Publikujemy terminarz zebrań wiejskich na terenie naszej gminy.

21.03.2019

Ruszają zebrania wiejskie

Publikujemy terminarz zebrań wiejskich na terenie naszej gminy. Prawo udziału w zebraniu wiejskim posiadają wszyscy stali mieszkańcy sołectwa.   Sołectwo Data zebrania Godzina Miejsce zebrania POMYKÓW   03.04.2019 (środa) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY BABY   03.04.2019 (środa) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP KIEŁCZÓWKA   02.04.2019 (wtorek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP RACIBOROWICE   02.04.2019 (wtorek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP RAKÓW   01.04.2019 (poniedziałek) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY MICHAŁÓW   01.04.2019 (poniedziałek) I. 17.45 II. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA PODOLIN   09.04.2019 (wtorek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP SROCK   09.04.2019 (wtorek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP BIAŁKOWICE   10.04.2019 (środa) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY MOSZCZENICA WOLA 10.04.2019 (środa) I. 17.45 II. 18.00 GIMNAZJUM MOSZCZENICA SIEROSŁAW   11.04.2019 (czwartek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP RĘKORAJ   11.04.2019 (czwartek) I. 15.45 II. 16.00 SP RĘKORAJ JAROSTY   12.04.2019 (piątek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP KARLIN   12.04.2019 (piątek) I. 17.45 II. 18.00 DOM LUDOWY GOŚCIMOWICE PIERWSZE 13.04.2019 (sobota) I. 15.45 II. 16.00 DOM LUDOWY GAJKOWICE   13.04.2019 (sobota) I. 17.45 II. 18.00 ŚWIETLICA WIEJSKA KOSÓW   08.04.2019 (poniedziałek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP MOSZCZENICA OSIEDLE 08.04.2019 (poniedziałek) I. 17.45 II. 18.00 GOKiS MOSZCZENICA MOSZCZENICA   07.04.2019 (niedziela) I. 10.45 II. 11.00 SALA OSP GAZOMIA NOWA   04.04.2019 (czwartek) I. 17.45 II. 18.00 SALA OSP GAZOMIA STARA 04.04.2019 (czwartek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP GOŚCIMOWICE DRUGIE 05.04.2019 (piątek) I. 15.45 II. 16.00 SALA OSP GOŚCIMOWICE DRUGIE POWĘZINY 05.04.2019 (piątek) I. 17.45 II. 18.00 DOM LUDOWY

Czytaj więcej...

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

20.03.2019

Zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym

Informujemy, że gmina Moszczenica przystąpiła do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Poniżej pełna treść obwieszczenia. Moszczenica, dnia 20 marca 2019 r.     OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica   oraz o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko                         Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Moszczenica uchwały Nr L/423/18 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Moszczenica. Zmianę Studium sporządza się w granicach administracyjnych gminy Moszczenica.               Jednocześnie zawiadamiam, iż w ramach przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, dla projektu zmiany studium zostanie sporządzona prognoza oddziaływania na środowisko.                                     Każdy ma prawo składać wnioski do zmiany studium oraz prognozy oddziaływania na środowisko w terminie do dnia 30 kwietnia 2019 r.   Wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.               Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: ug@moszczenica.eu             Wnioski powinny zawierać imię i nazwisko lub nazwę jednostki organizacyjnej i adres składającego, ich przedmiot oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczą.               Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Moszczenica.   Z niezbędną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.   Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Moszczenica: http://bip.moszczenica.eu/ (zakładka „Ochrona danych osobowych”) oraz w Urzędzie Gminy w Moszczenicy, ul. Kosowska 1, 97-310 Moszczenica.   Wójt Gminy Moszczenica Marceli Piekarek  

Czytaj więcej...

Odwiedź Mobilny Punkt Informacyjny

19.03.2019

Odwiedź Mobilny Punkt Informacyjny

W ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich konsultanci z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odwiedzają poszczególne gminy regionu. W najbiższy czwartek będą udzielać bezpłatnych konsultacji w Urzędzie Gminy w Moszczenicy.

Czytaj więcej...

W Moszczenicy recytowali ks. Jana Twardowskiego

20.03.2019

W Moszczenicy recytowali ks. Jana Twardowskiego

W Szkole Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Moszczenicy odbył się XI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji ks. Jana Twardowskiego. O nagrody walczyło 21 uczestników, których oceniało jury w składzie: Zofia Jaros – emerytowana nauczycielka języka polskiego, ks. proboszcz Władysław Paś, ks. Jakub Konwaluk i Jerzy Korytkowski – dyrektor GOKiS-u. Po wysłuchaniu wszystkich recytacji jury postanowiło przyznać nagrody następującym uczniom: - Justyna Rytych, Julia Korytkowski, Jan Utz (SP Moszczenica) - Norbert Drechna, Karol Drechna, Milena Bąbol (SP Gazomia)-  Jakub Socha, Krystian Caban, Igor Olejnik (SP Baby)- Karolina Kuchta, Izabela Glinka (SP Srock)Wyróżnienia przyznano: Sajanie Miszteli, Emilowi Orłowskiemu, Dawidowi Jędrusińskiemu, Rafałowi Śliwińskiemu i Patrycji Dajcz. - Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych edycjach konkursu - podsumowują organizatorki konkursu, Ilona Gomula, Krystyna Żerek, Joanna Dura i Ewa Baranowska.

Czytaj więcej...

Oskar Jamorski z Rękoraja wicemistrzem EEBC Juniorów

19.03.2019

Oskar Jamorski z Rękoraja wicemistrzem EEBC Juniorów

Pierwsze mistrzostwa EEBC juniorów odbyły się w miniony weekend w Bułgarii. Do Petrich składy zgłosili: Polska, Czechy, Słowacja,Bułgaria i Rumunia. Wicemistrzem East Europe Billard Council został Oskar Jamorski - zawodnik klubu Snikers Rękoraj - zwycięzca rankingu Polski juniorów 2018. W sezonie 2019 to trzeci turniej międzynarodowy Oskara po Euro Tour w Holandii oraz Dynamic Best of the East w Serbii, które mają na celu jak najlepsze przygotowanie zawodnika do Mistrzostw Europy 2019.

Czytaj więcej...

Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej

19.03.2019

Gminne eliminacje do Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Moszczenicy, odbyły się eliminacje do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom". Wystartowało w nim 16 uczniów, reprezentujących szkoły podstawowe z Gazomi, Bab i Moszczenicy oraz gimnazjum. Nad przebiegiem turnieju czuwała komisja w składzie: prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Moszczenicy Dariusz Magacz - przewodniczący, Anna Kulik -sekretarz, Joanna Nowak i Agnieszka Korytkowska - członkowie. W kategorii wiekowej obejmującej klasy IV-VI najlepsza okazała się reprezentantka Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach – Maja Sierocińska. Drugie miejsce zdobyła Natalia Mucha, a trzecie Maja Sztajerowska (obie ze Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Gazomi Starej). Natomiast w starszej grupie wiekowej klas VII -VIII i gimnazjum – najwięcej punktów w teście zdobyła Oliwia Śmiechowicz. Druga była Weronika Polit, a trzecia Oliwia Jędrzejczyk (wszystkie uczestniczki turnieju to uczennice Gimnazjum im. Stanisława Małachowskiego w Moszczenicy). Zwycięzcy reprezentować będą gminę Moszczenica na eliminacjach powiatowych, które odbędą 27 marca 2019 r. w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie. Laureaci turnieju otrzymali dyplomy i karty podarunkowe, uczestnicy - dyplomy. Nagrody zostały ufundowane przez wójta gminy Moszczenica Marcelego Piekarka. Nagrody wręczyli wicestarosta powiatu piotrkowskiego, prezes ZOG ZOSP RP w Moszczenicy Dariusz Magacz oraz sekretarz gminy Krzysztof Jędrzejczyk. Turniej ma na celu popularyzowanie przepisów i kształtowanie umiejętności w zakresie ochrony ludności, ekologii ratownictwa i ochrony przeciwpożarowej.

Czytaj więcej...

Srebro dla reprezentanta SP Jarosty

19.03.2019

Srebro dla reprezentanta SP Jarosty

Gabor Fatyol ze Szkoły Podstawowej im. Margarethy Kamprad w Jarostach zdobył srebrny medal w skoku w dal podczas Indywidualnych Halowych Mistrzostw Zrzeszenia LZS woj. Łódzkiego w Lekkiej Atletyce, które odbyły się w Spale. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Czytaj więcej...

Zmarła Emilia Bogusławska

19.03.2019

Zmarła Emilia Bogusławska

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 15 marca 2019 roku odeszła od nas w wieku 39 lat, nasza koleżanka Emilia Bogusławska, pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Moszczenicy. Najbliższym Emilki składamy wyrazy szczerego współczucia. Msza żałobna odbędzie się  20 marca 2019 roku o godz. 13.30 w Piotrkowie Trybunalskim w kaplicy przycmentarnej.​

Czytaj więcej...

Gmina Moszczenica szuka wykonawców remontu zabytkowego parku

13.03.2019

Kto odnowi moszczenicki park?

Gmina Moszczenica szuka wykonawców remontu zabytkowego parku. Urzędnicy pozyskali na ten cel 1,4 mln złotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Liczą, że z niewielkim udziałem pieniędzy gminnych uda się przywrócić ten teren do świetności. - To jedna z najważniejszych tegorocznych inwestycji, na którą szczególnie czekają mieszkańcy – mówi wójt Marceli Piekarek. Park ma być miejscem rekreacji i wypoczynku dla całych rodzin. Pierwszy przetarg nie został rozstrzygnięty ze względu na zbyt wysoką cenę. Najniższa oferta opiewała na kwotę ponad 2,9 mln złotych, przewyższając prawie dwukrotnie przyznaną dotację. Drugie postępowanie podzielono na branże. Urzędnicy liczą, że tym razem zgłosi się więcej firm i ceny będą odpowiadały możliwościom finansowym gminy.- Szczegółowy zakres prac został umieszczony na naszym Biuletynie Informacji Publicznej. Zapraszamy do zapoznania się z zakresem robót – zachęca Piekarek. W ramach prac przewidziano m.in. odtworzenie alejek, remont parkowego stawu, wycięcie suchych i uszkodzonych drzew i krzewów oraz wykonanie nowych nasadzeń. Projekt przewiduje również montaż nowych ławeczek, lamp, kamer monitoringu wizyjnego, koszy na śmieci i tablic edukacyjnych. Gmina szuka również wykonawcy drewnianego mostu dla spacerowiczów, który ma zostać zbudowany na stawie. Oferty można składać do 20 marca 2019r. Szczegóły przetargu na: http://bip.moszczenica.eu/groups/details/1013/roboty-budowlane

Czytaj więcej...

Oddychają czystym powietrzem

18.03.2019

Oddychają czystym powietrzem

Do oddziału przedszkolnego mieszczącego się w Szkole Podstawowej w Jarostach trafił nowoczesny oczyszczacz powietrza. Wszystko za sprawą akcji zorganizowanej przez Zarząd Województwa Łódzkiego. Taki specjalistyczny sprzęt trafił w sumie do 35 przedszkoli działających w powiecie i w Piotrkowie Trybunalskim.-  Z wielką radością przyjęliśmy to specjalistyczne urządzenie, które zainstalowane zostało w łazience przedszkolaków, dzięki niemu będziemy mogli oddychać pełną piersią i to ono będzie nam dostarczać świeżego powietrza pozbawionego smogu i innych zanieczyszczeń spowodowanych przez cywilizację - cieszy się dyrektor szkoły Bożena Nowak – Justyna.Wartość urządzeń, które trafiły do przedszkoli w województwie łódzkim to prawie milion złotych. Jak mówią pomysłodawcy, oprócz czystego powietrza, którym oddychają dzieci, akcja ma też charakter edukacyjny. - My również w ramach przyjęcia sprzętu realizujemy wymogi zwiększania świadomości ekologicznej w ramach sanepidowskiego programu "Czyste powietrze wokół nas", promują postawy ekologiczne wśród maluchów - podkreśla dyrektor Justyna-Nowak.

Czytaj więcej...

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach obfitował w różne niespodzianki

13.03.2019

Muzyczne święto

Dzień Kobiet w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach obfitował w różne niespodzianki. Atrakcją był też Szkolny Konkurs Piosenki Polskiej „Lata 70”. Szczególny zachwyt wzbudził występ  Klaudii Fałek (kl. VII), która zaśpiewała piosenkę z repertuaru Stana Borysa „Jaskółka uwięziona. Wysoki poziom reprezentowali także inni wykonawcy: Julia Cybula (kl.VIII) w piosence Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy”, Julia Kowalska (kl.VI) w piosence Haliny Kunickiej „Orkiestry dęte”, Angelika Caban (kl. IVa) w utworze „Tyle słońca w całym mieście”, Weronika Lewandowska (kl. IV a) w przeboju Anny Jantar „Baju, baj”. W klasach młodszych nagrodę zdobył Szymon Król z klasy III, który wykonał piosenkę Marka Grechuty „Dni, których jeszcze nie znamy” z towarzyszeniem koleżanek i kolegów z klasy. Największy aplauz otrzymali chłopcy z klasy I, którzy zaprezentowali się w piosence Edwarda Hulewicza „Za zdrowie pań”. Godnie zaprezentował się  chór dziewcząt z klasy I w utworze „Tyle słońca w całym mieście”. Tę samą piosenkę śpiewała Anita Duda z towarzyszeniem koleżanek  i kolegów z klasy III. Kacper Heleniak z oddziału przedszkolnego wybrał sobie bardzo piękną i trudną piosenkę Marka Grechuty „Będziesz moją panią”. Tegoroczny konkurs był kontynuacją prezentowania piosenek polskich rozpoczętą w zeszłym roku, kiedy to były przedstawiane były utwory lat sześćdziesiątych. Organizatorzy mają nadzieję, że w przyszłym roku znajdą się chętni do zaśpiewania największych przebojów  lat osiemdziesiątych.

Czytaj więcej...

Aktualności

Zdobyli

12.03.2019

Zdobyli ZŁOTĄ WIEŻĘ!

Kolejny sukces naszych szachistów. Reprezentanci moszczenickiego GOKiS-u wygrali Powiatowy Turniej Szachowy o "Złotą Wieżę", który odbył się 10 marca br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szydłowie. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Dominik Jaroniek, Przemysław Jaroniek, Kamil Wysmyk i Aleksandra  Andrzejewska. Zawodnicy zwyciężyli : na II szachownicy seniora: Przemysław  Jaroniek i na szachownicy juniora: Kamil Wysmyk. Na I szachownicy 3 miejsce zajął Dominik Jaroniek, a na szachownicy kobiecej 3 miejsce zajęła Aleksandra Andrzejewska.

Czytaj więcej...
Z okazji Dnia Kobiet w szkole podstawowej w Jarostach zorganizowano specjalny koncert.

13.03.2019

Być kobietą, być kobietą

Z okazji Dnia Kobiet w szkole podstawowej w Jarostach zorganizowano specjalny koncert. - Z pomysłem wyszedł samorząd uczniowski.  Nasi mali i duzi mężczyźni składali nam słowno-muzyczne życzenia. Wszystkim, którzy umilili nam ten wyjątkowy kobiecy dzień, serdecznie dziękujemy - mówi Elżbieta Ogrodniczak-Kozłowska, która czuwała nad organizacją koncertu.

Czytaj więcej...
II Rodzinny Turniej Badmintona

12.03.2019

II Rodzinny Turniej Badmintona

23 marca 2019 r. zapraszamy wszystkich amatorów sportu i dobrej zabawy do Gminno - Szkolnej Hali Sportowej im. Romana Kaźmierczaka w Moszczenicy na II Rodzinny Turniej Badmintona. Zawody odbywać się będą w grach pojedynczych i drużynowych. Na wszystkich uczestników turnieju czekają atrakcyjne nagrody!Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 15.03.2019r. pod numerem tel. 664 412 255.

Czytaj więcej...
Koncert zdla Pań!

11.03.2019

Koncert dla Pań i nagroda dla Anity Sochackiej

W niedzielne popołudnie w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu odbył się specjalny koncert dla wszystkich kobiet. Były życzenia od wójta Marcelego Piekarka, poezja i proza, napisana specjalnie na tę okazję i zaprezentowana osobiście przez autora - radnego Zdzisława Sitka, mini recital młodych pianistów Alesandry i Dominika oraz koncert zespołu Roberta Bykowskiego "Dobry Ton".  Uroczystość poświęcona paniom była także okazją do przyznania po raz kolejny tytułu "Kobiety Roku moszczenickiego GOK-u". Tym razem uhonorowano nim wielokrotnie nagradzaną bilardzistkę - Anitę Sochacką. Zawodniczka klubu UKS Snikers Rękoraj to multimedalistka Mistrzostw Polski Juniorek i Seniorek oraz turniejów z cyklu Pucharu Polski Kobiet. Dwukrotnie reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy Juniorów m.in. podczas juniorskiego turnieju Arden Cup w Luksemburgu zajmując trzecie miejsce. Obecnie została powołana do Kadry Narodowej Kobiet na sezon 2019, gdzie trenuje pod okiem znakomitego bilardzisty i wielokrotnego Mistrza Świata w trikach bilardowych – Bogdana Wołkowskiego.

Czytaj więcej...
Ruszyła powiatowa kwalifikacja wojskowa

05.03.2019

Ruszyła powiatowa kwalifikacja wojskowa

Powiatowa Komisja Lekarska, zgodnie z zarządzeniem Wojewody przeprowadzi kwalifikację wojskową dla ponad 600 mieszkańców powiatu piotrkowskiego. Obowiązkowi podlegają mężczyźni urodzeni w roku 2000 oraz mężczyźni urodzeni w latach: 1995-1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się również kobiety urodzone w latach 1995-2000 r., posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2018/2019, kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych. Osoba zgłaszająca się do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, powinna mieć z sobą: dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,   aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy, posiadaną dokumentację medyczną oraz wyniki badań specjalistycznych, -dokumenty, stwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki. Powiatowa Komisja Lekarska urzęduje w budynku RHSP Spółki z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. ul. Młynarskiej 2.  Zgodnie z wojewódzkim planem kwalifikacja dla mieszkańców gminy Moszczenica odbędzie się 1,2,3 kwietnia 2019 r.(źródło: powiat-piotrkowski.pl)

Czytaj więcej...
Spelling Challenge w SP Baby

05.03.2019

Spelling Challenge w SP Baby

W Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Babach odbył się pierwszy Gminny Konkurs Ortograficzny z języka angielskiego - „Spelling Challenge”. W szranki o tytuł mistrza ortografii stanęło dwunastu uczniów klas piątych, reprezentujących cztery gminne szkoły. - Uczestnicy wykazali się wzorcową znajomością zasad pisowni, literowania oraz znajomości słownictwa. Mimo towarzyszącego im stresu świetnie poradzili sobie z zadaniami konkursowymi polegającymi na pisaniu ze słuchu, literowaniu, układaniu wyrazów czy odnajdywaniu i poprawianiu błędnie zapisanych wyrazów - mówi pomysłodawczyni i organizatorka konkursu, Katarzyna Jędusińska. Uczestników oceniało jury w składzie: Aleksandra Biedroń-Pawlak, Anetta Janczak, Julia Mroczkowska. Ze względu na bardzo wyrównany poziom przyznano pięć nagród: I miejsce: Iga Kuwerska – Moszczenica II miejsce ex æquo : Kacper Słowianek – Baby , Aleksandra Jagodzińska – Moszczenica, Antonina Pawlak – Jarosty oraz Magdalena Makowska – Jarosty. Dyrektor szkoły Maria Bylinka, podziękowała również opiekunom za czas i wysiłek włożony w przygotowanie swoich podopiecznych. Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy. Konkurs objęty był patronatem Wójta Gminy Marcelego Piekarka, którego reprezentowała Katarzyna Kaźmierczak z Referatu Edukacji.

Czytaj więcej...

Wyszukiwarka

Newsletter

Zdjęcie modułu zadaj pytanie

Pytania do Wójta

Marcelego Piekarka

Napisz »