećmi i gruzowiskiem nic tam nie widać.

odpowiedź:
Szanowna Mieszkanko,

Droga w ul. Wolborskiej jest droga powiatową. Przebudowa tej drogi realizowana była w 2015 roku. Inwestorem przebudowy był Zarząd Dróg Powiatowych – zarządca dróg powiatowych. W trakcie realizacji inwestycji Gmina wystąpiła z wnioskiem wykonania brakującego chodnika, jednak z uwagi na otrzymane przez ZDP w Piotrkowie Tryb. dofinansowanie z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”, zmiany w realizowanym projekcie były niemożliwe z uwagi na utratę dofinansowania. ZDP w odpowiedzi na nasz wniosek udzielił informacji, że rozpatrzy go planując kolejne inwestycje. Dodatkowo jako samorząd ponownie wystąpimy w bieżącym roku z wnioskiem o ujęcie tego zadania w przyszłorocznych planach.
Boisko zostanie zagospodarowane w tym roku w trakcie realizacji siłowni i placu zabaw w ramach funduszu sołeckiego.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Mieszkaniec gminy data: 2017-06-08 11:35:21
pytanie:
W odpowiedzi na pytanie

Zgodnie z projektem wykonawczym przebudowy drogi krajowej 91/12 dotyczącego Karlina. Gdzie mogę znaleźć taką informację? I na kiedy planowana jest inwestycja?


odpowiedź:
Szanowny mieszkańcu gminy,
Informacje związane z przebudową drogi krajowej 91/12 można uzyskać w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, gdyż droga ta pozostaje w ich zarządzie.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Rafał data: 2017-05-30 20:35:33
pytanie:
Kiedy na ulicy Spacerowej w Babach zostaną załatane dziury. Mamy koniec maja a nic w tej kwestii się nie dzieje a zawieszenia mimo wolnej jazdy w autach na tym ostro cierpią.

odpowiedź:
Panie Rafale,

Problem stanu dróg po zimie na terenie naszej był problemem bardzo poważnym. Do naprawy ul. Spacerowej Przedsiębiorstwo Komunalne ma przystąpić po 25 czerwca b.r. Spółka nie jest w stanie naprawić wszystkich dróg w jednym czasie. Prosimy o wyrozumiałość.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: mieszkanka ul. Batorówka data: 2017-05-24 14:31:50
pytanie:
Witam Panie Wójcie
chciałabym zapytać o przejazd kolejowy na Batorówce, który w ostatnim czasie został zupełnie zlikwidowany. PKP Linie Kolejowe S.A. ZLK w Łodzi w piśmie z dnia 19.09.2016 r. informowało, że ma być to przejazd kategorii "F" ewentualnie likwidacja przejazdu. Czy podejmując działania zupełnej likwidacji przejazdu kolejowego liczono się z mieszkańcami Batorówki, Cegielni, którzy na co dzień z niego korzystali? Zostały usypane wały z ziemi, które odcięły nas od części lasu i drogi prowadzącej do ulicy Piotrkowskiej. Teraz chcąc dostać się na drugą stronę przejazdu jesteśmy zmuszeni jechać przez Moszczenicę ABSURD! Czy Pan jako Wójt jest w stanie cokolwiek zadziałać w tym temacie? Czy jest szansa żeby w miejscu przejazdu znalazły się szlabany zamknięte na kłódkę, ale byłaby możliwość przejścia w tamtym miejscu?

odpowiedź:
Szanowna mieszkanko ul. Batorówka,

Przejazd kolejowy, o który Pani pyta znajduje się w ciągu drogi zlokalizowanej na terenie kolejowym oraz przylega do kompleksu leśnego (działka leśna)- żaden z tych terenów nie jest własnością Gminy. Przejazd ten nie znajduje się również w ciągu drogi pozostającej w zarządzie Gminy Moszczenica.

Z poważaniem
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Monika data: 2017-05-18 23:33:47
pytanie:
W całej Polsce wycinane są ostatnio drzewa, łącznie z naszą gminą - ale czy gmina wsadziła jakieś drzewa w tym roku? Nie powinno się przyjąć polityki jedno drzewo wycięte = dwa posadzone. Jeśli mamy coś po sobie zostawić, to co to będzie, prócz wyciętych pieńków?

odpowiedź:
Pani Moniko,

Gmina usuwając drzewa zawsze dokonuje nasadzeń zastępczych (za 1 usunięte drzewo wykonuje się od 1 do 3 sztuk nasadzeń) . Wójt wydając zezwolenie na usuniecie drzew nakazuje wykonanie nasadzenie zastępcze w tej samej skali (zgodnie z zapisami ustawy o ochronie przyrody).

W przypadku osób prywatnych zgłaszających zamiar usunięcia drzewa na swoich nieruchomościach Wójt nie ma możliwości prawnej przymuszającej do wykonania nasadzeń zastępczych.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: mieszkaniec data: 2017-05-17 21:52:30
pytanie:
Panie Wójcie kiedy mogę liczyć na rozwiązanie problemu ze swobodnym poruszaniu się po chodniku w środy .Jestem osobą na wózku ale w dniu dzisiejszym nie dało się pokonać odcinka od sklepu pana Jarosa do Orlika.Zamiast pieszych na chodniku stał sznur samochodów.


Pozdrawiam

odpowiedź:
Szanowny Mieszkańcu,

Z opisywanym przez Pana problemem walczymy od samego początku powstania targowiska.Pomimo znaków zakazujących na tym odcinku, wyegzekwowanie prawa jest tematem trudnym, bo trzeba ludzi karać. Widząc ten problem, podjąłem inicjatywę rozbudowy targowiska o kolejne miejsca parkingowe od strony parku i stawów. W tej sprawie już przygotowujemy wniosek o dofinansowanie zewnętrzne. Proszę o cierpliwość i doraźne zwracanie się do policji o nasilenie kontroli w ym miejscu w dni targowe.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Kazimierz data: 2017-04-26 11:57:51
pytanie:
Dzień dobry
Chciałbym zapytać kiedy ruszy procedura przetargowa na rozbudowę drogi gminnej Moszczenica Rękoraj (III etap - ul. Dworcowa)a co za tym idzie remont drogi?

odpowiedź:
Panie Kazimierzu,

Procedura przetargowa na rozbudowę drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica III etap już się rozpoczęła. W dniu 26.05.2017r. ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę drogi. Wpłynęła jedna oferta znacznie przewyższając kwotę, którą gmina Moszczenica zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie tej inwestycji i przetarg został unieważniony. W najbliższym terminie zostanie ogłoszony kolejny przetarg.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy

imie: Rysiek data: 2017-04-12 15:55:41
pytanie:
Witam Panie Wójcie,

proszę o interwencję w sprawie samowolnego zasypywania rowu melioracyjnego o numerze działki 222, biegnącego przez teren działki o numerze 225 we wsi Rękoraj Dobra (Parcel).

odpowiedź:
Szanowny Panie

W odpowiedzi na Pańską prośbę o interwencję w sprawie zasypywania rowu melioracyjnego o numerze działki 222 we wsi Rękoraj informuję, że zgodnie z posiadaną dokumentacją (wypisem z rejestru gruntów) działka o numerze ewidencyjnym 222 obręb Rękoraj Dobra oznaczona jest jako droga, której właścicielem jest Gmina Moszczenica.

Z poważaniem
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Marek data: 2017-04-02 21:48:56
pytanie:
Witam do kogo w urzędzie można się zgłosić w celu pomocy w uzyskaniu dofinansowania na ekologiczne żródła ciepła, termomodernizację itp. Czy gmina prowadzi jakieś programy tego typu czy trzeba starać się indywidualnie w WFOŚ w Łodzi?

odpowiedź:
Panie Marku,

Obecnie nie ma możliwości przystąpienia przez Gminę do programu, który przewidywałby dofinansowanie na ww. prace w przypadku osób fizycznych. Taką możliwość oferuje Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jednak jednostki samorządowe nie pośredniczą w pozyskiwaniu środków i współpracę należy nawiązać indywidualnie z WFOŚiGW. Więcej informacji o Programie Priorytetowym pn. Program dla przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii - 2017 znajduje się na stronach WFOŚiGW pod adresem: http://www.wfosigw.lodz.pl/osoby_fizyczne.php

Nadmieniam, iż z powodu ograniczeń formalnych, tzn. liczby mieszkańców miejscowości poniżej wymaganego 5000 osób, Gmina Moszczenica nie mogła przystąpić do programu WFOŚiGW pn. Program Ograniczania Niskiej Emisji (nabór wniosków zakończony 10.04.2017r.).

Jednocześnie zapewniam, że ze względu na duże zainteresowanie dofinansowaniem kosztów modernizacji źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych cały czas monitorujemy możliwość przystąpienia Gminy do programów oferujących mieszkańcom taką możliwość.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
11 do 20 z 711
poprzednie | następne
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
MTI
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Październik   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom