ODPADY

07.08.2018

HARMONOGRAM ODBIORU ŚMIECI 2018

Szczegółowy harmonogram odbioru odpadów komunalnych: styczeń - grudzień 2018 r. Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział na ulice.Harmonogram odbioru odpadów komunalnych: styczeń -grudzień 2018 r. Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział na ulice Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia19.01.2018, 16.02.2018, 16.03.2018, 13.04.2018, 11.05.2018, 08.06.2018, 06.07.2018, 03.08.2018, 31.08.2018, 28.09.2018, 26.10.2018, 23.11.2018, 21.12.201811.05.2018, 23.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice22.01.2018, 19.02.2018, 19.03.2018, 16.04.2018, 14.05.2018, 11.06.2018, 09.07.2018, 06.08.2018, 03.09.2018, 01.10.2018, 29.10.2018, 26.11.2018, 24.12.201814.05.2018, 26.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Gajkowice, Raków, Raków Duży23.01.2018, 20.02.2018, 20.03.2018, 17.04.2018, 15.05.2018, 12.06.2018, 10.07.2018, 07.08.2018, 04.09.2018, 02.10.2018, 30.10.2018, 27.11.2018, 18.12.201815.05.2018, 27.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa i Makowa24.01.2018, 21.02.2018, 21.03.2018, 18.04.2018, 16.05.2018, 13.06.2018, 11.07.2018, 08.08.2018, 05.09.2018, 03.10.2018, 31.10.2018, 28.11.2018, 21.12.201829.05.2018, 12.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Rękoraj, Kosów, Sierosław11.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 05.04.2018, 08.05.2018, 05.06.2018, 28.06.2018, 26.07.2018, 23.08.2018, 20.09.2018, 18.10.2018, 15.11.2018, 13.12.201805.06.2018, 15.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE  Dąbrówka, Podolin, Srock25.01.2018, 22.02.2018, 22.03.2018, 19.04.2018, 17.05.2018, 14.06.2018, 12.07.2018, 09.08.2018, 06.09.2018, 04.10.2018, 25.10.2018, 29.11.2018, 27.12.201817.05.2018, 29.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Baby, Kiełczówka, Pomyków26.01.2018, 23.02.2018, 23.03.2018, 20.04.2018, 18.05.2018, 15.06.2018, 13.07.2018, 10.08.2018, 07.09.2018, 05.10.2018, 02.11.2018, 30.11.2018, 28.12.201828.05.2018, 16.10.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona05.01.2018, 02.02.2018, 02.03.2018, 30.03.2018, 27.04.2018, 25.05.2018, 22.06.2018, 20.07.2018, 17.08.2018, 14.09.2018, 12.10.2018, 09.11.2018, 07.12.201825.05.2018, 09.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, WrzosowaWola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa12.01.2018, 09.02.2018, 09.03.2018, 06.04.2018, 04.05.2018, 01.06.2018, 29.06.2018, 27.07.2018, 24.08.2018, 21.09.2018, 19.10.2018, 16.11.2018, 14.12.201801.06.2018, 16.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE  Miejsca trudno dostępne11.01.2018, 08.02.2018, 08.03.2018, 05.04.2018, 08.05.2018, 05.06.2018, 28.06.2018, 26.07.2018, 23.08.2018, 20.09.2018, 18.10.2018, 15.11.2018, 13.12.2018 – Jarosty ul. Łąkowa 15, Jarosty ul. Ustronna 25, Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Gazomia Nowa 122, Dąbrówka 120, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 3, Rękoraj 98, Rękoraj 99, Białkowice 5128.06.2018, 15.11.2018 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Czytaj więcej...

07.08.2018

WZORY I DRUKI DEKLARACJI

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wzory i druki do pobrania Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiW dniu 15 lipca 2016 roku została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego uchwała w sprawie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości. Nowa deklaracja weszła w życie 1 sierpnia 2016 roku.Uchwała Nr XXVI/207/16DGOK-1 - Wzór deklaracji (nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy)DGOK-2 - Wzór deklaracji (nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy)DGOK-3 - Wzór deklaracji (nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku)

Czytaj więcej...

07.08.2018

INFORMACJE O GOSPODARCE ODPADAMI

Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej informacje.Wójt Gminy Moszczenica zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) udostępnia na stronie internetowej informacje. 1.     Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica w 2017 r. i w 2018 r. to: JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski Podmioty wpisane do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica:1)     Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  w Moszczenicy, ul. Kosowska 2, 97-310 Moszczenica,2)     JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski,3)     Spółdzielnia „AGROMEL”, ul. Reymonta 32, 97-320 Wolbórz,4)     ENERIS Surowce S.A., Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki,5)     Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński, ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski,6)     REMONDIS Sp. z o.o., Oddział Łódź, ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź,7)     PZOM STRACH Sp. z o.o. Sp. k., ul. Przemysłowa 7, 42-274 Konopiska,8)     FCC Polska Sp. z o.o., ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze,9)     DREAMHOUSE Łukasz Kieloch, ul. Lecha 14/29, 25-622 Kielce,10)     JANTAR 8 Sp. z o.o., ul. Literacka 83, 95-030 Rzgów,11)     SUEZ WSCHÓD Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin,12)     FUH  ISZAS  Ireneusz Knap, ul. Reymonta 11, 97-225 Ujazd,13)     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o.,  ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce. 2. Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Moszczenica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowaniaZgodnie z uchwałą Nr XL/502/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2028, który określił regiony gospodarki odpadami komunalnymi, Gmina Moszczenica wchodzi w skład III regionu.W III regionie zgodnie z uchwałą Nr XL/503/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa łódzkiego na lata 2016-2020 z uwzględnieniem lat 2023-2028 (Dz. Urz. Woj. Łódz. z 2017 r. poz. 3160):1)     regionalną instalacją do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielenia ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku jest:– ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko,– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice,– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, Gmina Opoczno;2)     regionalną instalacją do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu  o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych lub materiału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku  w procesie odzysku R10, spełniającego wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy o odpadach jest:– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie, ul. Jeżynowa 40, 97-500 Radomsko,– ZGO Pukinin, Pukinin 140, 96-200 Rawa Mazowiecka,– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice;3)     regionalną instalacją do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych  o pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno- biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów jest:– Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Różanna, Gmina Opoczno,– SITA POLSKA Sp. z o.o., Lubochnia Górki 68/74, 97-217 Lubochnia,– Składowisko odpadów Julków, 96-116 Julków, Gmina Skierniewice. 3. Osiągnięte przez gminę w danym roku kalendarzowym wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania1)     poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w 2017 r. – 45,75 %,2)     poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w 2017 r. – 100 %,3)     poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania – 2,20 %. Poniżej Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji:Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167)http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002167 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz. U.  z 2017 r. poz. 2412)http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002412 4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy MoszczenicaPSZOK jest jednym z elementów tworzących system gospodarki odpadami komunalnymi i nie zastępuje odbioru odpadów zbieranych w sposób selektywny „u źródła”, czyli sprzed posesji. Do PSZOK nie można dostarczać odpadów zmieszanych, które odbierane są sprzed posesji, zgodnie z harmonogramem.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK, prowadzony jest na terenie Naszej Gminy przez firmę JUKO Sp. z o.o., ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski. Adresy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:·     Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK):– Lokalizacja: Moszczenica, ul. Dworcowa (obok „Orlika” od strony południowo-               wschodniej)– Godziny otwarcia: w terminie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca, od 1 listopada do 31 marca w ostatnią sobotę miesiąca od godz. 7.00 do 15.00,– Prowadzący: JUKO Sp. z o.o.·     Punkty Selektywnego Zbierania Przeterminowanych Leków:– Roszkowska-Piekielnik Urszula. Apteka, ul. Piotrkowska 60, Wola Moszczenicka,– „Apteka Przyjazna”, ul. Proszeńska 2A, Wola Moszczenicka,– Pod Kasztanami s.c. Apteka. Sicińscy M. Z., ul. Piotrkowska 15a, Moszczenica,– Punkt Apteczny „Dbam O Zdrowie”, ul. Piotrkowska 2, Srock,– „Apteka Nowomiejska”, ul. Piotrkowska 1, Srock. 5. Zbierający zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie  z dnia 25 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznymElektrośmieci to zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Są nimi nieużywane, przestarzałe lub zepsute pralki, lodówki, komputery, telefony, świetlówki i żarówki energooszczędne, telewizory, sprzęt audio, żelazka, wiertarki i inne podobne sprzęty. Każdy Mieszkaniec może bezpłatnie dostarczyć w okresie od 1 kwietnia do 31 października w każdą sobotę miesiąca, od 1 listopada do 31 marca w ostatnią sobotę miesiąca, w godz. 7.00 – 15.00 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych – PSZOK, który znajduje się w Moszczenicy przy ulicy Dworcowej (obok „Orlika”). Dodatkowo odpady takie można wystawić przed posesję w ramach prowadzonych dwa razy w roku objazdowych akcji zbierania odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z gospodarstw domowych na terenie Gminy Moszczenica. Odpady przyjmowane bezpłatnie w ramach zbiórek muszą być kompletne. Sprzęt zdemontowany, rozkręcany nie będzie odbierany. Dziękujemy wszystkim Mieszkańcom Gminy Moszczenica za włączenie się do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które bezpośrednio przełożyło się na ograniczenie oddawanych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) oraz na zwiększenie ilości oddawanych odpadów zbieranych w sposób selektywny.

Czytaj więcej...

Aktualności

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Święto pieroga w Gazomi Starej

14.10.2018

Święto pieroga w Gazomi Starej

To była trzecia edycja tej imprezy sfinansowanej z grantów przyznawanych przez powiat piotrkowski. Tym razem gospodarzami byli druhowie z OSP w Gazomi. Sala była wypełniona po brzegi. W szranki kulinarne stanęło 16 reprezentacji KGW z terenu całej gminy. Paniom kibicowali mieszkańcy, zaproszeni goście m.in. wójt Marceli Piekarek, przedstawiciele Starostwa Powiatowego, radni i rodziny. Czas oczekiwania na werdykt umilił widzom występ Kapeli Tolka Gałązki. Jury nagrodziło wszystkie wersje potraw. Konkurs kulinarny poprzedził występ dzieci ze szkoły podstawowej w Gazomi, upamiętniający 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Występ wzruszył zebranych, którzy zgotowali dzieciom owacje na stojąco. Rywalizacji KGW na najlepsze pierogi towarzyszyły piątkowe warsztaty kulinarne przygotowane dla uczniów SP Gazomia. Koordynatorem całego projektu jest radna powiatowa Halina Derach.

Czytaj więcej...
Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r

10.10.2018

Będą obradować

Sesja Rady Gminy Moszczenica odbędzie się 15 października 2018 r. Obrady rozpoczną się o godzinie 12.00.  Radni wysłuchają m.in sprawozdania z działalności wójta, zapoznają się ze stanem przygotowań do zimowego utrzymania dróg oraz omówią ich stan oraz będą głosować nad szeregiem uchwał. Szczegółowy program obrad jest dostępny TUTAJ

Czytaj więcej...
Naprawa uszkodzonej studni

13.10.2018

Naprawa uszkodzonej studni

Specjalistyczna firma podjęła się naprawy uszkodzonej w ubiegłym tygodniu studni. - Reagujemy na wszystkie Państwa sygnały dotyczące obniżenia ciśnienia wody, dlatego - pomimo poważnych uszkodzeń, zdecydowaliśmy się na próbę renowacji starej studni. Niestety obecna sytuacją wiąże się z obniżeniem ciśnienia wody  - mówi Bogdan Rogalski, prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy. Aby zabezpieczyć dostawę wody do domów mieszkańców gmina podjęła już wcześniej decyzję o budowie nowej, dodatkowej studni na terenie po byłych Zakładach Przemysłu Bawełnianego. Niestety stara nie wytrzymała eksploatacji i zwiększonego zużycia wody.  - Awaria obecnej studni jest niestety bardzo poważna, ale dołożymy wszelkich starań, aby jak najszybciej ustabilizować sytuacje - podkreśla wójt Marceli Piekarek, który dziś osobiście sprawdzał postęp prac. Wójt zapewnia, że wkrótce ruszy też budowa nowej studni.Przepraszamy za wszystkie niedogodności. Niestety okresowy brak wody może nadal występować - zwłaszcza rano i wieczorem , dlatego prosimy Państwa o zabezpieczenie sobie potrzebnych zapasów wody.

Czytaj więcej...
Przebudowa ul. Dworcowej

27.09.2018

Reagujemy na Państwa uwagi

W związku ze zgłoszeniami rodziców uczniów SP Moszczenica o trudnościach w ich bezpiecznym dowozie do placówki, po interwencji Wójta wykonawca robót związanych z przebudową ul. Dworcowej deklaruje,  że prace powodujące duże utrudnienia w ruchu drogowym będą wykonywane od godz. 9.00.Za utrudnienia przepraszamy. Remont ulicy ma zakończyć się do końca października.

Czytaj więcej...
Drugi chodnik w Babach już w budowie

09.10.2018

Drugi chodnik w Babach już w budowie

Kontynuujemy współpracę z powiatem. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami na drodze powiatowej Baby - Wolbórz ruszyła budowa pół kilometrowego chodnika, który powstaje tuż za przejazdem kolejowym. - O tę inwestycję od dłuższego czasu zabiegali mieszkańcy Bab i wspólnie z wójtem gminy Moszczenica Marcelim Piekarkiem zdecydowaliśmy o tym, że jeszcze w tym roku jest szansa na jej realizację - przyznaje wicestarosta powiatu Piotr Wojtysiak. - Przypomnę, że nowy blisko 300 metrowy chodnik udało nam się wykonać tuż przy kościele. Łączny koszt obu zadań wyniósł 209 tysięcy złotych. Warto wspomnieć, że oprócz chodników na terenie gminy Moszczenica powiat wspólnie z gminą przebudował w tym roku 2,5 km odcinków dróg Raciborowice - Baby, przez miejscowość Gazomia Nowa oraz Srock - Podolin za prawie milion złotych. (powiat piotrkowski)

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka