OSP

17.08.2018

OSP BABY

Jednostka działa nieprzerwanie od ponad 90 lat. Powstała we wrześniu 1925 roku, a założycielami byli: Jan Czechowski, Ignacy Malec, Jan Kubala, Ludwik Kubala, Tomasz Cybula, Maciej Patura. Był to jednocześnie pierwszy zarząd OSP Baby. Postawił on sobie za zadanie wybudowanie remizy strażackiej. Aby pozyskać środki organizowano zabawy taneczne, a cały dochód przeznaczano na budowę siedziby OSP. W 1938 r. za własne fundusze kupiono strażacki wóz konny. W 1962 roku konny wóz zastąpiono samochodem marki ZIS. W 1966 r. miejsce starej motopompy zajęła nowa M 800 – przydzielona przez Powiatową Komendę Straży Pożarnej w Piotrkowie. Na początku lat 60. podjęto decyzję o budowie nowej remizy strażackiej. W 1966 r. oddano do użytku Wiejski Dom Kultury, wybudowany w czynie społecznym. W latach 1970-1975 wymieniono samochód ZIS na samochód pożarniczy. W tym czasie zorganizowano pierwsząmłodzieżową drużynę strażacką, prowadzoną przez Marka Niepsuja. Przy jednostce obecnie działają różne organizacje: Koło Gospodyń Wiejskich, Klub Honorowych Dawców Krwi przy OSP w Babach, młodzieżowa drużyna pożarnicza. W budynku naszej jednostki mieści się także Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Moszczenicy i sklep spożywczy. Jednostka prowadzi aktywną współpracę z instytucjami, które mieszczą się na terenie sołectwa tj. Szkołą Podstawową w Babach, Rzymskokatolicką Parafią pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe w Babach-Kiełczówce, Ludowym Klubem Sportowym „Pionier” Baby. Obecnie OSP Baby liczy 65 strażaków. Na wyposażeniu jest średni samochód pożarniczy maki Star 244 GBM.Zarząd OSP Baby:Prezes Arkadiusz KubalaWiceprezes Błażej ŁaskiWiceprezes Naczelnik Marcin DrożdżalZastępca Naczelnika Konrad GalSekretarz Jakub JakielSkarbnik Mirosław KawnikKronikarz Stanisław OrtelGospodarz Krzysztof ŁaskiCzłonek Zarządu Arkadiusz Wojciechowski

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP GAJKOWICE

Jednostka powstała w 1936 roku z powodu potrzeb społecznych w celu zabezpieczenia mienia przed klęskami żywiołowymi oraz pożarami. Założycielami byli Leonard Bentyn, Józef Sierociński, Wit Ponkowski, Józef Jędrzejek i inni mieszkańcy wsi.W 1937 roku rozpoczęto budowę strażnicy, która ukończono w 1939 r. Pierwszym zakupionym sprzętem była sikawka ręczna i wóz konny. W 1959 roku został zakupiony z jednostki wojskowej samochód marki DODGE, który przerobiono do celów gaśniczych, w 1966 roku straż otrzymała od KPS w Piotrkowie Tryb. samochód gaśniczy STAR-25, kolejnym samochodem otrzymanym przez straż był STAR-244, który na wyposażeniu ma aparaty tlenowe, piłę spalinową, ubrania ochronne oraz inny podstawowy sprzęt i służy nam po dziś dzień. W 1996 roku jednostka otrzymała sztandar ufundowany przez społeczeństwo.Obecnie OSP w Gajkowicach liczy 36 czynnych członków (druhów i druhen). Skład zarządu wygląda następująco:Prezes - Edward Szafrański,  Wicepezes-Naczelnik - Łukasz Berner, Wiceprezes - Peweł Kowara, Skarbnik - Rafał Kraska,  Sekretarz -Mariusz Domański,  Gospodarz - Damian Oleksiewicz

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP GAZOMIA NOWA

Pierwszymi założycielami domu ludowego w Gazomii Nowej byli: Władysław Rogalski, Jan Grzesik, Michał Marcioch, Michał Staniaszek, Michał Burda. W 1954 r. pierwszym prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej został Wacław Staniaszek. Komendantem zaś Jan Cieśliczka, a skarbnikiem Michał Staniaszek. Obecnie w zarządzie zasiadają:Jacenty Pawełczyk - prezes, TomaszMierzwa - naczelnik, Marek Maciołek -skarbnik, Leszek Para - gospodarz.

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP GAZOMIA STARA

Jednostka powstała w 1924 roku. Z inicjatywą jej utworzenia wystąpił nauczyciel miejscowej szkoły Kazimierz Kupski. W skład pierwszego zarządu, poza Kupskim, który został naczelnikiem, weszli: Stanisław Góralczyk - zastępca naczelnika, Władysław Staniaszek - prezes, Kazimierz Justyna - zastępca prezesa, Władysław Justyna - gospodarz i Tomasz Nowak - skarbnik. W 1933 r. rozpoczęto budowę remizy, a w 1938 odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie jej do użytku. Jednostka już w 1947 wzięła udział w zawodach rejonowych w Moszczenicy, gdzie zajęła I miejsce. W 1968 założono młodzieżową drużynę strażacką. Za wyniki jednostki Komenda Powiatowa w Piotrkowie w 1975 r. przekazała samochód bojowy Star 20. W 2006 r. zakupiono lekki samochód ratowniczo-gaśniczy Ford, który służy do dziś. OSP w Gazomi liczy 23 członków czynnych i 15 popierających. 7 strażaków jest przeszkolonych z pomocy przedmedycznej.W skład obecnego zarządu wchodzą: Prezes - Jerzy Przybył,Wiceprezes - Marek Kawnik, Naczelnik - Roman Cander, Zastępcanaczelnika - Łukasz Sońta, Skarbnik - Marcin Staniaszek, Sekretarz- Tomasz Przybył, Gospodarz - Marian Dziubałtowski

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP JAROSTY

Ochotnicza Straż Pożarna w Jarostach powstała w listopadzie 1945 roku. Pierwszym jej prezesem był Michał Mazerant. Przed dwoma laty jednostka świętowała 70-lecie swojego istnienia. Z tej okazji przeprowadzono remont elewacji budynku OSP w Jarostach. Druhowie z Jarost dysponują samochodem marki Magirus GBA, który posiada wyposażenie przystosowane zarówno do akcji gaśniczych, jak i do pomocy przy klęskach żywiołowych.Zarząd OSP Jarosty:Prezes - Arkadiusz PomazanyNaczelnik - Mariusz PomazanySkarbnik - Stanisław Ogrodnik4 OSP Kiełczówka

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP KIEŁCZÓWKA

Ochotnicza Straż Pożarna w Kiełczówce została założona w 1921 roku. Założycielami byli Józef Krawentek - prezes , Kazimierz Kowalczyk - komendant, Stanisław Mierzejewski - gospodarz. Organizacja liczyła wtedy 12 członków. W okresie międzywojennym zmieniali się prezesi. Drugim został wybrany Maciej Niemira, a trzecim Stanisław Derendarz. W 1930 roku rozpoczęto budowę remizy strażackiej. Pierwszym środkiem transportu był wóz konny, który z biegiem czasu zamieniono na  Komendy Straży motopompę z osprzętem. Następnie w jednostce pojawił sie samochód typu Nysa . Najdłużej panującym prezesem był Józef Pacholczyk, który w 2001 roku został członkiem honorowym. W roku 1996 Urząd Gminy zasponsorował samochód marki Żuk . Od 2001 roku prezesem został Piotr Rytych za którego zostały zrobione pomieszczenia sanitarne, wymiana podłogi oraz remont instalacji elektrycznej. W 2005 roku został zakupiony samochód marki Ford Transit. Po zakończonej kadencji Piotra Rytycha prezesem został Jan Pluta. W 2012 roku została przeprowadzona modernizacja całego budynku Strażnicy. Był to wniosek z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Jednostka liczy obecnie 37 członków. Na ostatnim zebraniu sprawozdawczym- wyborczym w 2015 roku został wybrany nowy zarząd. W jego skład weszli:Zbigniew Nieśmiałek – PrezesJacek Mierzejewski - WiceprezesMichał Krawentek – NaczelnikBartłomiej Kot - Zastępca NaczelnikaMarcin Cebula – SkarbnikBartosz Lacek – GospodarzAdrian Piłat - SekretarzMariusz Pluta – KronikarzMarcin Woliński - Członek Zarządu

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP KOSÓW

Jednostka OSP w Kosowie została założona w 1934 roku. Posiada obecnie na swoim wyposażeniu średni samochód ratowniczo- gaśniczy marki MAN TGM 13.280. W szeregach jednostki działa 35 druhów, prowadziona również Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Corocznie bierze udział w kilkudziesięciu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druhowie OSP Kosów odnoszą sukcesy podczas zawodach sportowo-pożarniczych,zarówno na szczeblu gminnym jak i powiatowym. Drużyna sportowa składająca się z członków jednostki dwukrotnie zdobyła Mistrzostwo Gminy w Halowym Turnieju w piłkę nożną, jak również reprezentuje jednostkę w różnego rodzaju turniejach sportowych, osiągając wysokie wyniki. Realizując zadania statutowe, strażacy z OSP w Kosowie biorą również aktywny udział w uroczystościach państwowych, kościelnych oraz kulturalnych.

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP MOSZCZENICA

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Moszczenicy powstała w 1918 r. W roku 1995 jako jedna z pierwszych została włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo- Gaśniczego. Przy OSP w Moszczenicy działa orkiestra dęta. Liczba członków czynnych w OSP w Moszczenicy wynosi 55 druhów, 5 członków honorowych 12 członków wspierających.Przy OSP w Moszczenicy działa również młodzieżowa drużyna pożarnicza chłopców. Jednostka osiąga sukcesy na polu zawodów sportowo-pożarniczych, jak i sportowym, czego potwierdzeniem jest wicemistrzostwo drużyny żeńskiej w mistrzostwach woj. łódzkiego drużyn OSP w sportach pożarniczych. W roku 2014 zdobyła wicemistrzostwo woj. łódzkiego drużyn OSP w piłce nożnej. Największym sportowym sukcesem było zdobycie w 2015 roku Mistrzostwa Polski drużyn OSP w halową piłkę nożna. Jednostka OSP w Moszczenicy w ciągu roku wyjeżdżado akcji ratowniczo-gaśniczych około 80-100 razy. Obecnie dysponuje trzema autami: GCBA 5/36 SCANIA , GBA2,5/24 RENAULT MIDLUM oraz SDŻ50 BUMAR ŁABEDY. Posiada na swym wyposażeniu sprzęt do ratownictwa drogowego i technicznego oraz zestaw do ratownictwa medycznego. Dzięki zaangażowaniu swych członków i wysokiemu poziomowi działania jednostka OSP w Moszczenicy należy do najlepszych jednostek OSP w woj. łódzkim.Zarząd OSP Moszczenica1. Prezes - dh MAGACZ DARIUSZ2. V-ce Prezes - dh KAŹMIERCZAK PIOTR3. Naczelnik - dh WOJTYSIAK ADRIAN4. Zastępca Naczelnika - dh SZAFRAŃSKI MATEUSZ5. Skarbnik/Gospodarz - dh KĘDRA NORBERT6. Sekretarz - dh MAGACZ MARTYNA7. Kronikarz - dh DOMAŃSKI KUBA8. Członek - dh WOJTYSIAK DAMIAN9. Członek - dh PIREK RAFAŁ

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP PODOLIN

Historia OSP w Podolinie rozpoczęła się 16 lipca 1931 roku, kiedy na zebraniu członków założycieli powołano zarząd w składzie: Antoni Janiszewski – prezes, Stanisław Mazerant – komendant, Walenty Patura – sekretarz, Leonard Lada – skarbnik. Pierwszym samochodem Gaśniczym był Star 244, a obecnie jest to Magirus Deutz z 1972 roku.Od 23 stycznia 2016 roku zarząd OSP Podolin tworzą:Prezes – Władysław KrawczykNaczelnik – Jan PietrasWiceprezes Adam OlejnikSkarbnik – Marek WąsZastępca naczelnika – Andrzej MichalakSekretarz – Jacek KozakowskiCzłonek zarządu – Łukasz Smejda

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP RĘKORAJ

Jednostka została założona w 1926 roku przez 15 mieszkańców w składzie zarządu: Antoni Kowalczyk - prezes Romuald Dukowicz - naczelnik sekretarz, Jan Kaleta - skarbnik, Józef Jończyk - gospodarz. W 1927 zakupiono czapki rogatywki, 1929 pierwszą sikawkę, w 1934 wybudowano remizę, w 1935 zakupiono samochód Star 25. 1955 motopompę M20. W 1958 zakupiono nowy plac i wybudowano nową remizę, którą oddano do użytkowania 29.08.1964 r.W 1958 otrzymali sztandar, a w 1989 samochód bojowy Star 244. Obecnie jednostka posiada dwa samochody Mercedes GCBA4/32 i Iveco GBA2,5/29. W 2011 podłączono system selektywnego wywoływania i włączono do KSRG. W 2016, w rocznicę 90-lecia, jednostka otrzymała nowy sztandar ufundowany przez rodzinę Burczyńsckich z Rękoraja. Obecny skład zarządu to: Ryszard Stępnicki prezes, Leszek Król naczelnik, Grzegorz Ryś v-ce - prezes,Remigiusz Krupiński - V-ce naczelnik, Tadeusz Kowara - kronikarz,Jerzy Pluta - skarbnik, Jacek Kraska gospodarz, Sławomir Michalak - członek, Komisja rewizyjna: Jan Fryczka - przew., Sylwester Toma - sekretarz, Emil Szychta - członek.

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP RACIBOROWICE

Jednostka powstała w 1952 roku. Głównym inicjatorem jej powołania był druh Tadeusz Szkoda, który został wybrany naczelnikiem straży. Wkrótce potem powstał Dom Ludowy. W 1960 r. naczelnikiem został druh AleksyKoz. Jednostka dostała z Komendy PSP w Piotrkowie motopompę M-800 wraz z kompletem węży. W 1972 r. naczelnikiem został druh Józef Kiełbasa. W 1977 r. ukończono budowę garażu i sklepu. W 1980 r. naczelnikiem został Stanisław Kiełbasa. W 1992 r. jednostka pozyskała samochód marki Żuk z Komendy Wojewódzkiej PSP w Piotrkowie. W latach 2002-2009 prezesem został Ryszard Misiak, naczelnikiem Jacek Derendarz, a skarbnikiem Mariusz Derendarz. W 2005 roku jednostka otrzymała lekki samochód gaśniczy Ford Trnsit DC 350M. Od 2010do 2015 prezesem był Piotr Glonek, a naczelnikiem Jacek Derendarz, Od 2016 roku prezesem jest Piotr Śmiechowicz, naczelnikiem Michał Fałek, a skarbnikiem Mariusz Derendarz.

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP SROCK

Jednostka powstała z inicjatywy ówczesnego księdza kanonika Wacława Kokowskiego i miejscowego sklepikarza Kamińskiego w 1912 r. Ksiądz został pierwszym prezesem OSP Srock. W 1946 r. powstała strażacka orkiestra dęta pod dyrekcją druha Stanisława Grochulskiego. Remizę wzniesiono w latach 1955-1959. W swej historii jednostka posiadała cztery wozy bojowe. Pierwszy był Ford, później Star 25 z motopompą i beczką na wodę, następnie Star 244 z autopompą, a obecnie jest to Star-Man 12-185. W 2012 roku jednostka świętowała jubileusz 100-lecia, na którym została odznaczona Złotym Znakiem Związku. Przy dużym wsparciu wójta Marcelego Piekarka OSP Srock otrzymała dotację na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego DAF 1800. Obecnie jednostka liczy 48 członków czynnych, 4 wspierających, 3 honorowych i 11 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych. Prezesem jest obecnie Grzegorz Sikora, wiceprezesem Marek Gajda, wiceprezesem i naczelnikiem Andrzej Nawrocki, skarbnikiem Jan Toma, sekretarzem Andrzej Dróżdż, gospodarzem Paweł Krawętek, kronikarzem Krzysztof Lukas, a członkiem zarządu Norbert Nawrocki. W skład komisji rewizyjnej wchodzą: Michał Ryś – przewodniczący, Mieczysław Glinka – sekretarz i Jakub Świech – członek komisji.

Czytaj więcej...

17.08.2018

OSP SIEROSŁAW

Ochotniczą Straż Pożarną w Sierosławiu powołano w 1937 roku. Jej założycielami byli: Jan Przybył, Franciszek Jończyk i Antoni Kowalczyk. Komendantem został Stanisław Maciaszczyk. Funkcję prezesa, a zarazem skarbnika powierzono Franciszkowi Jończykowi. OSP liczyła wówczas 12 członków. Po wojnie wznowiono działalność i kupiono stodołę poniemiecką, która do 1975 roku pełniła rolę strażnicy. W 2016 roku wybrano nowy zarząd, w którym znaleźli się: Prezes - Ryszard Krawętek; Wiceprezes, naczelnik – Robert Niedzielski Wiceprezes – Leszek Makowski; Zastępca naczelnika – Ireneusz Bąbol Skarbnik – Szczepan Świech; Sekretarz – Miachał Świech Gospodarz – Piotr Jamrożek; Za kadencji nowego zarządu przeprowadzono remont sali tanecznej i jadalnej oraz połączono je. Z funduszu sołeckiego i OSP położono kostkę na placu manewrowym.

Czytaj więcej...

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r

10.10.2018

Będą obradować

Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00.  Radni wysłuchają m.in sprawozdania z działalności wójta, zapoznają się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz omówią ich stan oraz będą głosować nad szeregiem uchwał. Szczegółowy program obrad jest dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...
Naprawa uszkodzonej studni

13.10.2018

Naprawa uszkodzonej studni

Specjalistyczna firma podjęła się naprawy uszkodzonej w ubiegłym tygodniu studni. - Reagujemy na wszystkie Państwa sygnały dotyczące obniżenia ciśnienia wody, dlatego - pomimo poważnych uszkodzeń, zdecydowaliśmy się na próbę renowacji starej studni. Niestety obecna sytuacją wiąże się z obniżeniem ciśnienia wody  - mówi Bogdan Rogalski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy. Aby zabezpieczyć dostawę wody do domów mieszkańców gmina podjęła już wcześniej decyzję o budowie nowej, dodatkowej studni na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Niestety stara nie wytrzymała eksploatacji i zwiększonego zużycia wody.  - Awaria obecnej studni jest niestety bardzo poważna, ale dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej ustabilizować sytuacje - podkreśla wójt Marceli Piekarek, który dziś osobiście sprawdzał postęp prac. Wójt zapewnia, że wkrótce ruszy też budowa nowej studni.Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Niestety okresowy brak wody może nadal występować - zwłaszcza rano i wieczorem , dlatego prosimy Państwa o zabezpieczenie sobie potrzebnych zapasów wody.

Czytaj więcej...
Przebudowa ul. Dworcowej

27.09.2018

Reagujemy na Państwa uwagi

W związku ze zgłoszeniami rodziców uczniów SP Moszczenica o trudnościach w ich bezpiecznym dowozie do placówki, po interwencji Wójta wykonawca robót związanych z przebudową ul. Dworcowej deklaruje,  że prace powodujące duże utrudnienia w ruchu drogowym będą wykonywane od godz. 9.00.Za utrudnienia przepraszamy. Remont ulicy ma zakończyć się do końca października.

Czytaj więcej...
Drugi chodnik w Babach już w budowie

09.10.2018

Drugi chodnik w Babach już w budowie

Kontynuujemy współpracę z powiatem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na drodze powiatowej Baby - Wolbórz ruszyła budowa pół kilometrowego chodnika, który powstaje tuż za przejazdem kolejowym. - O tę inwestycję od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy Bab i wspólnie z wójtem gminy Moszczenica Marcelim Piekarkiem zdecydowaliśmy o tym, że jeszcze w tym roku jest szansa na jej realizację - przyznaje wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Przypomnę, że nowy blisko 300 metrowy chodnik udało nam się wykonać tuż przy kościele. Łączny koszt obu zadań wyniósł 209 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że oprócz chodników na terenie gminy Moszczenica powiat wspólnie z gminą przebudował w tym roku 2,5 km odcinków dróg Raciborowice - Baby, przez miejscowość Gazomia Nowa oraz Srock - Podolin za prawie milion złotych. (powiat piotrkowski)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka