WYKAZ INWESTYCJI

08.10.2018

INWESTYCJE 2018

L.p.Nr umowyOpis sprawyWykonawcaTermin zakończeniaKwota umowy1INW.272.9.2017 z dn. 05.04.2017r.Przebudowa pasa drogowego drogi gminnej w Rakowie Dużym w zakresie budowy chodnika i budowy zjazdów Usługi Budowlane "KAL-BRUK" Skrzatek Zbigniew, Gałkówek Parcela 38, 95-041 Warszawa30.10.2018r.655 336,47 zł2INW.272.20.2017 z dn. 09.05.2017r.Budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Gospodarka wodno-ściekowa w Aglomeracji Moszczenica w tym: budowa łącznika sieci wodociągowej Baby-Moszczenica"Przedsiębiorstwo produkcyjno-Usługowo-Handlowe „EKOINŻBUD”, Łukasz Stępień, ul. Krakowskie Przedmieście 56, 97-300 Piotrków Trybunalski, tel.691-369-51120.07.2018r.237 390,00 zł3INW.272.5.2018 z dn. 22.02.2018r.Wykonanie magistrali wodociągowej zasilającej w wodę Wolę Moszczenicką- w ul. Hodowlanej w Moszczenicy i ul. Dworskiej w Woli Moszczenickiej (Etap II cz.1 i cz. 2) i wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowa i budowa - Sieć wodociągowa od węzła W19.2 do węzła W.20 (przejście pod drogą wojewódzką nr 716) oraz od węzła W.13 w kierunku południowymEWA CŁAPA Zakład Usług Wodociągowo-Hydraulicznych, Gazomia Nowa 18A, 97-310 Moszczenica10.09.2018r.1 028 871,48 zł4INW.272.6.2018 z dn. 26.02.2018r.Budowa sieci wodociągowej w miejscowości PodolinMariusz Ortel, Usługi koparko-ładowarką "ORTON" Mariusz ortel, Baby, ul. Piotrkowska 10a, 97-310 Moszczenica30.11.201838 130,00 zł5INW.272.9.2018     z dn. 08.03.2018r.Rozbudowa ul. Kosowskiej w MoszczenicyPEUK S.A.31.10.20183 269 709,00 zł6INW.272.14.2018 z dn. 22.03.2018r.Wykonanie nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica 2018: Pomyków (850 mb), Srock ul. Południowa (300 mb), Sierosław Pieńki (1850 mb), Imielnia (1000 mb), Gajkowice (300 mb) DUKT Sp. z o.o.31.10.2018668 415,52 zł7INW.272.20.2018  z dn. 10.04.2018r.Budowa dróg: ul. Dworska, ul. Dębowa, ul. Klonowa, ul. Brzozowa w Woli Moszczenickiej; ul. Polna ul. Południowa w Kosowie; ul. Zacisze w Michałowie PEUK S.A.31.10.2018r.2 367 133,31 zł8INW.272.26.2018 z dn. 19.04.2018r.Rozbudowa targowiska gminnego w MoszczenicyZakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.20181 016 082,20 zł9INW.271.31.2018 z dn. 27.04.2018r.Kompleksowa modernizacja budynku szatniowo sanitarnego GLKS w MoszczenicyZakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.2018546 146,67 zł10INW.272.34.2018 z dn. 29.05.2018r.Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica III etap (cz. II kanalizacja; cz. III chodnik)Zakład Ogólnobudowlany „OGBUD” s.c. SYLWESTER NABIAŁEK, KRZYSZTOF NABIAŁEK ,ul. Konstytucji 3-go Maja 24, 97-200 Tomaszów Maz31.10.20181 042 000,00 zł11INW.272.35.2018  zdn. 06.06.2018r.Rozbudowa drogi gminnej Rękoraj – Moszczenica III etap (cz. I jednia)Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o., ul. Żelazna 3, 97-300 Piotrków Tryb.31.10.20181 574 205,60 zł12-Budowa chodników na Osiedlu Nowy Świat (dokończenie ul. Nowy Świat i ul. Fabrycznej)Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.31.10.2018?13 Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Łódzkiego poprzez kompleksowe uzbrojenie Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych, w tym:Całkowita wartośc projektu MTI:6 507 930,00 złZaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zakresie sieci energetycznej,  oświetlenia ulicznego oraz sieci światłowodowej „Elkon” s. c., E. Wójcik, P. Przygoda,  ul. Piotrkowska 21B, 97-310 Moszczenica31.12.2018430 000,01 zł14-Rozbudowa Zespołu Szkół w Srocku w zakresie wykonania fundamentówOgłoszony przetarg / postepowanie na etapie wybiru Wykonawcy30.09.2018?15-Budowa drogi gminnej w Kosowie w ul. Północnej i ul. RękorajskiejOgłoszony przetarg31.10.2018?16-Przebudowa systemu wodociągowego poza Aglomeracją Moszczenicką w Gminie Moszczenica w tym: 1. Rozbudowa ujęcia wody w Jarostach wraz z drogą dojazdową; 2. Rozbudowa wraz z modernizacją ujęcia wody i Stacji Uzdatniania Wody w Srocku; 3.Budowa odcinka kanalizacji samitarnej w ul. Cmentarnej wraz z zasileniem wodociagu Gościmowice i Baby - etap I-31.12.2018 (I etap); 31.12.2019r. (II etap)?

Czytaj więcej...

18.08.2018

INWESTYCJE 20011- 2017

L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne zł  1 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  11 140 880,33 2 000 000,00 2 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 884 124,00 292 000,00 3 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 429 099,40   4 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m2  86 379,28   5 Modernizacja GOK w Moszczenicy  961 934,05 500 000,00 6 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 23 336,85   7 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 1 404 461,00   8 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 369 932,97   9 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  1 232 315,77 853 802,00 10  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  157 081,75 114 753,00 11 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 183 491,65 183 491,65 12 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 12 696 317,50 10 324 500,00 zł 13 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 211 280,18 105 640,09 14 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 4 443 003,44 1 902 485,00 15   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 60 270,00   16 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 705 308,56 500 000,00 17 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   1 233 033,64 317 850,00 zł 18 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 749 546,00   19 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 220 519,25 187 240,00 20 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 17 835,00   21 Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 83 754,66 61 560,00 zł 22 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 63 920,00 41 574,00 zł 23 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 229 987,26 149 585,00 zł 24 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 9 000 000,00 9 000 000,00 zł 25 Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 15 281,00 10 800,00 zł         46 603 093,54 26 545 280,74   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.     26 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 114193,2   27 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska 16667,28   28 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice 2 300,00   29 Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków 94464   30 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych 6 027,00           233 651,48 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         31 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  8 610,00   32 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  6 949,50   33 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 6 765,00   34 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 61500   35 Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  18 450,00   36 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  9 717,00           111 991,50 0,00   Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         37 Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  25 550,00   38 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  4 920,00   39 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  8 979,00   40 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  17 450,14   41 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 8 979,00   42 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  3 600,00   43 Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju 800,00   44 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami 19 225,00   45 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  3 900,00   46 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS 7 995,00           101 398,14 0,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 47 Kościół w Srocku     350 000,00 zł 48 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     9 000 000,00 9 000 000,00 zł 49 Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   54 427,00 73 738,50 19 311,50 50 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   129 181,60 258 363,21 129 181,61 51 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   202 305,46 404 610,92 202 305,46 52 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   15 000,00 79 950,00 64 950,00 53 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 716     2 500 000,00 2 500 000,00 54 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     400 000,00 400 000,00       RAZEM: 12 716 662,63 12 665 748,57       RAZEM 2013 12 818 060,77 12 665 748,57       2014 r.     55 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 688 424,89   56 Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” 111 788,40   57 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela 28 629,96   58 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku 39 027,00   59 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne 2 932 262,44   60 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica 18 528,62   61 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  509 616,67   62 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie 78 474,00   63 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce 27 901,16   64 Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 72 598,82 41 574,00 65 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  76 418,61   66 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska 33 210,00   67 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej 517 571,70 305 085,31 68 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej 232 082,82   69 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  67 650,00   70 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie 97 599,98   71 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki 6 765,00         RAZEM: 5 538 550,07 346 659,31       2015 r.     72 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 29 520,00   73 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 3 075,00   74 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 6 396,00   75 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 3 370 759,00 530 530,00 76 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 6 150,00   77 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 1 275 402,15 945 621,00 78 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 130 072,05   79 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 11 316,00         RAZEM: 4 832 690,20 1 476 151,00       Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 80 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   5 378,84     81 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   124 983,02 440 000,00 124 983,02 82 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   99 997,40 159 513,12 99 997,40 83 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 25 545,92 60 545,92 25 545,92 84 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 735 334,56 4 529 462,84 2 941 337,72 85 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 90 000,00 159 513,12 90 000,00 86 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 75 000,00 129 940,58 75 000,00 87 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   40 000,00 190 000,00 40 000,00       RAZEM 5 668 975,58 3 396 864,06 RAZEM 2015: 10 501 665,78 4 873 015,06       2016r.        Zadania inwestycyjne w 2016         88 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     435 829,61   89 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     4 170 057,87 1 991 752,00   RAZEM :     4 605 887,48 1 991 752,00 L.p. Nazwa zadania (zakres) Wartość zadania (zł brutto) Dofinansowanie/ środki zewnętrzne zł  92 Budowa Gminno-Szkolnej Hali Sportowej w Moszczenicy, ul. Spacerowa,  1 248 987,32 153 343,03 92 Budowa drogi dojazdowej w miejscowości Rękoraj, . Długość drogi: 1556,85 m ((nawierzchnia z betonu asfaltowego: długość: 785,99 mb) 1 205 174,19 77 743,32 93 Budowa drogi - ul. Jaworowej i sieci kanalizacji deszczowej w ul. Jaworowej i ul. Kosowskiej w Moszczenicy, Długość jezdni asfaltowej ok. 211 mb, długość kanalizacji deszczowej: ok 422 m 1 161 361,05 2 143,60 94 Budowa parkingu przed Szkołą Podstawową w Babach. Powierzchnia parkingu: 531,00 m3 1 117 547,92 -73 456,11 95 Modernizacja GOK w Moszczenicy  1 073 734,78 -149 055,82 1 029 921,65 -224 655,53 97 Budowa sieci wodociągowej w Rękoraju, etap I,  Długość sieci wod.: 262 m (śr. 110 mm) 986 108,51 -300 255,25 97 „Rozbudowa ulicy Spacerowej w Moszczenicy” i                                           „Budowa ul. Wrzosowej”.  Długość ul. Spacerowej: 883,22 mb. Długość ul. Wrzosowej: 332,15 mb. 942 295,37 -375 854,96 98 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Spacerowej w Moszczenicy Długość sieci wodociągowej: 838,52 m. 898 482,24 -451454,6698 -527 054,38 100 Budowa targowiska wraz z parkingiem w Moszczenicy,  ul. Dworcowa,  810 855,97 -602 654,09 101  Remont budynku strażnicy OSP w miejscowości Kiełczówka,  767 042,83 -678 253,81 101 Wykonanie remontu trzech odcinków dróg w miejscowości Kiełczówka 723 229,70 -753 853,52 102 E-LEADER szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dla mieszkańców: Moszczenica, Ujazd, Będków, Czarnocin, w tym: 679 416,56 10 324 501,00 zł 103 Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Moszczenicy w ramach projektu Radosna Szkoła– wykonanie bezpiecznego podłoża 635 603,43   869 366,39 105 Rozbudowa drogi w Kosowie, ul. Główna. Długość drogi: 2210,26 mb 547 977,16 881 863,15 105   „Rozbudowa drogi Rękoraj – Moszczenica”.  - Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 504 164,02 894 359,91 106 Budowa Domu Ludowego w Rakowie 460 350,89 906 856,67 107 Budowa dróg w Babach i Kiełczówce:  ul. Sieradzka, Rzemieślnicza, Szkolna, Sosnowa. Długośc budowanych dróg: 1358,71 mb   416 537,75 317 851,00 zł 108 Budowa dróg w Srocku,  ul. Słoneczna, ul. Spacerowa, ul. Zielona. Długość budowanych dróg: 512,55 mb. 372 724,62   109 Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej  przy ul. Piotrkowskiej w Babach 328 911,48 187 240,00 110 Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Moszczenicy od ul. Kosowskiej w stronę parku. Długość sieci kanalizacji sanitarnej: ok. 110 m 285 098,35   Zorganiozwanie Miasteczka Ruchu Drogowego "Serpentynka" w Moszczenicy 241 285,21 4 509 775,60 zł 111 Remont budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich 197 472,07 5 395 466,20 zł 112 Rewitalizacja Placu Rynek w miejscowości Srock 153 658,94 6 281 156,80 zł 113 Budowa Szkoły Podstawowej z salą gimnastyczną,  zagospodarowaniem terenu i drogami dojazdowymi do szkoły w  Jaroastach. Wykonanie centrali grzewczej z pompą ciepła.    Długość dróg dojazdowych: 92 mb (od strony południowej) i 506,5 (w kierunku północnym) 109 845,80 7 166 847,40 zł Kultywowanie lokalnych tradycji poprzez zakup strojów ludowych, wydanie książki kulinarnej oraz organizację imprezy 30-lecia Gminnego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Moszczenicy Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy 66 032,67 8 052 538,00 zł 114       18 410 279,87 41 884 503,93 115 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2011 r.     116 Zadanie "Poprawa warunków zasilania w wodę Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci wodociągowej i ujęć wody 5169,592   117 Budowa przyłącza energetycznego do budynku GLKS i oświetlenia boiska -8683,976   118 Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przyłącza energ. Do domu ludowego Gościmowice -22 537,54   Zadanie "Poprawa warunków odprowadzania ścieków Gminy Moszczenica poprzez budowę i przebudowę odcinków sieci kanalizacyjnej i pompowni ścieków -36391,112   119 Wykonanie ekspertyzy technicznej dotyczącej przydatności budynku szkoły w Srocku dla potrzeb oświatowych -50 244,68   120       -112 687,72 0,00 121 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2012 r.         122 Przebudowa przyłącza wodociągowego do budynku GOK w Moszczenicy  28 142,40   123 Wykonanie projektu drogi ulicy Lipowej w Moszczenicy  30 850,16   123 Wykonanie projektu przebudowy ulicy Wschodniej w Moszczenicy 33 557,91   124 Wykonanie dokumentacji na rozbudowę Szkoły w Babach o salę gimnastyczną, łącznik i adaptacja strychu 36265,67143   Wykonanie projektu drogi wraz z odwodnieniem w ulicy  Dębowej, Klonowej, Brzozowej, Dworskiej w Woli Moszczenickiej  38 973,43   126 Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej w Michałowie  41 681,19   127       209 470,76 0,00 127 Zadania realizowane bez stosowania ustawy PZP w 2013 r.         Zakup sieci wodociągowej (dz. nr 874, 307/7) w Kosowie  4 498,67   129 Wykonanie dok. Techn dot. rozbudowy sieci wod.-kan w Babach  3 473,00   130 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Zacisze w Michałowie  2 447,34   131 Zakup sieci wodociagowej - działka nr 147/5 w Michałowie  1 421,68   131 Wykonanie projektu budowy drogi ulicy Sezamkowej w Michałowie 396,01   132 Wykonanie projektu technicznego budowy oświetlenia ulicznego w Michałowie  -629,65   Wykonanie dokumentacji projektowej Rozbudowy Placu Zabaw przy Szkole Podstawowej w Rękoraju -1 655,31   134 Wykonanie projektu technicznego budowy chodnika w Rakowie Dużym wraz z odwodnieniem i wjazdami -2 680,98   135 Wykonanie dokumentacji techn. Oświetlenia ul. W Rękoraj Parcela  -3 706,64   136 Wykonanie koncepcji modernizacji pomieszczeń GZOZ w Moszczenicy dla potrzeb GOPS -4 732,30   136       -1 168,18 0,00 137     Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 138 Kościół w Srocku     17 650 000,00 zł 139 Droga Wojewódzka 716 Kiełczówka - Baby (długość ok. 2,5 km)     -1 201 318,23 26 300 000,00 zł Dotacja celowa dla Województwa na przygotowanie i opracowanie dokumentacji technicznej do realizacji inwestycji pn. ”Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 716 Koluszki-Piotrków Trybunalski” obejmującą ul. Piotrkowską w Moszczenicy   88 939,23 -1 955 814,30 -2 044 753,53 140 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska   84 423,52 -2 710 310,38 -2 794 733,90 141 Przebudowa chodników i zjazdów w ciągu drogi powiatowej Nr 1533E Wola Moszczenicka – Proszenie w m. Wola Moszczenicka, ul. Proszeńska, etap II   79 907,80 -3 464 806,46 -3 544 714,26 142 Przebudowa dróg powiatowych: Moszczenica – Młynary Nr 1536 i Baby – Młynary – Wolbórz Nr 1531 w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   75 392,09 -4 219 302,54 -4 294 694,63 Remont ul. Piotrkowsliej w Moszczenicy w ciagu drogi wojewódzkiej nr 717     -4 973 798,62 -1 700 000,00 144 Remont ul. Głównej i Moszczenickiej w Rakowie     -5 728 294,70 -3 800 000,00 144     RAZEM: -24 253 645,24 25 771 103,67 145     RAZEM 2014 -24 254 813,41 25 771 103,67 146     2015 r.     147 Przebudowa ul. Wschodniej i rozbudowa ul. Lipowej w Moszczenicy -1 560,04   Wykonanie dokumentacji technicznej dot. inwestycji pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnych w m. Gazomia Stara, Białkowice, Gościmowice Drugie, Gościmowice Drugie - Powęziny i Moszczenica, ul. Cmentarna, gm. Moszczenica, pow. piotrkowski, woj. łódzkie” -37 933,06   149 Budowa oświetlenia ulicznego  w Rękoraj Parcela -74 306,07   149 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Rozbudowę Zespołu Szkół w Srocku -110 679,08   150 Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Babach o salę gimnastyczną i łącznik wielofunkcyjny oraz zmiana sposobu uzytkowania strychu na potrzeby szkolne -147 052,09   151 Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi w ul. Północnej i Rękorajskiej na docinku od ul.Głównej do ul. Północnej wraz z chodnikami, poboczami, zjazdami i odwodnieniem miejscowości Kosów, gm. Moszczenica -183 425,10   152 Budowa drogi w Michałowie, ul. Sezamkowej, gm. Moszczenica  -219 798,12   153 Przebudowa rowu melioracyjnego na dz. 413, 412 i 411 obreb Kosów i dz. nr 109/1 obreb Lewkówka oraz budowa chodników i zjazdów na działkach nr 411, 412,413 i 879 obręb Kosów i działkach nr 109/1 i 108 obreb Lewkówka w ramach przebudowy ul. Głównej w Kosowie -256 171,13   153 Przebudowa ulicy Leśnej w Kiełczówce -292 544,14   Wykonanie remontu połączonego z modernizacją budynku Domu Ludowego w Gościmowicach Drugich -328 917,15 568 596,62 155 Wykonaniu zastępczego otworu studziennego w Jarostach  -365 290,16   156 Wykonanie projektu rekultywacji wysypiska -401 663,17   157 Rozbudowa pompowni ścieków w Woli Moszczenickiej przy ul. Bocznej -438 036,19 832 107,93 Budowa magistrali wodociągowej w ul. Kosowskiej i ul. Hodowlanej -474 409,20   158 Przekazanie wybudowaej  sieci wodociagowej w m. michałów przy ul. Sezamkowejdz.nr 139/1, 137, 139/2 obręb Michałów i dz. nr 1/7 i 1/16 obreb  -510 782,21   159 Budowa oświetlenia ulicznego w Michałowie -547 155,22   160 Projekt oświetlenia ul. Sierosław Pieńki -583 528,23   161     RAZEM: -4 973 250,36 1 400 704,55 162     2016 r.     Wykonanie dokumentacji na rozbudowę ul. Kosowskiej w Moszczenicy 654 977,35   163 Wykonanie projektu na rozbiórkę budynków przemysłowych przy ul. Dworcowej w Moszczenicy 666 286,48   164 Wykonanie projektu przebudowy zjazdu i przepustów z drogi dz. 74 na drogę powiatową 677 595,60   165 Rozbudowa Drogi Rękoraj - Moszczenica 688 904,73 1 360 712,00 166 Wykonanie koncepcji tel. CCTV 700 213,86   166 Budowa sieci kanalizacji w Białkowicach 711 522,99 1 775 803,00 167 Budowa drogi w ul.Granicznej w Karlinie 722 832,11   168 Wykonanie projektu przebudowy drogi w Dąbrówce 734 141,24       RAZEM: 5 556 474,35 3 136 515,00 170     Koszty poniesione przez Gminę Moszczenica Całkowity koszt Środki zewntrzne na inwestycje na terenie Gminy 170 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1511E Baby-Wolbórz, etap II w zakresie opracowania dokumentacji technicznej   185 542,26     171 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1534E Piotrków Trybunalski – Jarosty na odcinku Michałów - Jarosty   193 544,99 708 399,67 450 910,61 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1508E w miejscowości Raciborowice   201 547,72 683 036,18 442 321,69 173 Przebudowa drogi powiatowej Nr 2932E w m. Srock, ulica Stawna 209 550,46 657 672,68 433 732,77 174 Przebudowa dróg powiatowych Nr 1536E i Nr 1531E na odc. Moszczenica –Młynary - Wolbórz 217 553,19 632 309,18 425 143,85 175 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1538E na odc. przez m. Raciborowice 225 555,92 606 945,69 416 554,93 175 Przebudowa drogi powiatowej Nr 1531E na odc. przez m. Gościmowice Pierwsze 233 558,65 581 582,19 407 966,01 176 Przebudowa drogi powiatowej  nr 1531E w m. Karlin   241 561,38 556 218,70 399 377,09     RAZEM 4 426 164,29 2 976 006,95 178 RAZEM 2015: 9 982 638,64 6 112 521,95 179     2016r.      179 Zadania inwestycyjne w 2017         180 Wykonanei nakładek bitumicznych na drogach Gminy Moszczenica     7 904 286,13   181 Rozbudowa drogi Rękoraj Moszczenica     11 638 514,39 1 991 752,00 182 RAZEM :     19 542 800,52 1 991 752,00

Czytaj więcej...

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej!

12.11.2018

Tak świętowaliśmy 100 lat Niepodległej! [ZDJĘCIA]

Licznie zgromadzeni mieszkańcy wspólnie świętowali setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Odsłonięcie pamiątkowego kamienia przed Gminnym Ośrodkiem Kultury, odśpiewanie razem z całą Polską hymnu w samo południe, msza za Ojczyznę oraz wspólne zdjęcie to główne punkty rocznicowych uroczystości. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji.

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

02.11.2018

Świętujmy razem 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę!

To będą niezapomniane chwile dla wszystkich Polaków. Władze gminy, parafia pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy, Stowarzyszenie Wspolnie dla Gminy Moszczenica oraz schola "Hosanna" zapraszają wszystkich mieszkańców do wspólnego świętowania 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uroczystości rozpoczną się 11 listopada o godzinie 11.00 przed budynkiem GOKiS, uroczystym odsłonięciem i poświęceniem obelisku z tablicą upamiętniającą rocznicę 100-lecia odzyskania niepodległości. O godzinie 11.50 zapraszamy całe rodziny do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Św. Krzyża w Moszczenicy na wspólne odśpiewanie hymnu w ramach ogólnopolskiej do akcji „Niepodległa do hymnu”! - Pokażmy jak droga naszemu sercu jest Polska. Pokażmy to w najbliższy sercom Polaków sposób – śpiewając wspólnie Hymn Państwowy. Tego dnia, w samo południe będzie go śpiewać cała Polska – zachęca wójt Marceli Piekarek. Odśpiewanie hymnu poprzedzi krótki rys historyczny przygotowany przez harcerzy i ministrantów, przypominający naszą drogę do niepodległości.  Po hymnie odmówiona zostanie modlitwa Anioł Pański za poległych w obronie naszej ojczyzny i rozpocznie się uroczysta Msza Święta, do której oprawę muzyczną zapewni Schola „Hosanna” pod kierownictwem Roberta Bykowskiego. Uczestnikom nabożeństwa rozdane zostaną małe chorągiewki wykonane przez uczniów z naszych szkół. Dodatkowym upamiętnieniem tej rocznicy będzie pamiątkowe zdjęcie wszystkich uczestników uroczystości wykonane dronem przez Przemysława Pisarka. Zostanie ono później wykorzystane w formie fototapety na jednej ze ścian nowo budowanego budynku Moszczenickich Terenów Inwestycyjnych. Zachęcamy również do wpisywania się do wystawionej tego dnia we wszystkich kościołach na terenie gminy pamiątkowej księgi. O godzinie 17.00 zapraszamy do Gminnego Ośrodka Kultury na Koncert Niepodległościowy. W pierwszej części wyjątkowego koncertu zaprosimy Państwa do wspólnego śpiewania najpiękniejszych pieśni patriotycznych, po czym przeniesiemy się w lata 20. i 30. ubiegłego wieku. Wiązankę przebojów okresu dwudziestolecia międzywojennego wykonają artyści z Akademii Muzycznej w Gdańsku. Podczas koncertu usłyszymy również wiersze autorstwa Zdzisława Sitka. Uroczystość 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zwieńczy pokaz sztucznych ogni. Zapraszamy również na imprezy towarzyszące rocznicowym uroczystościom:8 listopada zapraszamy na VII Gminny Bieg Niepodległości” organizowany przez Szkołę Podstawową im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy pod patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka. Wezmą w nim udział uczniowie wszystkich szkół z terenu naszej gminy. Jak zapowiadają organizatorzy w tym roku pobiegnie w nim rekordowa liczba uczestników - około 300 zawodników. 9 listopada o godzinie 11.11 w ramach świętowania „DNIA DLA NIEPODLEGŁEJ” zapraszamy do i wspólnego śpiewania hymnu narodowego w SP Moszczenica.12 listopada odbędzie się kolejny koncert poświęcony 100. rocznicy odzyskania niepodległości. Tym razem na scenie GOK-u wystąpi schola "Hosanna" .Zapraszamy serdecznie do udziału we wszystkich uroczystościach! Wspólnie uczcijmy święto NIEPODLEGŁEJ!

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka