Sprawdź czy wpłacasz opłaty za odbiór śmieci na dobre konto!

17.01.2020

Sprawdź czy wpłacasz opłaty za odbiór śmieci na dobre konto!

Uwaga! Przypominamy o zmianie numeru rachunku bankowego dla opłat za śmieci! We wrześniu uległ zmianie rachunek bankowy, na który należy wpłacać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej 20 8973 0003 0070 0700 0707 0196

Czytaj więcej...

Rekordowa dotacja dla gminy!

16.01.2020

Rekordowa dotacja dla gminy na rozbudowę kanalizacji sanitarnej!

Gmina Moszczenica otrzyma 15 milionów 700 tysięcy złotych na rozbudowę sieci kanalizacji i modernizację oczyszczalni ścieków. Zarząd województwa łódzkiego zdecydował o przyznaniu dofinansowania z funduszy unijnych na najbardziej oczekiwaną inwestycję infrastrukturalną na naszym terenie. Inwestycja ma być zrealizowana w ciągu trzech lat. To największy projekt i najwyższa kwota pozyskanych jednorazowo środków zewnętrznych w historii gminy. Uroczyste podpisanie umowy odbyło się 15 stycznia 2020 r w Łodzi. Urząd Marszałkowski reprezentował wicemarszałek Zbigniew Ziemba, gminę Moszczenica wójt Marceli Piekarek i skarbnik Anna Kaźmierczak. - Gmina Moszczenica w powiecie piotrkowskim zyska nowe możliwości inwestycji, inwestycji w infrastrukturę bardzo ważną, bo przekładającą się na jakość życia mieszkańców. Dziś wszyscy chcemy być ekologiczni, ale byśmy mogli być właśnie takimi musimy mieć odpowiednie warunki. – powiedział wicemarszałek Zbigniew Ziemba.- Bardzo się cieszę, bo to ważny dzień dla naszej gminy. Dziękuję wszystkim, którzy doprowadzili do podpisania tej umowy, a w szczególności całemu Zarządowi Województwa Łódzkiego - podkreślał wójt Marceli Piekarek. Inwestycja obejmie budowę sieci kanalizacji sanitarnej o długości 6,21 kilometra i zostanie przeprowadzona na terenie następujących miejscowości: Moszczenica, Powęziny, Gościmowice Drugie, Gazomia Stara, Kiełczówka, Baby, Gajkowice, Wola Moszczenicka. W ramach projektu przebudowana zostanie także oczyszczalnia ścieków i rozbudowana będzie stacja uzdatniania wody w Moszczenicy.(mp/Urząd Marszałkowski)zdjęcia: Adam Staśkiewicz

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

17.01.2020

Ogólnopolski Konkurs Grantowy „Równać Szanse 2020”

Ogólnopolski Konkurs Grantowy został ogłoszony w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2020” realizowanego przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży do organizacji pozarządowych i instytucji działających w miejscowościach do 20 000 mieszkańców . W Ogólnopolskim Konkursie Grantowym o dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 lipca 2020 r. a 30 listopada 2021 r. mogą ubiegać się: •organizacje pozarządowe (stowarzyszenia zarejestrowane w KRS lub w ewidencji prowadzonej przez Starostów i fundacje) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców), •domy kultury i biblioteki, które otrzymały od 2000 roku co najmniej jedną dotację w Regionalnym Konkursie Grantowym Programu Równać Szanse. Do kogo skierowany jest projekt? Projekt jest skierowany do młodzieży w wieku 13-19 lat (uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych oraz uczniów szkół średnich), z terenów wiejskich i miast do 20 tys. mieszkańców. Dzięki realizacji projektu młodzi ludzie poznają lokalne środowisko, mają okazję współpracować z instytucjami samorządowymi, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi. Projekt w wymiarze lokalnym pozwala młodzieży osiągnąć swój ważny i widoczny dla innych sukces, z drugiej strony – współpraca różnych partnerów cementuje lokalną społeczność. Projekty Programu Równać Szanse wyzwalają wśród młodzieży poczucie dumy i pozwalają silniej przywiązać się do miejsca, z którego pochodzą. Na stronie rownacszanse.pl znajdują się wszystkie informacje o konkursie i dostęp do generatora wniosków. Bezpośrednie linki: https://rownacszanse.pl/2020/okg_ogloszenie_I_etapW przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem: rownacszanse@pcyf.org.pl lub telefonicznie: (22) 826 10 16.

Czytaj więcej...

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM”

17.01.2020

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” - podsumowanie

Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” ma na celu działania polegające na wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” na dzień 01.01.2020r. zawarło: 110 umów z grantobiorcami  w ramach projektów grantowych na łączną kwotę                         2 221 322,00 zł.Ponadto:21 beneficjentów otrzymało pomoc finansową w ramach operacji z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej obejmującej wyposażenia świetlic wiejskich, tworzenie siłowni zewnętrznych/placów zabaw  na łączną kwotę 2 892 110,00 zł 36 beneficjentów otrzymało pomoc finansową z zakresu podejmowania działalności gospodarczej/rozwijania działalności gospodarczej na kwotę 5 605 222,00 zł. PODSUMOWANIE:  ZAKRES OPERACJI ILOŚĆ WYBRANYCH OPERACJI WYKORZYSTANA KWOTA Projekty Grantowe „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru” 64 1 139 770,00 zł „Budowa/przebudowa, modernizacja i/lub wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 10 272 220,00 zł „Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu” 7 255 116,00 zł „Działania służące promocji obszaru” 6 108 433,00 zł „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” 7 78 144,00 zł ,,Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru". 3 75 500,00 zł ,,Rozwój i wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej w tym inwestycje innowacyjne i/lub wpływające na ochronę środowiska i przeciwdziałanie zmianom klimatu" 13 292 139,00 zł Operacje z zakresu rozwoju ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej lub turystycznej lub rekreacyjnej 21 2 892 110,00 zł   Podejmowanie/Rozwijanie działalności gospodarczej 36 5 606 222,00 zł RAZEM: 167 10 718 654,00 zł   LGD „BUD-UJ RAZEM” przeprowadziło do chwili obecnej łącznie 26 naborów wniosków o przyznanie pomocy. Z indywidualnego doradztwa w Biurze Stowarzyszenia skorzystało 392 podmiotów, z czego 167 zawarło umowy o przyznanie pomocy.   Obecnie Stowarzyszenie LGD „BUD-UJ RAZEM” prowadzi nabory na przedsięwzięcia:  „Wzmacnianie kapitału społecznego mieszkańców” (organizacja warsztatów, spotkań tematycznych i wyjazdów studyjnych).  „Promocja i zachowanie dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego obszaru”                           (organizacja festynów, pikników, imprez promujących obszar LGD).   Więcej informacji o projektach zrealizowanych przez Stowarzyszenie LGD "BUD-UJ RAZEM" znajdziecie Państwo na naszej stronie: www.buduj.eu w zakładce "projekty zrealizowane".  

Czytaj więcej...

Tak graliśmy dla WOŚP!

14.01.2020

Tak graliśmy dla WOŚP!

Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztab w Moszczenicy zebrał 32 tysiące 20 złotych i 71 groszy (w tym 7 tysięcy 583 zł 46 groszy zebrano w Gminnym Ośrodku Kultury w Woli Krzysztoporskiej). - Choć nie udało nam się pobić ubiegłorocznego wyniku to i tak kwota jest imponująca – mówi Michał Karbowiak szef moszczenickiego sztabu WOŚP. – Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w ten finał – wolontariuszom, darczyńcom i mieszkańcom, którzy po raz kolejny pokazali swoje serca. Pieniądze zbierano do puszek i podczas finałowego koncertu w Gminnym Ośrodku Kultury. Na rzecz Orkiestry zlicytowano m.in. szalik Włókniarza Moszczenica, koszulki klubów MKS Piotrcovia i MKS Piotrcovianin, vouchery do pizzerii, myjni samochodowej, sesję fotograficzną, skrzynkę z narzędziami bon zakupowy do marketu, gadżety z logo 28 finału WOŚP, olbrzymiego misia maskotkę, książki i wiele innych rzeczy. Licytacje, w których brali udział mieszkańcy, lokalni przedsiębiorcy i samorządowcy przeplatane były występami piotrkowskiej szkoły tańca JAST. Niektóre osoby wrzucały do puszki wielokrotnie - m.in. dyr. GOKiS Jerzy Korytkowski, który licytował w swoim imieniu i w imieniu wójta Marcelego Piekarka. Finał zakończył się koncertem Kapeli Spod Dębu. Również Koła Gospodyń z Moszczenicy dołożyły swoją cegiełkę - podczas kiermaszu ciast zabrały ponad 2610,69 zł, bijąc swój ubiegłoroczny rekord. Tradycyjnie WOŚP wsparły trzy szkoły z terenu gminy, które zorganizowały przed niedzielnym finałem zbiórki i kiermasze. Szkoła Podstawowa w Gazomi przekazała do puszki kwotę 3010 zł, Szkoła Podstawowa w Moszczenicy - 2700 zł i 20 eurocentów oraz Szkoła Podstawowa w Srocku 353 zł i 33 grosze.

Czytaj więcej...

XXI sesja Rady Gminy

08.01.2020

XXI sesja Rady Gminy Moszczenica

9 stycznia 2020 roku  po raz kolejny obradować będą radni. Podczas sesji nadzwyczajnej omawiane będą sprawy związane z budżetem gminy i Wieloletnią Prognozą Finansową 2020 - 2030.Szczegółowy porządek obrad TUTAJ

Czytaj więcej...

Bądź bezpieczny w czasie ferii

08.01.2020

Bądź bezpieczny w czasie ferii

W tym sezonie ferie zimowe w województwie łódzkim potrwają od 13 do 26 stycznia 2020 r. Zimowa pora to wspaniała okazja do spędzania wolnego czasu poza domem, jak również na terenach oddalonych od miejsca zamieszkania. Wypoczywając aktywnie w czasie ferii zimowych dla bezpieczeństwa własnego oraz innych osób, należy pamiętać o zachowaniu ostrożności oraz stosować zasady podstawowe bezpieczeństwa.  Należy pamiętać o bezpiecznych i rozsądnych formach zabawy w miejscach, które znajdują się z dala od ulic, skrzyżowań, mostów i torów kolejowych.  Należy informować rodziców, gdzie spędzony będzie wolny czas, a powrót planować o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku.  Oprócz ciepłych ubrań ważne jest noszenie elementów odblaskowych.  Ostrożnie na drodze! W warunkach zimowych droga hamowania jest znacznie dłuższa, a widoczność ograniczona. Pamiętać należy, że zaczepianie deskorolek, sanek, łyżew lub nart do pojazdów mechanicznych, takich jak motocykl czy samochód jest niebezpieczne.  Stanowczo należy omijać zamarznięte rzeki, jeziora, kanały i stawy! Pozornie gruby lód może w każdej chwili załamać się pod ciężarem. Najlepiej korzystać ze specjalnie przygotowanych lodowisk.  Masywne sople lodu zwisające z balkonów i gzymsów. W takim miejscu lepiej zrezygnować z przebywania czy zabawy i powiadomić o sytuacji osoby dorosłe lub straż pożarną, które usuną niebezpieczeństwo. Wszelkie ważne informacje dotyczące form zorganizowanego wypoczynku, a także porady dla rodziców i opiekunów są dostępne na następujących stronach internetowych:  Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: www.wypoczynek.men.gov.pl,  Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łodzi pod adresem: www.pis.lodz.pl. W ramach akcji Bezpieczny Autokar Wojewódzkiej Inspekcji Transportu Drogowego w Łodzi przeprowadzane będą wzmożone kontrole przewozu osób odbywające się na głównych szlakach drogowych w województwie łódzkim. W Łodzi wyznaczone zostały punkty kontroli pojazdów. Kontrole autokaru można zgłaszać z jednodniowym wyprzedzeniem pod numer telefonu: 42 639 80 68 oraz na adres e-mail: sekretariat @witd.lodz.pl. Ponadto na stronie internetowej Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zamieszczony został wykaz punktów kontroli autokarów przewożących dzieci na terenie województwa łódzkiego http://www.lodzka.policja.gov.pl/el1/aktualnosci/3707,AKTUALNY-WYKAZ-STATYCZNYCH-PUNKTY-KONTROLI-AUTOKAROW.htmlIstnieje również możliwość sprawdzenia szczegółowych danych autokaru na stronie internetowej po adresem www.bezpiecznyautobus.gov.pl.Więcej o bezpiecznych feriach na https://lodzkie.eu/page/file.php?id=5013

Czytaj więcej...

Moszczenica zagra po raz kolejny dla WOŚP

08.01.2020

Moszczenica zagra po raz kolejny dla WOŚP

Kilkunastu wolontariuszy już od wczesnych godzin porannych wyruszy na ulice gminy Moszczenica i będzie kwestować na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.   Na finał moszczenicki sztab WOŚP zaprasza na koncert do sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Podczas kilkugodzinnej imprezy zaśpiewa i zagra Kapela spod Dębu, a do tańca porywać nas będą tancerze ze szkoła tańca JAST. W przerwach podczas występów zaplanowano liczne licytacje. - Wylicytować będzie można kilka ciekawych fantów (m.in. skrzynka narzędziowa, kosz słodycz, vouchery do Pizzeri Rocco, szalik GLKS Włókniarz Moszczenica czy koszulkę od MKS Piotrcovia Piotrków – wylicza Włodzimierz Kaźmierczak z GOKiS, członek sztabu.   Do akcji tradycyjnie przyłączą się Koła Gospodyń. - Panie przygotują słodkie wypieki, które będzie można spróbować za symboliczny „grosik” do puszki – dodaje W. Kaźmierczak. Przypominamy, że wolontariusze będą wyposażeni w specjalne identyfikatory i charakterystyczne puszki. Pieniądze będą zbierane na zakup najnowocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbędzie się 12 stycznia 2020 roku. Początek koncertu o godz. 17:00. Zapraszamy!  

Czytaj więcej...

Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD

08.01.2020

Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD BUD-UJ RAZEM

Stowarzyszenie  LGD "BUD-UJ RAZEM zaprasza mieszkańców do wyrażenia opinii na temat warunków życia w gminie. Celem badania jest ocena wdrażania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru naszej LGD, a uzyskane wyniki będą podstawą do dostosowania jej zapisów do potrzeb mieszkańców. Ankieta jest anonimowa, a zebrane informacje będą udostępnione w postaci zbiorowej i wykorzystane do monitorowania i ewaluacji działalności LGD ,,BUD-UJ RAZEM" i wdrażania LSR. Link do ankiety znajduje się poniżej: https://docs.google.com/forms/d/1n5V6xoO-p865MnmO_Ufg0jBJ7ych5qjMUfN2IZDhJ4E

Czytaj więcej...

Uwaga! Pięć wiaduktów na A1 zostanie zamkniętych

03.01.2020

Uwaga! Pięć wiaduktów na A1 zostanie zamkniętych

Zgodnie z przekazaną wiadomością przez firmę Budimex, wykonawcę projektu i budowy autostrady A1 na odcinku Tuszyn do węzła Bełchatów , informujemy, od czwartku 09.01.2020 r. (godz. 12.00) planowane są:- zamknięcie przejazdu obiektem WD-286 (A1 km 340+183) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Imielnia – Sierosław, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-287 (A1 km 341+979) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Papieże - Doły Brzeskie, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-288 (A1 km 342+809) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Papieże – Karlin (Brzoza) - zamknięcie przejazdu obiektem WD-290 (A1 km 345+385) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Żychlin – Wola Bykowska, - zamknięcie przejazdu obiektem WD-291 (A1 km 346+829) prowadzącym drogę nad autostradą relacji Polesie – Bąkowiec. Zarówno ruch pojazdów, jak i pieszy po zamknięciu wiaduktów nie będzie możliwy. Wykonawca budowy przypomina, że dostępne są następujące przejazdy przez autostradę A1: - przejazd pod obiektem WA-284 – relacji Mąkoszyn – Dąbrówka, - przejazd pod obiektem WA-289 (z ograniczeniem wysokości pojazdu do 3,10 m) – relacji Kamocin – Brzoza, - przejazd na wysokości ul. Twardosławickiej (Piotrków Trybunalski) – skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, - przejazd objazdem wokół Węzła Piotrków Trybunalski Południe (węzeł bełchatowski).

Czytaj więcej...

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

03.01.2020

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2020

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESIĄCACH STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2020   Mieszkańców Moszczenicy, Woli Moszczenickiej oraz Rakowa Dużego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na terminy odbiorów odpadów komunalnych, z uwagi na podział ulic   Moszczenica: ul. Cmentarna, Dworcowa, Kolejowa, Lipowa, Piotrkowska, Poduchowna, Pogodna, Wolborska, Wschodnia 17.01.2020, 14.02.2020, 13.03.2020, 10.04.2020, 08.05.2020, 05.06.2020, 03.07.2020, 31.07.2020, 28.08.2020, 25.09.2020, 23.10.2020, 20.11.2020, 18.12.2020 08.05.2020, 20.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Gazomia Nowa, Gazomia Stara, Gościmowice Drugie, Białkowice, Gościmowice Pierwsze, Raciborowice 20.01.2020, 17.02.2020, 16.03.2020, 16.04.2020, 11.05.2020, 08.06.2020, 06.07.2020, 03.08.2020, 31.08.2020, 28.09.2020, 26.10.2020, 23.11.2020, 21.12.2020 11.05.2020, 23.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Gajkowice, Raków, Raków Duży 21.01.2020, 18.02.2020, 17.03.2020, 14.04.2020, 12.05.2020, 09.06.2020, 07.07.2020, 04.08.2020, 01.09.2020, 29.09.2020, 27.10.2020, 24.11.2020, 22.12.2020 12.05.2020, 24.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Daszówka, Jarosty, Karlin, Michałów, Raków Duży ul. Słonecznikowa, Makowa i Migdałowa 22.01.2020, 19.02.2020, 18.03.2020, 15.04.2020, 13.05.2020, 10.06.2020, 08.07.2020, 05.08.2020, 02.09.2020, 30.09.2020, 28.10.2020, 25.11.2020, 23.12.2020 26.05.2020, 19.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Rękoraj, Kosów, Sierosław 09.01.2020, 06.02.2020, 05.03.2020, 02.04.2020, 30.04.2020, 28.05.2020, 25.06.2020, 23.07.2020, 20.08.2020, 17.09.2020, 15.10.2020, 12.11.2020, 10.12.2020 19.05.2020, 10.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE     Dąbrówka,  Podolin, Srock 23.01.2020, 20.02.2020, 19.03.2020, 16.04.2020, 14.05.2020, 05.06.2020, 09.07.2020, 06.08.2020, 03.09.2020, 01.10.2020, 29.10.2020, 26.11.2020, 24.12.2020 14.05.2020, 26.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Baby, Kiełczówka, Pomyków 24.01.2020, 21.02.2020, 20.03.2020, 17.04.2020, 15.05.2020, 12.06.2020, 10.07.2020, 07.08.2020, 04.09.2020, 02.10.2020, 30.10.2020, 27.11.2020, 18.12.2020 25.05.2020, 13.10.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Wola Moszczenicka: ul. Boczna, Brzozowa, Dębowa, Dworska, Gazomska, Klonowa, Leśna, Łąkowa, Piotrkowska, Proszeńska, Rolna, Rzeczna, Smugowa, Wiosenna, Wiśniowa, Zaciszna, Zielona 03.01.2020, 31.01.2020, 28.02.2020, 27.03.2020, 24.04.2020, 22.05.2020, 19.06.2020, 17.07.2020, 14.08.2020, 11.09.2020, 09.10.2020, 06.11.2020, 04.12.2020 20.05.2020, 06.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE   Moszczenica: ul. Cegielniana, Fabryczna, Hodowlana, Jaworowa, Kosowska, Nowy Świat, Rzemieślnicza, Spacerowa, Wesoła, Wrzosowa Wola Moszczenicka: ul. Akacjowa, Cicha, Jodłowa, Krzywa, Miodowa, Modrzewiowa, Nowa, Ogrodowa, Polna, Południowa, Plac Włókniarzy, Projektowana, Robotnicza, Słoneczna, Sosnowa 10.01.2020, 07.02.2020, 06.03.2020, 03.04.2020, 05.05.2020, 29.05.2020, 26.06.2020, 24.07.2020, 21.08.2020, 18.09.2020, 16.10.2020, 13.11.2020, 11.12.2020 29.05.2020, 13.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE     Miejsca trudno dostępne 08.01.2020, 05.02.2020, 04.03.2020, 01.04.2020, 29.04.2020, 27.05.2020, 24.06.2020, 22.07.2020, 19.08.2020, 16.09.2020, 14.10.2020, 10.11.2020, 09.12.2020 – Jarosty ul. Łąkowa 15,  Moszczenica ul. Cegielniana 22, Moszczenica ul. Wolborska 74, Wola Moszczenicka ul. Łąkowa 2 i 3, Raciborowice 32, 33, 34, Rękoraj 98, Rękoraj 99, Srock od ul. Podolskiej (2 adresy) 24.06.2020, 10.11.2020 – ODPADY WIELKOGABARYTOWE I ZUŻYTE URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE

Czytaj więcej...

Ferie z GOKiSem. Ruszyły zapisy!

30.12.2019

Ferie z GOKiSem. Ruszyły zapisy!

Od 13 stycznia 2020 r. uczniowie z województwa łódzkiego rozpoczną ferie zimowe. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu zaprasza dzieci z gminy Moszczenica do aktywnego spędzania wolnego czasu. Będą wycieczki w ciekawe miejsca, dmuchany plac zabaw w hali sportowej, wspólne pieczenie pizzy i turniej szachowy na zakończenie ferii. Szczegółowy harmonogram wycieczek oraz pozostałych zimowych atrakcji na plakatach i stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. Zapisów należy dokonywać osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Moszczenicy. Serdecznie zapraszamy !

Czytaj więcej...

Aktualności

Wspólna Wieczerza Wigilijna 2019

23.12.2019

Wspólna Wieczerza Wigilijna 2019

Już po raz dziewiąty Gmina Moszczenica wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Moszczenicy, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Moszczenicy, Stowarzyszeniem Moszczenica Naszą Gminą, Ochotniczą Strażą Pożarną w Moszczenicy, Kołem Gospodyń Wiejskich w Moszczenicy, Parafią pw. Podwyższenia Świętego Krzyża w Moszczenicy oraz Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wspólnie zorganizowani wieczerzę wigilijna dla mieszkańców gminy Moszczenica. Tradycyjnie wieczerza zaczęła się od wspólnej modlitwy, składania sobie życzeń i wspólnego śpiewania kolęd.(mat./zdjęcia GOKiS)

Czytaj więcej...
Gwiazdka dla Szansy

23.12.2019

Gwiazdka dla Szansy

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest i czym dzieli się innymi. Jedynie człowiek wielkiego serca wyciągnie pomocną dłoń. - Kiedy dostaliśmy zaproszenie od starosty Piotra Wojtysiaka, by uczestniczyć w koncercie charytatywnym na rzecz Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego w Piotrkowie Tryb. Szansa, poprzez wystawienie swojego stoiska Bożonarodzeniowego, ani przez moment nie był zawahania - opowiada Halina Derach przewodnicząca GZ KGW w Moszczenicy. - Zaczęliśmy już podczas naszej wigilii, gdzie panie z KGW Pomyków, Białkowice, Gajkowice, Podolin, Srock, Gościmowice Piersze, Raków i Baby wystawiły swoje stroiki i bombki do licytacji. Stroiki zakupili wówczas wójt Marceli Piekarek, radni Rady Gminy Wojciech Jarzębowski i Waldemar Banaszczyk, członkowie Kapeli Podwórkowej, ksiądz proboszcz z Karlina oraz koleżanki z KGW.Koncert charytatywny "Gwiazdka dla Szansy" poprzedzony został kiermaszem świątecznym, na którym można było nabyć za datek do puszki m.in. pyszne ciasta i pierogi. Nasze stoisko Kół Gospodyń Wiejskich reprezentowały: Halina Derach, Danuta Dziadczyk, Maria Olejnik, Halina Justyna Henryka Macherowska, Zofia Bogdan, Barbara Nadajczyk.- Po koncercie uroczyście wszystkie zebrane środki przekazaliśmy dyrektor Centrum Edukacyjno-rehabilitacyjnego Szansa Hannie Gural. Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć choć trochę tę cenną inicjatywę. Wiemy, że w naszej gminie jest dużo dzieci, które korzystają z tego Centrum. Wszystkim ofiarodawcom za chęć niesienia pomocy innym z całego serca dziękujemy - podsumowuje Halina Derach.

Czytaj więcej...
Jasełka w SP Jarosty

23.12.2019

Jasełka w SP Jarosty

W Szkole Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach odbyło się tradycyjne spotkanie przedświąteczne. Tym razem motywem przewodnim jasełek były słowa Matki Teresy z Kalkuty  ,,Zawsze ilekroć się uśmiechniesz do swojego brata, wyciągniesz do niego rękę - jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy milkniesz, by innych wysłuchać, zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, które jak żelazna obręcz uciskają ludzi w ich samotności – jest Boże Narodzenie”.W spotkaniu oprócz społeczności szkolnej i Rady Rodziców uczestniczyli także rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście.

Czytaj więcej...
Wigilia KGW

17.12.2019

Wigilia Kół Gospodyń Wiejskich

Przy wigilijnym stole spotkały się przedstawicielki wszystkich Kół Gospodyń Wiejskich działających w gminie Moszczenica. W wyjątkowej atmosferze składano sobie życzenia wszelkiej pomyślności i zdrowie. Halina Derach, prezes gminnego KGW nie ukrywała jednak, że ten rok był trudny dla KGW.- Przeprowadzenie naszych organizacji przez zmiany prawne wymagało dużo wysiłku, ale udało się i to jest najważniejsze. Życzę Wam wszystkim zdrowia, szcześcia oraz dalszej satysfakcji i radości z pracy na rzecz naszej społeczności – mówiła H.Derach. Życzenia świąteczne wszystkim paniom złożyli również wójt gminy Moszczenica Marceli Piekarek, radny Wojciech Jarzębowski oraz Wiesława Olejnik, wiceprzewodnicząca Rady Miasta Piotrkowa. Spotkanie miało także akcent charytatywny. Panie z KGW przygotowały stroiki i ozdoby na świąteczne stoły, które zostaną zlicytowane podczas uroczystego koncertu na rzecz Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego Szansa w Piotrkowie.

Czytaj więcej...
Sprawdzali swoją wiedzę o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

19.12.2019

Sprawdzali swoją wiedzę o życiu i twórczości Stanisława Moniuszki

Rok 2019 uchwałą Senatu RP ogłoszony został m.in. Rokiem Stanisława Moniuszki (1819-1872). Z okazji 200. rocznicy urodzin kompozytora w Szkole Podstawowej imienia Margarethy Kamprad w Jarostach i  w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się konkursy poświęcone życiu i twórczości tego znakomitego kompozytora.- Stanisław Moniuszko to jeden z najważniejszych polskich kompozytorów, twórca polskiej opery narodowej. Znajomość jego dokonań i twórczości w polskim społeczeństwie jest ciągle jeszcze zbyt nikła. Mam nadzieję, że ten konkurs choć trochę ten stan rzeczy zmieni, bowiem uczestnicy musieli wykazać się doskonałą znajomością zarówno życiorysu kompozytora, jak i jego dzieł, które m.in. rozpoznawali wysłuchując nagrań - mówi Maria Bylinka, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach, pomysłodawca i organizator konkursu. Wyniki konkursu - SP Jarosty: I miejsce Karol Midera kl.VIb II miejsce Patrycja Dajcz kl.VII III miejsce Mateusz Wężyk kl.VIa Wyniki konkursu - SP Baby: I miejsce Karol Kopeć kl.VIII II miejsce Zuzanna Pabiniak kl.VI Amelia Sałata kl.Vb Hanna Ignatowicz kl.Vb III miejsce Wiktoria Nowak kl.VII

Czytaj więcej...
Strażacka wigilia w Jarostach

16.12.2019

Strażacka wigilia w Jarostach

Druhowie ze wszystkich jednostek OSP z terenu gminy Moszczenica spotkali się na wspólnej wigilii. Część oficjalną poprowadził wicestarosta piotrkowski Dariusz Magacz, będący również prezesem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Moszczenicy. Modlitwę odmówił kapelan gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej ks. Władysław Paś, proboszcz parafii pw. Podwyższenia św. Krzyża w Moszczenicy. – Dziękujemy Wam za to, że jesteście. Żaden sprzęt, nawet najlepszy nie zstąpi człowieka i jego oddania drugiemu człowiekowi – podkreślał ks. Władysław Paś. Razem ze strażakami przy wspólnym stole usiedli przedstawiciele duchowieństwa, władz gminnych oraz zaproszeni goście: bryg. Jan Mielczarek, naczelnik Wydziału Operacyjno-Szkoleniowy PSP w Piotrkowie, przewodnicząca Rady Gminy Małgorzata Domańska, wójt Marceli Piekarek, dyrektor GOKiS Jerzy Korytkowski, Bogdan Rogalski – prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy, Anna Kulik, opiekująca się na co dzień z ramienia gminy Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. - W imieniu wszystkich mieszkańców dziękuję Wam za poświęcenie i ofiarność. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni – dziękował wójt Marceli Piekarek, który przekazał druhom i ich rodzinom życzenia na nadchodzące święta i Nowy Rok. Do życzeń dołączył się również bryg. Jan Mielczarek, który w imieniu własnym i komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie podziękował za owocną współpracę i służbę.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »