Komunikat Wójta Gminy Moszczenica

27.03.2020

Komunikat Wójta Gminy Moszczenica

Na potrzeby zapewnienia ochrony mieszkańców Gminy Moszczenica w sytuacji kryzysowej lub możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS CoV-2 Wójt Gminy Moszczenica określił szczególne formy udzielania pomocy mieszkańcom Gminy Moszczenica:w obszarze pomocy psychologicznej – poprzez kontakt online z psychologiem w sytuacjach załamań i kryzysów osobistych związanych z izolacją po poddaniu kwarantannie, straty członka rodziny lub osoby bliskiej w rezultacie zachorowania na COVID-19;w obszarze pomocy interwencyjnej, po wcześniejszej weryfikacji w razie potrzeby – poprzez zaopatrzenie w żywność,  dostarczenie leków zalecanych przez lekarza – dla osób pozostających w kwarantannie domowej.Potrzebę ww. pomocy należy zgłosić do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy z/s w Kosowie telefonicznie pod nr tel.  727 770 779 w godz. 7.30 – 19.00 lub na adres e-mail gops@moszczenica.pl  Jednocześnie informuje się, że pracownicy GOPS po zweryfikowaniu konieczności zapewnienia ww. form pomocy podejmą stosowne działania w kierunku ich realizacji przez wytypowane do tego celu służby.

Czytaj więcej...

Polecenia wojewody łódzkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa

27.03.2020

Polecenia wojewody łódzkiego w sprawie zapobiegania rozprzestrzeniania koronawirusa

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński polecił:1. Zawieszenie działalności (zamknięcie) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje publiczne; 2. Podjęcie przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast działań zmierzających do zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. tworzonych i prowadzonych przez inne podmioty. 3. Czasowe zawieszenie działalności, na terenie województwa łódzkiego, w terminie od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. w: ▶ placówkach wsparcia dziennego; ▶ centrach integracji społecznej; ▶ klubach integracji społecznej; ▶ dziennych domach i klubach seniora; ▶ środowiskowych domach samopomocy; ▶ warsztatach terapii zajęciowej. Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wojewoda może wydawać polecenia obowiązujące wszystkie organy administracji rządowej działające w województwie i państwowe osoby prawne, organy samorządu terytorialnego, samorządowe osoby prawne oraz samorządowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Polecenie podlega natychmiastowemu wykonaniu

Czytaj więcej...

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

26.03.2020

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nieczynny do odwołania!

Ze względu na pandemię koronawirusa oraz ograniczenia w poruszaniu się do niezbędnych sytuacji wprowadzone przez polski rząd, informujemy, że Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Moszczenicy przy ul. Dworcowej koło "Orlika" będzie nieczynny aż do odwołania.O wznowieniu pracy PSZOK poinformujemy na oficjalnej stronie gminy - moszczenica.pl oraz profilach społecznościowych. Prosimy śledzić nasze komunikaty

Czytaj więcej...

Uwaga Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie!

20.03.2020

Przedsiębiorstwo Komunalne zawiesza możliwość bezpośrednich wpłat w kasie! Płatność tylko przelewem

Wobec ogłoszenia od dnia 14 marca 2020 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego, Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy działając w celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się COVID-19 (zapalenia płuc spowodowanego koronawirusem SARS-CoV-2) zawiesza na dwa tygodnie działalność Kasy. Od dnia 23 marca do dnia 3 kwietnia 2020 roku nie będzie można dokonywać bezpośrednich płatności gotówkowych oraz za pomocą kart kredytowych. Wszelkie płatności prosimy realizować poprzez dokonywanie przelewów na konto Spółki: Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej Oddział w Moszczenicy Nr rachunku: 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Za wszelkie niedogodności przepraszamy.

Czytaj więcej...

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

25.03.2020

Oszustwo na koronawirusa - policja ostrzega!

Policjanci przestrzegają przed nieuczciwymi zachowaniami osób, które wykorzystując epidemię koronawirusa oferują do sprzedaży środki mające rzekomo cudowne właściwości i zwalczające wirusa. Oferują je w Internecie lub podszywają się pod instytucje i organizacje mające na celu zwalczanie i zapobieganie szerzeniu się wirusa czy też zajmujące się jego leczeniem. Nie dajmy się oszukać i o każdym taki przypadku informujmy Policję.

Czytaj więcej...

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

23.03.2020

Przerwa w pracy punktu potwierdzającego Profil Zaufany

Uwaga! W dniach 25.03 – 31.03.2020 r. punkt potwierdzający profil zaufany w Urzędzie Gminy w Moszczenicy będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy.

Czytaj więcej...

Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych

17.03.2020

Sprawdź zakres i zasady działania instytucji gminnych. Ważne telefony i rachunki.

Ważne informacje, zasady i ograniczenia dotyczące działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej w Gminie Moszczenica Urząd Gminy w Moszczenicy Ograniczona została możliwość osobistego załatwiania spraw w urzędzie oraz dokonywania płatności w Kasie Urzędu od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. Wszelkich płatności prosimy dokonywać elektronicznie na następujące rachunki bankowe: 03 89730003 0070 0700 0707 0017 Dochody (podatki, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo) 36 89730003 0070 0700 0707 0005 Depozyt ( Wadium ) 62 89730003 0070 0700 0707 0022 Udostępnienie danych meldunkowych 20 89730003 0070 0700 0707 0196 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Osobiście będzie można jedynie załatwiać sprawy związane z rejestracją zgonów i urodzeń. W pozostałych sprawach prosimy o korzystanie z drogi elektronicznej: maile, platforma ePUAP, listownie oraz telefonicznie (tel. do sekretariatu 44 616 96 25). Telefony do poszczególnych Referatów znajdują się na stronie http://www.moszczenica.pl/ w zakładce KONTAKT. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie GOPS funkcjonuje zgodnie z godzinami urzędowania jednak zminimalizowano kontakt z osobami korzystającymi z pomocy społecznej. Zastosowano poniższe środki ostrożności. Została wyznaczona strefa załatwiania interesantów w siedzibie GOPS. Każdy wchodzący do siedziby ma mierzoną temperaturę bezdotykowym termometrem oraz dezynfekowane ręce. Wypłaty świadczeń pieniężnych realizowane są jak dotychczas. W dzień wypłat gotówkowych w Kasie do siedziby GOPS wpuszczanych jest jednocześnie nie więcej niż 3 osoby. Działania pracowników terenowych w środowiskach domowych osób korzystających z pomocy społecznej zostały ograniczone tylko do koniecznych. Sprawy urzędowe załatwiane są głównie drogą telefoniczną i elektroniczną bez kontaktu osobistego. W sprawach wymagających bezpośredniego kontaktu z interesantem stosowane są szczególne środki ostrożności (dezynfekcja rąk, mierzenie temperatury, rękawiczki i maseczki ochronne). Kierownik GOPS prosi mieszkańców Gminy Moszczenica o nie bagatelizowanie zagrożenia epidemicznego, pozostawanie w domach i zachowywanie rekomendowanych środków ostrożności, a w sytuacjach tego wymagających kontaktowanie się telefoniczne pod numer telefonu GOPS 44 616 95 97 lub elektronicznie na adres e-mail: gops@moszczenica.pl Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Od dnia 12.03.2020r. do 27.03.2020r. wszystkie zajęcia odbywające się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu oraz Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka zostają odwołane. Targowisko gminne w Moszczenicy Wprowadzone zostały ograniczenia handlu na targowisku gminnym przy ulicy Dworcowej. Od 16 marca możliwa jest sprzedaż tylko produktów spożywczych i higienicznych. Zmiany obowiązywać będą aż do odwołania. Gminny Zespół Ochrony Zdrowia w Moszczenicy i Srocku Rejestracja pacjentów odbywać się będzie wyłącznie drogą telefoniczną a wejście do przychodni będzie możliwe tylko w szczególnych przypadkach. Pacjentom będą udzielane teleporady w godzinach pracy przychodni. W sytuacji kiedy jest to niezbędne – wyłącznie na polecenie lekarza – pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy będzie możliwość wejścia do przychodni. Nie należy przychodzić do przychodni po recepty, skierowania, zwolnienia lekarskie – będą one przekazywane elektronicznie. Powtórzenie leków będzie odbywać się tylko telefonicznie. Pacjent przez telefon będzie otrzymywał numer recepty i z nim uda się do apteki. Nie będzie działać rehabilitacja i stomatologia (pełne informacje telefoniczne w gabinetach). Odwołane zostają wszelkie konsultacje, szczepienia, bilanse, pobrania krwi do badań. Kontakt telefoniczny: Moszczenica - tel. 44 616 81 68; 44 616 93 25; Srock - tel.44 616 03 79. Prosimy o wyrozumiałość dla personelu i stosować się do zaleceń Przedsiębiorstwo Komunalne w Moszczenicy Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy, mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwraca się z prośbą o: podawanie drogą telefoniczną bądź mailową aktualnych stanów wodomierzy tel. 44 6169486; e-mail: pekamosz@wp.pl dokonywania płatności wynikających z wystawionych faktur przelewem na rachunek: BSZP O/Moszczenica 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 Kasie Przedsiębiorstwa – zamknięta!Gminna Biblioteka Publiczna Placówka zamknięta aż do odwołania. Licząc na Państwa zrozumienie prosimy o dostosowanie się do powyższych zaleceń, dotyczących ograniczenia bezpośrednich kontaktów. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych             Informujemy, że dotychczasowe dyżury psychologa i terapeuty uzależnień w marcu odbywać się będą w formie konsultacji i porad telefonicznych oraz sesji on-line (przez aplikację Skype). Dni i godziny dyżurów: Terapeuta uzależnień- 19.03 godz. 14-17 tel: 537 353 526 (rozmowy na koszt terapeuty) Psycholog- 26.03 godz. 14-17 , tel: 531 170 073 (rozmowy na koszt psychologa) Sesje on-line w tych samych dniach i godzinach. Szczegóły dotyczące sesji on-line należy ustalić z psychologiem/terapeutą dzwoniąc na wyżej wymieniony nr telefonu.Numer specjalnej infolinii NFZ  dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem  800-190-590Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że w przypadku podejrzenia zarażenia koronawirusem, wystąpienia objawów - wysokiej gorączki, kaszlu, duszności, celem uzyskania informacji co do dalszego postępowania powinny skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Piotrkowie Trybunalskim WYŁĄCZNIE telefonicznie pod numerami: do godz. 15:00 (44) 649 50 63 wew. 43 po godz. 15:00 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Piotrkowie Trybunalskim tel. kom. 605 371 373 TELEFON ALARMOWY kom. 661 61 68 05   Wojewoda łódzki uruchomił całodobową infolinię dla mieszkańców województwa łódzkiego poświęconą koronawirusowi. ☎ Numer to: 42 664 19 04 To infolinia dla wszystkich tych osób, które mają wątpliwości: ➡ co do swojego stanu zdrowia, ➡ co do pojawienia się u siebie ewentualnych objawów, ➡ jak zachowywać się w czasie kwarantanny, ➡ oraz dla wszystkich, którzy mają pytania dotyczące zagrożenia epidemiologicznego w naszym województwie.

Czytaj więcej...

Policja zachęca do korzystania z aplikacji

25.03.2020

Policja zachęca do korzystania z aplikacji "Kwarantanna domowa"

Aplikacja „Kwarantanna domowa” to szybsza komunikacja ze służbami i lepsza opieka dla objętych kwarantanną – jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store.

Czytaj więcej...

Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

25.03.2020

Informacja o rekrutacji na funkcję urzędnika wyborczego do gminy Przedbórz

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że trwa rekrutacja na funkcję urzędnika wyborczego gm. Przedbórz:Uwaga: W dalszym ciągu można składać zgłoszenia na funkcję urzędnika wyborczego.Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanejWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Wzór (docx) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, mającego co najmniej 5-letni staż pracy w urzędach obsługujących: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostkach im podległych lub przez nie nadzorowanychWzór (pdf) - Zgłoszenie kandydata na urzędnika wyborczego, będącego pracownikiem urzędu obsługującego: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostki im podległej lub przez nie nadzorowanej  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczychUchwała Nr 5/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków urzędnika wyborczego 

Czytaj więcej...

ŁODR w Bartoszewicach ogranicza odstęp. Obsługa tylko telefoniczna lub mailem.

20.03.2020

ŁODR w Bratoszewicach ogranicza dostęp. Obsługa tylko telefoniczna, pocztą lub mailem.

Komunikat ŁODR w Bartoszewicach

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący sieci Eleader

20.03.2020

Komunikat dotyczący sieci Eleader

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że w związku z pandemią koronawirusa, w celu umożliwienia korzystania z zasobów e-learningu zarówno uczniom jak i nauczycielom (w tym umożliwienia prowadzenia zajęć poprzez komunikatory internetowe np. Skype), ale także w celu udostępnienia realizacji pracy zdalnej mieszkańcom czterech gmin (projekt Eleader) wszystkie stacje bazowe sieci Eleader (…) ( zarówno dla użytkowników sieci OB, jak i użytkowników tzw. Internetu socjalnego) pracują z prędkością 15Mb/s per użytkownik. Pragniemy przypomnieć, że w szkołach nauczyciele dysponują łączami o gwarantowanej przepustowości 1Gb/s. Wszystkich mieszkańców zachęcamy do subskrybowania profili naszych gmin w aplikacji Twitter. Dzięki temu, w przypadku zaistnienia wyjątkowej sytuacji, będziemy mogli w bardzo szybki sposób przesłać Państwu krótkie komunikaty informacyjne. Zachęcamy także Państwa do procedowania spraw drogą elektroniczną np. poprzez platformę ePUAP. Gminy naszego Konsorcjum dysponują nowoczesnym systemem EZD PUW, który pozwala nam w sposób uporządkowany i elektroniczny prowadzić Państwa sprawy. Przypominamy, że najbliższe punkty potwierdzania Profili Zaufanych znajdują się w Urzędzie Gminy Moszczenica oraz Urzędzie Gminy Ujazd.

Czytaj więcej...

Komunikat dotyczący pracy ARIMR - nowe informacje

20.03.2020

Komunikat dotyczący pracy ARIMR - nowe informacje

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 - „koronawirusa", aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.: - ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych - jednostka pracuje bez kontaktu z interesantami; - kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail są dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki BP ARiMR (informacja IRZ: 44 635 79 08, 44 635 79 31; informacja odnośnie płatności: 44 645 21 51, 44 635 79 34; informacja BWI: 44 635 79 38; adres e-mail: bp088_kancelaria@arimr.gov.pl); - w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań w siedzibie BP ARiMR udostępniona została wrzutnia / urna, w której należy pozostawić dokumenty / wnioski / oświadczenia bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji. Większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet. 1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus! 2. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez: - pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego, - wysłanie pocztą, - złożenie poprzez platformę ePUAP, - przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym. OŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCE BRAK ZMIAN… - SKŁADAMY DO 15 KWIETNIA 2020R. Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez Internet, do czego zachęcamy (dane potrzebne do logowania można uzyskać telefonicznie od pracowników BP ARiMR w Piotrkowie Tryb.). W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu (jeżeli potwierdzenia są przewidziane/niezbędne w procesie obsługi sprawy). Jeżeli Wnioskodawca chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty. Jednocześnie informujemy, że: 1.W przypadku składania nowych zgłoszeń bydła do rejestru – zgłoszeń należy dokonywać: a. z wykorzystaniem Portalu IRZplus, zaznaczając przesłanie paszportu za pośrednictwem poczty; b. w formie papierowej za pośrednictwem "poczty", zaznaczając na druku Odbiór paszportu - za pośrednictwem placówki pocztowej operatora wyznaczonego; Na adres kancelarii biura powiatowego należy przesłać potwierdzenia wniesienia opłaty za wydanie i za przesłanie paszportu. Pozwoli to Agencji na wydanie paszportu bydła bez konieczności wizyty zainteresowanego w biurze powiatowym. Razem z potwierdzeniem należy wysłać na adres-mail oświadczenie, że wyrażacie Państwo zgodę na wysłanie paszportu pocztą. Agencja po otrzymaniu w/w potwierdzenia wyśle paszporty na wskazany adres

Czytaj więcej...

Aktualności

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

17.03.2020

Komunikat Przedsiębiorstwa Komunalnego w Moszczenicy

Zarząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Moszczenicy mając na uwadze aktualną sytuację epidemiczną w kraju, zwraca się z prośbą o: podawanie drogą telefoniczną bądź mailową aktualnych stanów wodomierzy tel. 44 6169486; e-mail: pekamosz@wp.pl dokonywania płatności wynikających z wystawionych faktur przelewem na rachunek :BSZP O/Moszczenica 79 8973 0003 0070 0700 0837 0001 lub w kasie Przedsiębiorstwa – preferowane formy płatności bezgotówkowe.

Czytaj więcej...
Czasowe ograniczenia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Kasa Urzędu zamknięta

16.03.2020

Czasowe ograniczenia załatwiania spraw w Urzędzie Gminy. Kasa Urzędu zamknięta.

Szanowni Państwo, analizując aktualnie panującą w naszym kraju sytuację i konieczność ograniczenia kontaktów bezpośrednich, by zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa  prosimy o ograniczenie wizyt w Urzędzie Gminy. Wykaz rachunków bankowych gminy do pobrania tutaj TUTAJ Wykaz rachunków bankowych funkcjonujących w Urzędzie Gminy Moszczenica   03 89730003 0070 0700 0707 0017         Dochody ( podatki,  opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, czynsze, dzierżawa, opłata skarbowa, rezerwacja miejsc targowych, opłata skarbowa, opłata za pełnomocnictwo)   36 89730003 0070 0700 0707 0005         Depozyt ( Wadium )   62 89730003 0070 0700 0707 0022         Udostępnienie danych meldunkowych   20 89730003 0070 0700 0707 0196        Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej...
Ograniczony handel na targowisku gminnym w Moszczenicy

16.03.2020

Ograniczony handel na targowisku gminnym w Moszczenicy

UWAGA!  W związku z zagrożeniem epidemicznym wprowadzone zostały ograniczenia handlu na targowisku gminnym. Od 16 marca możliwa jest sprzedaż tylko produktów spożywczych i higienicznych. Obostrzenia obowiązywać będą aż do odwołania.

Czytaj więcej...
Kwalifikacja wojskowa wstrzymana

16.03.2020

Kwalifikacja wojskowa wstrzymana

W związku z rozprzestrzeniającym się koronawirusem powiatowa kwalifikacja wojskowa, która miała rozpocząć się 16 marca i potrwać do 10 kwietnia 2020 roku,  zostaje wstrzymana do odwołania. (źródło www.powiat-piotrkowski.pl/informacje/kwalifikacja-wojskowa-wstrzymana)

Czytaj więcej...
Ważne informacje i zalecenia dotyczące profilaktyki antywirusowej

12.03.2020

Ważne informacje i zalecenia dotyczące działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej

Publikujemy komunikat Wójta Gminy dotyczący działalności instytucji samorządowych i profilaktyki antywirusowej.

Czytaj więcej...
Komunikat KRUS

16.03.2020

Komunikat KRUS

W związku ze zwiększoną liczbą zachorowań na grypę i zagrożenie epidemią koronawirusa, Placówka Terenowa KRUS w Piotrkowie Trybunalskim zachęca do kontaktu za pośrednictwem kanałów zdalnych: telefonu, poczty, mediów elektronicznych. Naszą największą troską jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników, dlatego podejmujemy działania o charakterze informacyjnym, dostosowując pracę naszego urzędu do wysokich standardów wyznaczonych przez rząd. Prosimy Klientów o ograniczanie wizyt osobistych w naszych Placówkach i wybieranie kanałów zdalnych (telefon, poczta tradycyjna, media elektro-niczne), za pomocą których można zrealizować część spraw z zakresu ubezpieczenia społecznego rolników. Jednocześnie informujemy, że nasze Placówki wyposażone są w środki dezynfekcyjne i środki czystości, które działają profilaktycznie, chroniąc zarówno pracowników jak i Naszych klientów. Dane kontaktowe do Placówki Terenowej KRUS w Piotrkowie Trybunalskim: Adres e-mail: piotrkowtrybunalski@krus.gov.pl Adres siedziby: ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 97-300 Piotrków Trybunalski; Telefony: Informacja ds. ubezpieczeń: 44 6452-416; 44 6452-411; Informacja ds. świadczeń: 44 6452-417; Wypadki przy pracy rolniczej: 44 6452-420; Badania lekarskie: 44 6452-427

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »