strona główna Biuletyn Informacji Publicznej Związek Powiatów Polskich polska wersja english version deutsch version
  × strona główna
Aktualności
Biuro Obsługi Mieszkańców
Informacje ze Starostwa
Od Mieszkańców
Dla przedsiębiorców
Obwieszczenia
Podatki i opłaty
Zatrudnienie
Zamówienia publiczne
Budżet
Rachunki bankowe
Kontakt z Urzędem
Władze Urzędu
Rada Gminy
Sołectwa
Rolnictwo
Jednostki OSP
Stawki podatku i opłaty
Plany i Programy
Regulaminy
Inwestycje
Jednostki oświatowe
Informacje oświatowe
Położenie
Historia
Instytucje
Firmy
Turystyka
Galeria
Wybory i referenda
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
elodzkie1
Fundusze Unijne
DROGA REKORAJ MOSZCZENICA
Inicjatywa
Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
Budowa kanalizacji w Babach i Kiełczówce
Budowa Drogi Białkowice - Gazomia Nowa
Inne projekty
sławni ludzie z naszej gminy
Urząd Gminy
Moszczenica
tel. +48 44 616-96-25
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>

Wójt odpowiada na pytania

Z uwagi na to, że dużo pytań od mieszkańców dotyczy próśb o przedstawienie dokonań Wójta Gminy za okres 2010 - 2015 odsyłam Państwa do poniższego linku, pod którym znajduje się stosowne sprawozdanie:

Sprawozdanie

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy


Przypominam, że zgodnie z Regulaminem zadawania pytań nie będę odpowiadał na pytania sformułowane w sposób wulgarny, obraźliwy, nieprzyzwoity bądź poniżający mnie, moich współpracowników i pracowników, a także naruszające przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, gdyż nie temu służy ta strona.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy


imie: Meszkańcy Gajkowic data: 2016-11-29 18:58:43
pytanie:
Panie Wójcie, chcielibyśmy podziękować za przebudowę naszej drogi, wreszcie można przejechać przez wieś nie urywając koła na studzienkach kanalizacyjnych na początku Gajkowic (TEN ODCINEK KANALIZACJI BUDOWAŁA FIRMA Z NASZEJ GMINY).
Ps. Proszę nie zwracać uwagi na narzekania jednostek, bo takim nigdy się nie dogodzi.
Życzymy Panu wytrwałości w dążeniu do celów.

Mieszkańcy Gajkowic.

odpowiedź:
Dziękuję za miłe słowa. Serdecznie pozdrawiam.

Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Mieszkańcy Karlina przy DK91 data: 2016-11-22 20:46:22
pytanie:
Witam serdecznie. Mam pytanie odnośnie przejazdu tranzytu przez DK91 i czy te protesty w Srocku w ogóle coś dały? Panie Wójcie proszę mi wierzyć że tutaj nie da się już normalnie żyć. Ryk, wycie i hałas są już po prostu nie do zniesienia. Czy ludzie grzejący stołki w GDDKiA zdają sobie sprawę z tego że hałas jest jednym z najniebezpieczniejszych wrogów człowieka? Że ma ujemny wpływ na zdrowie, zmniejsza wydajność pracy, utrudnia wypoczynek i koncentrację a jego stałe oddziaływanie kumuluje się jak promieniowanie i wpływa na cały organizm. Na narządy słuchu, system nerwowy, powoduje zaburzenia snu i trawienia a nawet zmiany akcji serca, ciśnienia krwi, rytmu oddychania oraz wiele innych schorzeń gdyż ruch komunikacyjny generuje również szkodliwe infradźwięki. Człowiek chciałby przed nim uciec bo to naturalny odruch ale nie może no bo gdzie? Do leśnego szałasu? Ciekaw jestem czy kiedykolwiek robili pomiary hałasu i czy ci ludzie tam siedzący mają świadomość tego jak to wszystko naprawdę wygląda... Pozdrawiam!

odpowiedź:
Szanowni Mieszkańcy Karlina przy DK91
W pełni podzielam państwa uwagi co do uciążliwości związanej z przejazdem przez DK91 ciężkich samochodów typu TIR. Protest w Srocku na pewno coś dał – zwrócił uwagę GDDKiA na problem odcinka DK91 (od A1 do S8), czego dowodem było spotkanie z inicjatywy Starosty Radomszczańskiego na sesji Rady Miasta Radomska.
Zabierając głos zwróciłem uwagę naw/w problemy składając propozycje
1. Usytuowanie znaków nakazu na drodze S8 przy skręcie w DK91 i znaku nakazu (na wprost) na A1 przed skrzyżowaniem z DK91
2. Budowę węzła na przecięciu tras A! z S8 w większości Polesie.
Przedstawiciele GDDKiA negatywnie odniósł się do pierwszego wniosku natomiast pozytywnie do budowy węzła, który ma być włączony do budowy drogi A1 (odcinka Srock-Częstochowa). Takie podejście GDDKiA jest bardzo dobrym rozwiązaniem ponieważ w takiej sytuacji niepotrzebna jest budowa obwodnicy w Srocku. Obwodnicę całej części DK91 (Srock-Daszówka) spełniałaby A1. Oby tak się stało.

Serdecznie pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Moszczenicy
imie: Mieszkanka Gajkowic data: 2016-11-21 11:51:10
pytanie:
Panie Wójcie budowa drogi w Gajkowicach dobiega końca, ale zanim Urząd Gminy ją odbierze proszę o dokładne sprawdzenie, ponieważ jadąc od Rękoraja są straszne nierówności,a po deszczu stoi woda najbardziej przed domem i za domem ludowym, dosłownie kałuże. Ostatnio jadąc do kościoła widziałam osobiście jak Pani miotłą zgarniała wodę bo sama nie chciała płynąć do studzienki.Studzienki są poopuszczane.Pierwszy etap moim zdaniem jest dużo lepiej wykonany. Nie czuć takich nierówności. Proszę o zweryfikowanie i podjęcie stosownych działań, abyśmy mogli cieszyć się długi czas z wybudowanej drogi. Pozdrawiam

odpowiedź:
Szanowna Pani,

Wszystkie zgłaszane tu przez Panią i innych mieszkańców uwagi zostały przekazane Inspektorowi Nadzoru i zostaną omówione podczas rozpoczętego właśnie odbioru drogi, kończącego II etap inwestycji budowy drogi Rękoraj-Moszczenica, odcinek Gajkowice.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Jan data: 2016-11-20 18:02:40
pytanie:
Panie Wójcie, tyle nowych osób Pan przyjął do pracy a nigdzie nie widziałem ogłoszeń o konkursie o pracę. Jak można dostać pracę w naszym urzędzie? Wiem, że będzie wolne miejsce na stanowisko informatyka. Szukałem ogłoszenia na ten temat ale na stronie urzędu nie ma. Gdzie można się dowiedzieć o warunkach jakie trzeba spełniać aby mieć szansę startować na to stanowisko? Czy będzie ogłoszony konkurs?
Pozdrawiam Jan.
odpowiedź:
Nie wiem o jakich osobach Pan mówi. "Nowe osoby" zostały zatrudnione na zastępstwa dla urzędniczek, które przebywają na urlopach macierzyńskich. Konkursu na stanowisko informatyka nie będzie ponieważ informatyk jest zatrudniony na umowę zlecenie, a wsparciem dla niego będą informatycy zatrudnieni do obsługi E-Leadera.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Krzysztof S. data: 2016-11-14 19:32:52
pytanie:
Szanowny Panie Wójcie, w nawiązaniu do pytania "Mieszkańca Gajkowic" odnośnie ul. Słonecznej w Gajkowicach. Mam w związku z tym takie pytanie. Chciałbym zakupić tam działkę pod budowę domu, z tego co się dowiedziałem jest tam jakiś problem z wydawaniem pozwoleń budowlanych. Proszę o Pańskie stanowisko w tej sprawie.

odpowiedź:
Panie Krzysztofie,

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) ustalenie przeznaczenia terenu oraz określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Natomiast zgodnie z art. 4 ust. 2 tejże ustawy w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:
1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;
2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Dla działek położonych przy ul. Słonecznej w Gajkowicach brak jest planu miejscowego, a zatem zmiana zagospodarowania terenu polegająca na budowie obiektu budowlanego (np. budynku mieszkalnego) wymaga ustalenia warunków zabudowy w drodze decyzji.
Wydanie decyzji o warunkach zabudowy stanowi podstawę do ubiegania się o pozwolenie na budowę.
Jej wydanie jest jednak możliwe jedynie w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków (art. 61 ust.1 ustawy o planowaniu), tj.:
1) co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób pozwalający na określenie wymagań dotyczących nowej zabudowy w zakresie kontynuacji funkcji, parametrów, cech i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym gabarytów i formy architektonicznej obiektów budowlanych, linii zabudowy oraz intensywności wykorzystania terenu;
2) teren ma dostęp do drogi publicznej;
3) istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, z uwzględnieniem ust. 5, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;
4) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc na podstawie art. 67 ustawy, o której mowa w art. 88 ust. 1;
5) decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.
Należy także dodać, iż ustalenie warunków zabudowy następuje na wniosek inwestora (który to nie musi legitymować się prawem do dysponowania terenu) i dopiero wówczas można przeprowadzić procedurę w sprawie ustalenia wnioskowanych warunków, a także ustalić, czy spełnione są łącznie warunki umożliwiające wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Podsumowując, jeżeli chce Pan zakupić działkę przy ul. Słonecznej proszę wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy. Dopiero wówczas będzie możliwe określenie czy na tym terenie będzie możliwa budowa budynku mieszkalnego.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Lucyna data: 2016-11-10 12:01:23
pytanie:
Szanowny Panie Wójcie.
Proszę o informację kiedy planowana jest budowa węzła kanalizacyjnego w Gazomi Starej. Budowa miała ruszyć jesienią tego roku. Dziękuję i pozdrawiam.

odpowiedź:
Szanowna Pani,

Tak jak wcześniej informowałem, wszystko zależy od otrzymania środków finansowych (rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie). Wtedy przystąpimy do realizacji zadania.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: gość data: 2016-11-05 21:12:21
pytanie:
Mam pytanie. Panie Wójcie czy wybudowany chodnik w Gajkowicach spełnia wymogi bycia chodnikiem i zarazem drogą dla rowerów? Nowo postawione znaki wskazują na to że to nie chodnik tylko drogą dla rowerów. Jak tam mają się zmieścić piesi i rowerzyści?

odpowiedź:
Wszystkie zgłaszane tu przez Pana i innych mieszkańców uwagi zostały przekazane Inspektorowi Nadzoru i zostaną omówione podczas odbioru drogi, kończącego II etap inwestycji budowy drogi Rękoraj-Moszczenica, odcinek Gajkowice.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Roman.mieszkaniec gajkowic data: 2016-11-04 20:30:13
pytanie:
Projektant drogi w Gajkowicach zapomniał o chodniku dla pieszych . Znaki mówią o drodze tylko dla rowerów Brawo Nadzór ja wcześniej mówiłem o braku stabilizacji a nie o sposobie jej robienia mam nadzieję że zetelnie zostanie przeprowadzony odbiór przecież to za nasze pieniądze budujemy na lata

odpowiedź:
Wszystkie zgłaszane tu przez Pana i innych mieszkańców uwagi zostały przekazane Inspektorowi Nadzoru i zostaną omówione podczas odbioru drogi, kończącego II etap inwestycji budowy drogi Rękoraj-Moszczenica, odcinek Gajkowice.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: mieszkaniec gajkowic data: 2016-10-30 22:17:23
pytanie:
Panie wójcie. Czy tak wylany asfalt w Gajkowicach zostanie odebrany? Przecież jadąc rowerem po studzienkach lub po skrzynkach od zasów można stracić zęby i się połamać. To jest skandal. Tyle pieniędzy ta droga kosztuje to można się lepiej postarać. Gdzie jest inspektor i gmina?

odpowiedź:
Szanowny Panie,

Wszystkie zgłaszane tu przez Pana i innych mieszkańców uwagi zostały przekazane Inspektorowi Nadzoru i zostaną omówione podczas rozpoczętego właśnie odbioru drogi, kończącego II etap inwestycji budowy drogi Rękoraj-Moszczenica, odcinek Gajkowice.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
imie: Zofia data: 2016-10-26 10:56:43
pytanie:
Witam Panie Wójcie mam pytanie prośbę. Chodzi mi o ulicę Rękorajską czy w najbliższym, czasie będzie naprawiona? A prośbę taką aby uzupełniono tam chociaż pobocza ponieważ nie idzie nawet wyminąć się tam z osobówką,a już nie mówiąc z traktorem lub ciężarówką. Pobocze jest tak dziurawe, a do tego dużo niżej niż asfalt. Niestety zmuszona jestem praktycznie codziennie uczęszczać tą drogą a nie chciałabym występować o odszkodowanie gdy uszkodzę sobie samochód.Co jest praktycznie nieuniknione mimo wolnej jazdy. Z góry dziękuję. Pozdrawiam

odpowiedź:
Pani Zofio,
Przebudowa tej drogi planowana jest na lata 2018-2020. Nie zapominamy jednak o remontach i naprawach bieżących drogi.

Pozdrawiam
Marceli Piekarek
Wójt Gminy
11 do 20 z 682
poprzednie | następne
Pytania do Wójta Odpowiedzi Wójta
PGN
SIP
Noś Odblaski
Locals
ePuap
odpady
Oferty inwestycyjne
w centrum kultury
Adopcja
Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. w moszczenicy
GOK
GOPS
Gminna Biblioteka Publiczna
ulks moszczenica
86pdh
Polski Związek Wędkarski
<br><br>Dziennik Ustaw
Monitor Polski

<<   Marzec   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

MAPA SERWISU
STATYSTYKA

Serwis Informacyjny Urzędu Gminy w Moszczenicy - www.moszczenica.pl, Moszczenica, samorząd, województwo łódzkie, gmina Moszczenica, powiat piotrkowski, gmina, miasto Moszczenica, portal samorządowy, serwis, WWW, BIP, Biuletyn, agroturystyka, turystyka, inwestycje, przyroda, natura, administracja publiczna, usługi, samorzad, internet, biuletyn informacji publicznej, administracja, cms, portal, aktualnosci, województwo, powiat, aktualności, www, bip, biuletyn, gminy, przetargi, gminne, samorzadowe, uslugi, samorządy, Gminy, gminny, samorzady, samorządowe, Łódź, Piotrków, moszczenica, Radom