Odpowiedzi

2019-08-13 13:13:02

Pytanie zadane przez: Ewa

Treść:

Projekt kanalizacji w Gazomi Starej został wykonany w 2014 od tego czasu na stronach BIP nie został ogłoszony żaden przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej. Czy projekt techniczny nie stracił w tym czasie uzyskanych opinii, uzgodnień i decyzji od różnych instytucji i organów i tym samym nie będzie mógł być zrealizowany na wydanym pozwoleniu na budowę? W temacie kanalizacji nic się nie dzieje od 5 lat a Pan uzależnia od niej budowę drogi.

Odpowiedź:

2019-08-21 15:25:07

Szanowna Pani Ewo, Dziękuję za troskę, ale chcę Panią uspokoić, że wszystkie dokumenty są ważne. Z niecierpliwością czekamy na rozstrzygnięcie konkursu przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, do którego zwróciliśmy się o dofinansowanie tej inwestycji. Nie prawdą jest to, że nic się nie dzieje. Walczymy od kilku lat o te środki. Niestety konkurencja jest duża, a nasz kompleksowy projekt opiewa na kilkanaście milionów złotych. Nie poddajemy się i wierzę, że nasza determinacja przyniesie realne korzyści dla gminy, także i dla Pani jako jej mieszkanki. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-08-06 17:04:52

Pytanie zadane przez: Stanisław

Treść:

Dzień dobry. Czy Srock ma jakiekolwiek szanse na kanalizację ? A jeśli nie, to czy istnieje możliwość partycypacji gminy w dofinansowaniu kosztów budowy oczyszczalni czy szamba ?

Odpowiedź:

2019-08-21 15:13:25

Szanowny Panie Stanisławie, niestety w najbliższym czasie nie planujemy rozbudowy sieci kanalizacyjnej za aglomeracją moszczenicką. Gmina nie ma możliwości partycypowania w kosztach budowy oczyszczalni czy szamba na prywatnej posesji. Takie dofinansowanie można uzyskać w odpowiednich programach WFOŚiGW w Łodzi. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-04 20:49:40

Pytanie zadane przez: Jarosław

Treść:

Ponawiam swoje pytanie o jakość transmisji obrad Rady Gminy. Brak synchronizacji obrazu i dźwięku oraz pogłos są mierną wizytówką władz gminy. Jestem również zdumiony brakiem polskiej flagi na sali obrad podczas ostatniej sesji.

Odpowiedź:

2019-08-12 13:55:22

Szanowny Panie, Odpowiadając na pierwsze pytanie informuję, że zgodnie z wcześniejszą informacją zabezpieczono środki na zakup dodatkowych mikrofonów (każdy radny będzie posiadał dedykowany mikrofon; także zakupiono dwa mikrofony bezprzewodowe dla ob. z publiczności) i zgodnie z PZP zamówiono sprzęt. Na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy będzie można zweryfikować czy jakość dźwięku uległa poprawie. Co do drugiego stwierdzenia, to informuję, że polska flaga była na sali podczas ostatnich obrad Rady Gminy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-08-03 19:29:39

Pytanie zadane przez: monika

Treść:

czy istnieje możliwość sprawdzenia umów o wywożeniu śmieci w woli moszczenickiej ?

Odpowiedź:

2019-08-08 12:08:19

Szanowna Pani, Wszyscy, którzy wytwarzają śmieci powinni mieć umowy i wnosić odpowiednie opłaty. Informacje zostały przekazane już do odpowiedniego referatu. Dziękujemy za obywatelską postawę. Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-08-02 18:26:52

Pytanie zadane przez: Mieszkaniec gminy

Treść:

W związku z powtarzającymi się skażeniami wody z wodociągu gminnego Srock i Baby, mieszkańcy zaopatrujący się w wodę z tych ujęć zobowiązani są do realizacji wytycznych wynikających z niniejszego Komunikatu tj. założenia zaworu antyskażeniowego, w terminie dwóch miesięcy, natomiast mieszkańcy korzystający z pozostałych ujęć wody z wodociągu gminnego w terminie 6 miesięcy od daty publikacji Komunikatu na stronie www.moszczenica.pl. Pytanie moje jest takie ,czy to tyczy się wszystkich odbiorców czy tylko tych którzy mają swoje ujęcia wody + wodociąg gminny. Mam nadzieję że Wójt dba o najbiedniejszych mieszkańców gminy i ten komunikat dotyczy tylko tych którzy korzystają z dwóch opcji. Bo to chyba jest najbardziej prawdopodobne i logliczne że Ci którzy mają podwójne ujęcia wody są potencjalnymi jej trucicielami.

Odpowiedź:

2019-08-08 12:04:09

Szanowny Panie Z przykrością muszę stwierdzić, że teoretycznie każdy może zanieczyszczać wodę, dlatego każde domostwo podłączone do wodociągu gminnego musi mieć zawór antyskażeniowy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-08-02 00:00:26

Pytanie zadane przez: Aleksandra

Treść:

W związku z zakończeniem realizacji projektu podnoszącego poziom kompetencji cyfrowych mieszkańców gminy mam pytanie - dlaczego zakupione w ramach projektu laptopy mają zostać przekazane tylko szkole w Moszczenicy? Czy nie jest to dyskryminowanie pozostałych szkół z terenu gminy?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:59:55

Szanowna Pani Aleksandro, Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju przystąpiła do realizacji projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu było podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149.520 zł i stanowi 100% wartości projektu. Na podstawie informacji udzielonej mi przez mojego zastępcę p. Agatę Biesagę, która jest odpowiedzialna za ten projekt informuję, że realizacja projektu obejmowała działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie bezpłatnych szkoleń w 7 modułach tematycznych. Na potrzeby prowadzenia szkoleń, które miały formę warsztatów, ze środków projektu zakupionych zostało 12 komputerów, które po zakończeniu projektu zaplanowano przekazać SP w Moszczenicy, którą już na etapie pisania wniosku, wskazano jako jedno z trzech miejsc realizacji projektu czyli prowadzenia szkoleń. Podyktowane to było tym, że w tej jednostce jest najwięcej nauczycieli i uczniów, co przełoży się na etapie prowadzenia szkoleń dużą liczbą osób, które mogą podnieść swoje kompetencje, a następnie po przekazaniu komputerów będzie mogła z nich skorzystać największa liczba uczniów. O realizację tego przedsięwzięcia zabiegali również rodzice uczniów tej szkoły. Zdając sobie sprawę, że w każdej jednostce oświatowej sprzęt komputerowy jest potrzebny, Gmina Moszczenica w partnerstwie z Powiatem Piotrkowskim oraz Stowarzyszeniem „Wspólnie dla Gminy Moszczenica” przygotowali wniosek o dofinasowanie, w ramach którego doposażone będą kolejne placówki oświatowe w naszej Gminie. Warto podkreślić, że obecnie trwa realizacja projektu pn. „Szkoły nowych horyzontów – rozwijanie indywidualnych predyspozycji uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Moszczenica”, w ramach którego trwa ostatni etap postępowania przetargowego na doposażenie w sprzęt IT wszystkich naszych placówek oświatowych. Zatem komplementarna realizacja ww. projektów oraz projektów e-Leader i Gmina Bliżej Mieszkańców skutkuje tym, że mamy jedne z najlepiej wyposażonych jednostek oświatowych pod względem informatycznym w województwie łódzkim. Pozdrawiam, Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-25 00:11:35

Pytanie zadane przez: Pomykowianin

Treść:

Jak to możliwe że informacja od Państwowego Inspektora Sanitarnego wpływa do gminy 18 lipca a mieszkańcy dowiadują się że piją wodę ze świńskim gównem 23 lipca Nie każdy przegląda stronę gminy a okólnik to relikt. Przypominam że chodzi o zdrowie ludzi. Może SMS do mieszkańców którzy wyrazili zgodę?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:55:14

Szanowny Panie, Mam nadzieję, że problemy z wodą są już za nami i wszyscy zastosują się do wymogów bezpieczeństwa czyli do zamontowania zaworów antyskażeniowych. Co do powiadamiania, zachęcam do polubienia profilu facebookowego gminyhttps://www.facebook.com/Moszczenica , na którym na bieżąco publikowane są takie alerty. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-21 18:40:48

Pytanie zadane przez: Jakub

Treść:

Dzień dobry, od dłuższego czasu nie mogę zutylizowac opon rolniczych, nikt ich nie przyjmuje nawet odpłatnie. Czy będzie jakaś zbiórka lub informacja co z tym robić i gdzie się kierować?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:55:00

Panie Jakubie, Proszę o skontaktować się pracownikiem merytorycznym w Urzędzie Gminy - p. Jolantą Pierzak – pok. Nr 10, tel. 44 616 96 25 wew. 133. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-21 11:09:28

Pytanie zadane przez: Jan

Treść:

Proszę o informację, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie drogi w Gazomi Starej. Pozwolenie na budowę jest już wydane jakiś czas temu. Droga jest w stanie tragicznym i jej stan pogarsza się z każdym dniem przez samochody ciężarowe nie przestrzegajace ograniczenia tonazowego.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:54:49

Panie Janie, Wielokrotnie omawiałem ten temat, ale jeszcze raz odpowiem. Oczekujemy na rozstrzygnięcie przetargu na modernizację kanalizacyjn-wodociągowej w aglomeracji moszczenickiej. Musimy poczekać, by nie wydawać pieniędzy dwa razy. Nie ma sensu teraz remontować nawierzchni, drogi, w ciągu której wkrótce kładzione będą media. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-10 18:20:45

Pytanie zadane przez: Rolnik

Treść:

Witam Pana Wójta, Dziś ostatni dzień przyjmowania wniosków ws negatywnego zjawiska jakim jest susza na naszym terenie. Kiedy komisja rusza w teren i jaki jest harmonogram do szacowania strat w powyższym temacie? Mam nadzieję, że w pierwszej kolejności będą sprawdzane tereny najbardziej narażone na zjawisko suszy czyli kategoria gleb I.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:54:35

Szanowny Panie, Komisja rozpatrzyła już wszystkie wnioski. Obecnie sporządzane są protokoły, które zostaną wysłane do Urzędu Wojewódzkiego. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-09 13:38:13

Pytanie zadane przez: Marek

Treść:

Dzień dobry Panie Wójcie kiedy na ulicy Lipowej w Moszczenicy ruszy dalsza część już rozpoczętego projektu przyłączania pozostałej części mieszkańców w/w ulicy do kanalizacji ?

Odpowiedź:

2019-08-08 11:53:13

Szanowny Panie, Aktualnie jest sporządzony projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Lipowej w Moszczenicy i uzyskane pozwolenie na budowę. Na ten rok nie została zaplanowana realizacja tej inwestycji. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-27 21:31:25

Pytanie zadane przez: Dariusz

Treść:

Witam Panie Wójcie, Proszę powiedzieć kiedy będzie planowana przebudowa ulicy Gazomskiej? Na jakim etapie są plany i czy uda się to Panu w bieżącej kadencji. Pozdrawiam

Odpowiedź:

2019-08-08 11:52:56

Szanowny Panie Dariuszu, Tak. Z pewnością ta droga zostanie wykonana w obecnej kadencji. Będziemy wnioskować o sfinansowanie tej inwestycji z środków zewnętrznych. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-07-30 16:49:18

Pytanie zadane przez: Maciek

Treść:

"Chcemy wspólnie z policją dbać o bezpieczeństwo mieszkańców – zapewnia wójt Marceli Piekarek. – To jest podstawa. Miejsca, w których instalowane są kamery wybierane są wspólnie z policją. Są to tereny i obiekty użyteczności, na których wcześniej dochodziło do niebezpiecznych sytuacji. " to jest Pana wypowiedź z 2018 roku. Panie Wójcie po niedzielnym spacerze z dzieckiem wokół Domu Kultury stwierdzam, że jest to miejsce burd alkoholowych, butelki, szkło, pety, itp. Poza tym bawiące się tam dzieci muszą uważać żeby przypadkiem nie rozjechał któregoś z nich samochód pędzący z piskiem opon i wjeżdżający na parking. Czy kamery są tylko po to żeby szukać winnego jak się coś stanie? Po co odnawiać park jeżeli nie możecie sobie poradzić z "meliniarstwem" pod domem kultury? Amfiteatr służy do .... no właśnie oto jest pytanie. Pozdrawiam a jednocześnie zapewniam Pana, że monitoring tylko pogorszył bezpieczeństwo ponieważ brak jakiekolwiek reakcji daje przyzwolenie na całonocne imprezy alkoholowe.

Odpowiedź:

2019-08-08 11:38:19

Szanowny Panie Maćku, Przepraszam za zaistniałą sytuację. Podejmę interwencję w instytucjach odpowiedzialnych za ład i porządek na tym terenie czyli w Gminnym Ośrodku Kultury i Przedsiębiorstwie Komunalnym. Polecę sprawdzić czy przypadki takie są zagłuszane a interwencje podejmowane. Dziękuję, za Pana uwagi i troskę o naszą gminę. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-21 21:03:08

Pytanie zadane przez: Adam

Treść:

W związku z otrzymanym pismem IFZ.041.9.2019 z dnia 03.06.2019 r. proszę o informację na czym polega "negatywna ocena formalna projektu "Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego...", kto lub co zawinił, iż projekt nie będzie realizowany. Pragnę podkreślić, iż nie złożyłem tylko deklaracji uczestnictwa w ww. projekcie, ale zainwestowałem kwotę 600,00 zł, niezbędną do otrzymania prawa uczestnictwa w tym projekcie ( tj. kwota za "Projekt instalacji fotowoltaicznej" od firmy GLOBALECO). Dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

2019-06-25 15:50:29

Szanowny Panie Adamie, Pragnę wyjaśnić, że ocena projektów dokonywana jest przez Komisję Oceny Projektów w oparciu o formalne i merytoryczne kryteria wyboru projektów, stanowiące załącznik nr 3 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz stanowiące załącznik nr IV do Regulaminu Konkursu nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17. W wyniku przeprowadzonej oceny stwierdzono, iż projekt nie spełnia następujących kryteriów formalnych: Kryterium: „Formularz wniosku o dofinansowanie i załączniki zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi dla nich wzorami, instrukcjami i wytycznymi” Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu stanowiącą załącznik nr II do Regulaminu Konkursu nr RPLD.04.01.02-IŻ.00-10-001/17 Wnioskodawca został zobligowany do przedłożenia w ramach załącznika nr 10, stosownego oświadczenia potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością. Komisja stwierdziła, iż wnioskodawca nie przedłożył stosownych dokumentów, tj. nie przedłożono umów użyczenia potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla wszystkich działek będących przedmiotem realizowanej w ramach projektu inwestycji. Wnioskodawca w ramach załącznika nr 10 przedstawił kompletną listę nieruchomości i posiadane prawo do dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu (w formie oświadczenia tzn. tak jak robi się to zwyczajowo pozyskując np. pozwolenie na budowę). Kryterium: „Zachowana jest spójność informacji między poszczególnymi elementami wniosku o dofinansowanie” W złożonej dokumentacji Komisja zidentyfikowała niespójności w zakresie lokalizacji (miejscowość, numery działek) pomiędzy wykazem podanym w załączniku nr 17 a zapisami w dokumentacji projektowej (załącznik 3). Cyt:” występują niespójności pomiędzy projektem budowlanym a załącznikiem 17 dla lokalizacji: lp.184-; lp.216” Dla lokalizacji lp. 184 nie występuje błąd. Dla lokalizacji lp.216 występuje błąd w numerze domu – wpisano 21A zamiast 12A. Natomiast w obu załącznikach podano nr ewidencyjny działki, co w bezpośredni sposób identyfikuje lokalizację inwestycji. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-04 12:39:56

Pytanie zadane przez: Zbigniew

Treść:

Witamy w czerwcu a dokładnie 04.06.2019r. co z panelami słonecznymi? decyzja miała być w maju.

Odpowiedź:

2019-06-12 15:38:12

Szanowny Panie, szczegółowa informacja została umieszczona na stronie http://www.moszczenica.pl/Post/Details/337/urzad-marszalkowski-nie-przyznal-dofinansowania Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-06-02 12:10:00

Pytanie zadane przez: Piotr

Treść:

Panie wójcie kiedy będzie robiona droda w Karlinie na słonecznei do zakrętu w stronę lasu.

Odpowiedź:

2019-06-12 15:32:05

Szanowny Panie Piotrze, informuję, że dziś właśnie rozstrzygnięto przetarg m.in. na wykonanie nakładki na ulicy Słonecznej w Karlinie. Wykonawca ma wykonać prace w ciągu 6 miesięcy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-30 18:20:44

Pytanie zadane przez: Roman

Treść:

Jest 30 maja 2019 a gabaryty nie odebrane z Wioski Rękoraj czy więc podwyżka opłat za odpady nadal jest uzasadniona skoro gmina nie nadzoruje firmy zajmującej się odbiorę odpadów

Odpowiedź:

2019-06-12 15:29:20

Szanowny Panie, Zapewniam, że nadzorujemy pracę firmy. Każde zgłoszenie od Państwa traktujemy poważnie. Proszę na przyszłość zgłaszać takie sytuacje bezpośrednio do pracownika merytorycznego, którym Jest Jolanta Pietrzak. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-06 07:22:43

Pytanie zadane przez: Zbigniew

Treść:

Wielokrotnie w ostatnim czasie pytałem się w gminie kilka osób o cenę śmieci i teraz nagle czytamy że cena poszła do góry. Jak to jest że mówiono nam że cena nie ulegnie zmianie jeszcze przez rok a nagle się zmienia?! Czy wy coś wiecie w tej gminie? Następne pytanie czy śmieci należy płacić za osoby mieszkające czy od meldunku może znowu coś zmieniacie po cichu?

Odpowiedź:

2019-05-30 15:45:09

Szanowny Panie Zbigniewie, Cena za śmieci rzeczywiście uległa zmianie. Robiliśmy wszystko, aby tej podwyżki uniknąć. Umowę z firmą mamy podpisaną na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2020 r. W związku z wysoką podwyżką opłat środowiskowych, firma wystąpiła na drogę sądową do próby ugody, w wyniku czego dokonano zmiany postanowień umowy Nr IOA.272.73.2017 z dnia 22 grudnia 2017 r. na „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Moszczenica w latach 2018 – 2020”. Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na ilość osób, które zamieszkują daną nieruchomość, a nie które są zameldowane. Tak jest od wejścia w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), czyli od 1 lipca 2013 r. My, jako Gmina Moszczenica, nic w tym zakresie nie zmieniamy, ani po cichu, ani głośno. Nie mamy takiej mocy. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-28 20:18:46

Pytanie zadane przez: Michał

Treść:

Szanowny Panie Wójcie, chciałbym zasięgnąć informacji na temat nadchodzących inwestycji i planów związanych z mająca powstać drogą prowadzącą od młyna przy ul. Piotrkowskiej do oczyszczalni ścieków. Czy są jakieś informacje dla posiadaczy tamtejszych działek? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Odpowiedź:

2019-05-29 15:43:10

Szanowny Panie Michale, Obecnie jesteśmy na etapie sporządzania umów użyczenia z właścicielami poszczególnych działek. Pas drogowy ma mieć 10 metrów szerokości. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


2019-05-21 23:02:09

Pytanie zadane przez: Karol

Treść:

Witam czcigodnego wójta, przychodzę z zapytaniem. Czy skatepark będzie wybudowany w Moszczenicy, słyszałem od kolegi Oskara, że mają być zbierane podpisy na temat wybudowania skateparku. Proszę o szybką odpowiedź. Pozdrawiam, Karol.

Odpowiedź:

2019-05-29 14:56:09

Szanowny Panie, wszystkie inicjatywy społeczne mile widziane. Obecnie gmina nie ma wolnych środków, ale można powalczyć o fundusz sołecki na zebraniach. Pozdrawiam Marceli Piekarek Wójt Gminy


Aktualności

GOPS szuka pracowników

14.02.2019

GOPS szuka pracowników

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie poszukuje pracowników na następujące  stanowiska:1. pracownik socjalny - 1 etat, umowa na zastępstwo2. asystent rodziny - 1 etat, umowa o pracę3. opiekun w ośrodku pomocy społecznej, umowa o pracę.Szczegółowe warunki poniżej - w załączonym pliku do pobrania.Na wstępną rozmowę kwalifikacyjną z kierownikiem GOPS należy się umówić telefonicznie - 44 616 95 97.

Czytaj więcej...
Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

08.05.2019

Co dalej z budynkiem przy ul. Piotrkowskiej?

Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniem  wójta Marcelego  Piekarka, które dotyczy przyszłości budynku po wygasającym gimnazjum. Oświadczenie jest częścią wywiadu, który ukaże się  w najnowszym wydaniu "Ziemi Piotrkowskiej". Poniżej publikujemy jego treść.***Rada wycofała się z projektu podzielenia szkoły podstawowej w Moszczenicy na dwa budynki. Powodem ma być brak zgody rodziców. Sytuacja jest dość skomplikowana…Marceli Piekarek: Zmiany wprowadzone reformą i ich konsekwencje budziły emocje w naszej gminie od samego początku.  Był strach o miejsca pracy oraz sentyment do budynku, w którym mieściła się dawna „tysiąclatka”. W lutym 2017r., na sesji poświęconej zmianom w oświacie padały głosy, że najwłaściwszym momentem na podjęcie konkretnej decyzji będzie przyszła kadencja. Chodziło o to,  aby przeprowadzić szeroką dyskusję i uwzględnić wnioski wszystkich osób, które mogą zaproponować rozsądne zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum. I tak też się stało. Pojawiały się różne warianty, np. przeniesienia szkoły z Gazomi. Nie zyskały one jednak społecznego poparcia. W końcu w lutym i w marcu zostały podjęte uchwały w sprawie przyznania drugiego budynku  Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki. Mówiły one o  „przekształceniu Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki przy ul. Dworcowej poprzez wskazanie dodatkowej lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych”.  I dlaczego ten wariant nie doszedł do skutku? - Złożyło się na to kilka faktów. Po podjęciu przez radę stosownych uchwał, 8 kwietnia br. wystosowałem pismo  do dyrektor  Jolanty Kujawskiej-Wężyk. Pytałem w nim o plan organizacji zajęć w roku szkolnym 2019/2020 z uwzględnieniem podziału na dwa budynki.  Wkrótce potem zostałem zaproszony na zebranie rodziców uczniów SP Moszczenica.  Na spotkaniu ,  w którym uczestniczyło blisko 250 osób  jedna z matek zaprezentowała treść deklaracji imiennej,  w której rodzice mieli określić, do którego budynku uczęszczać będzie ich dziecko w przyszłym roku szkolnym. Nikt z obecnych na sali nie zgłosił nawet najdrobniejszych uwag do projektu tego dokumentu. Po niecałych dwóch tygodniach otrzymałem wyniki tej swoistej ankiety.  Pismem z dnia 23 kwietnia br. dyrektor SP Moszczenica poinformowała mnie,  że nie może zrealizować zapisów uchwał podjętych przez radę gminy. Powodem są deklaracje rodziców uczniów klas 0-8, z których wynika, że „ 93% będzie uczęszczało do budynku przy ul. Dworcowej, a 6% do budynku przy ul. Piotrkowskiej tj. około 35 uczniów z różnych klas.”  1 % rodziców nie zajął stanowiska. W tej sytuacji, gdy zbliżał się ostateczny termin opracowania arkuszy organizacyjnych jednostek,  zwróciłem się do przewodniczącej Rady Gminy Moszczenica o zwołanie sesji nadzwyczajnej, w celu uchylenia uchwał dotyczących lokalizacji szkoły podstawowej w Moszczenicy w dwóch budynkach - w przy ul. Piotrkowskiej i Dworcowej.  Na posiedzeniu 26 kwietnia - stosunkiem głosów:  10 „za”, 2 „przeciwnych”,  2 „wstrzymujących” i  1 osobie nieobecnej  - rada podjęła taką uchwałę.Jednym z argumentów za przyznaniem drugiej lokalizacji była duża liczba uczniów w placówce przy ul. Dworcowej. Nie szkoda, że rodzice nie chcą posyłać dzieci do drugiego budynku ? - Cały czas analizujemy dane demograficzne, a te są niepokojące. W kolejnych rocznikach zmniejsza się liczba dzieci.  W tym roku w szkole przy ul. Dworcowej mamy 27 oddziałów. W kolejnych latach ich liczba będzie sukcesywnie spadać. W  przyszłym roku szkolnym będzie ich 25, w 2020/21 – 23, w 2023/24 już tylko 20. Będziemy musieli się zmierzyć z tym problemem.   Ile rocznie wydajecie na oświatę? - W ubiegłym roku na oświatę wydaliśmy ponad 18 milionów złotych, z czego 5 milionów musimy dołożyć z budżetu gminy – subwencja i dotacje to tylko 13 milionów. Co może stać się z budynkiem po gimnazjum? Pojawiają się różne teorie…Pragnę uciąć te spekulacje. Wielokrotnie otrzymywałem prośby od różnych instytucji,  organizacji, jednostek organizacyjnych, referatów, organizacji społecznych o poprawę warunków lokalowych. Oświadczam, że moją intencją będzie zagospodarowanie budynku po wygasającym gimnazjum przy ul. Piotrkowskiej tylko i wyłącznie na potrzeby gminy Moszczenica. Może to być np. referat edukacji, biblioteka gminna, pomieszczenie dla harcerzy,  pomieszczenie dla emerytów, rencistów, KGW, GZOZ – rehabilitacja, GOPS lub Urząd Gminy. ---------------------------------------------------------------------------------------------DANE DEMOGRAFICZNE DLA SP MOSZCZENICA Rok szkolny Ilość oddziałów SP Moszczenica Pomieszczenia wolne do zagospodarowania 2019/20 25 2 2020/21 23 4 2021/22 23 4 2022/23 21 6 2023/24 20 7 2024/25 20 7 2025/26 19 8 2026/27 18 9    

Czytaj więcej...
W Moszczenicy ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

06.11.2018

W gminie Moszczenica ruszyła budowa nowej nitki gazociągu

Na tę inwestycję od dawna czekają mieszkańcy. Prace prowadzone są na odcinku Michałów – Jarosty. To pierwszy z trzech zaplanowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa etapów budowy gazociągu w gminie.  W poniedziałek, 5 listopada w Urzędzie Gminy w Moszczenicy odbyło się spotkanie robocze z przedstawicielami spółki dotyczące całości tej inwestycji. – Od przedstawicieli spółki otrzymaliśmy informacje o kolejnych planach. Przypomnę, że obecnie trwają prace budowlane na odcinku od trasy S8 poprzez Michałów i Jarosty Duże  (ulica Nowa do terenów dawnej huty). Odcinek od Jarost do Kosowa jest obecnie na etapie prac projektowych i od terminu ich zakończenia zależeć będzie termin rozpoczęcia prac budowlanych. Polska Spółka Gazownictwa już ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonawczej dla trzeciego – ostatniego etapu – od Kosowa do Woli Moszczenickiej i Moszczenicy. To bardzo dobre dla nas informacje  – cieszy się wójt Marceli Piekarek, który nie ukrywa, że cała inwestycja może potrwać nawet kilka lat. – Przetargi zostały ogłoszone i proces inwestycyjny trwa, a to jest najważniejsze. Pierwszy etap budowy gazociągu na odcinku Michałów – Jarosty ma zakończyć się jeszcze w tym roku. Gazociąg ma powstać także na terenie Rakowa. Z informacji jakie otrzymali mieszkańcy posesji położonych przy ul. Głównej , inwestor czyli Polska Spółka Gazownictwa poinformował, że gazociąg ma powstać w przeciągu trzech lat do podpisania umów z indywidualnymi odbiorcami.

Czytaj więcej...
Będzie nowa droga do cmentarza. Wkróctce poznamy wykonawcę

11.10.2018

Będzie nowa droga do cmentarza. Wkrótce poznamy wykonawcę

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi ogłosił właśnie przetarg na rozbudowę drogi wojewódzkiej 716 w Moszczenicy na odcinku od kościoła do ulicy Poduchownej. Zakres prac ucieszy mieszkańców. Oprócz modernizacji drogi wybudowana zostanie m.in. dodatkowa jezdnia z pasem do zawracania. To nią będą poruszały się kondukty żałobne pokonujące trasę od kościoła do cmentarza. Nasze starania przyniosły efekt. O tę inwestycję od dwóch lat walczyły wspólnie Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża i Urząd Gminy. To jedna z najważniejszych inwestycji drogowych, na którą czekają mieszkańcy. - Kondukty żałobne poruszają się obecnie drogą wojewódzką 716. Stwarza to ogromne niebezpieczeństwo, zarówno dla uczestników pogrzebu, jak i dla przejeżdżających w tym czasie samochodów. O pomoc w tej sprawie zwróciła się do Urzędu Gminy Parafia Podwyższenia Świętego Krzyża. Podjęliśmy wspólne działania i do pierwszego spotkania z władzami wojewódzkimi doszło już pod koniec 2016 roku – przypomina wójt Marceli Piekarek. Do Moszczenicy przyjechała wówczas Jolanta Zięba-Gzik, członek zarządu Województwa Łódzkiego, która zapewniła, że władze województwa dołożą wszelkich starań do zapewnienia bezpieczeństwa na tej drodze. Rozpoczął się proces przygotowania inwestycji i określenia zakresu prac. Aby wypełnić wszystkie postulaty parafian gmina m.in. przekazała bezpłatnie na ten cel działkę. – W ramach tej inwestycji wykonana zostanie rozbudowa drogi wojewódzkiej, rozbudowane będzie skrzyżowanie, wybudowana dodatkowa jezdnia wraz z placem do zawracania, przebudowana droga gminna – ul. Poduchowna, wybudowane będą chodniki, wykonane nowe zjazdy, zatoki autobusowe. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej, rowów otwartych, oświetlenia drogowego i przebudowę sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i wodociągowej – wylicza wójt Piekarek, który podkreśla, że przebudowa tego odcinka drogi wojewódzkiej 716 jest wynikiem współpracy urzędu i parafii, starań sołtysa wsi Moszczenica Jana Dąbrowskiego, władz powiatu – starosty Stanisława Cubały i wicestarosty Piotra Wojtysiaka, a przede wszystkim przychylności i bardzo dobrej współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Otwarcie ofert nastąpi 14 listopada. Pierwsze prace zostaną wykonane jeszcze w tym roku. Cała przebudowa ma zakończyć się do października 2019 r. i zostanie sfinansowana z budżetu województwa łódzkiego.

Czytaj więcej...
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

12.11.2018

Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica

Zapraszamy na ciekawe BEZPŁATNE szkolenia pozwalające rozwijać umiejętności dotyczące funkcjonowania w Internecie. Szczegółowe informacje o projekcie oraz o terminach szkoleń można uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Moszczenicy pod nr tel. 44 6169625 wew. 111 i 127. Rezerwacji można dokonać telefonicznie pod wyżej wskazanym nr telefonu bądź samodzielnie logując się na stronie https://fwzr.pl/rezerwacje/ Nie czekaj! Weź udział w wybranym przez siebie szkoleniu. Gmina Moszczenica w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Moszczenica". Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych mieszkańców, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych wśród min. 90% uczestników objętych szkoleniami kompetencji cyfrowych do 31 lipca 2019 roku. Wysokość dofinansowania wynosi 149 514,00 zł i stanowi 100% wartości projektu. Realizacja projektu grantowego obejmuje działania promocyjne, zakup sprzętu niezbędnego do przeprowadzenia działań szkoleniowych oraz organizację i przeprowadzenie szkoleń. W ramach projektu, osoby dorosłe powyżej 25 roku życia będą mogły skorzystać z BEZPŁATNYCH szkoleń w zakresie korzystania z Internetu, w tym e- usług, w 7 modułach tematycznych: Działam w sieciach społecznościowychKultura w sieciMój biznes w sieciMoje finanse i transakcje w sieciRodzic w internecieRolnik w sieciTworzę własną stronę internetową Szczegółowe informacje o projekcie: szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Moszczenica, którzy ukończyli 25 rok życia, w szkoleniach weźmie udział 267 osób, szkolenia będą miały formę warsztatów z użyciem komputerów udostępnionych przez gminę (12 komputerów zakupionych w ramach projektu), jedno szkolenie obejmie 12 godzin dydaktycznych i będzie rozłożone w czasie na 2 dni (po 6 godzin), szkolenia będą prowadzone na terenie Gminy Moszczenica (Szkoła Podstawowa w Moszczenicy, GOKiS w Moszczenicy, UG w Moszczenicy), uczestnikom zapewnione zostaną materiały szkoleniowe oraz catering, okres realizacji projektu: 01.09.2018 – 31.07.2019

Czytaj więcej...
Wyniki wyborów samorządowych

23.10.2018

Wyniki wyborów samorządowych

Państwowa Komisja Wyborcza podała oficjalne wyniki wyborów na Wójta Gminy i do Rady Gminy Moszczenica. Frekwencja wyborcza wyniosła 55,73%.Wyniki wyborów na Wójta:Marceli Piekarek - 62,85% (3522) Iwona Pietrzkowska - 29,72% (1667) Paweł Wychowałek - 7,44% (417) Skład nowej Rady Gminy: Okręg nr 1 Małgorzata Domańska (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 2 Zdzisław Sitek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 3 Michał Lewicki (KWW Wspólnie dla Gminy Moszczenica) Okręg nr 4 Marianna Zielonka (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 5 Bartłomiej Masiarek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 6 Jacek Kozakowski (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 7 Małgorzata Śmiechowicz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 8 Henryk Jończyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 9 Tadeusz Kowara (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 10 Mieczysław Wieczorek (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 11 Daniel Cichosz (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 12 Wojciech Jarzębowski (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 13 Janusz Banaszczyk (KW Prawa i Sprawiedliwości) Okręg nr 14 Mariusz Pomazany (KWW Marcelego Piekarka) Okręg nr 15 Waldemar Banaszczyk (KWW Marcelego Piekarka)Szczegółowe wyniki na stronie Państwowej Komisji Wyborczej

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka